Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 1694 dni temu

Logowanie i zmiana hasła

UWAGA! podczas procedury zmiany hasła system USOS wysyła automatycznie informacje zawierajace link do strony umożliwiajacej wprowadzenie nowego hasła. Nadawcą wiadomości o temacie Zapomniane hasło jest skrzynka o adresie noreply @ at.edu.pl.
Osoby, do których adresowana jest korespondencja proszone są o sprawdzanie folderów SPAM oraz ewentualne dodanie adresu noreply @ at.edu.pl do białej listy akceptowanej przez mechanizmy antyspamowe.

 

Tematy:

konto użytkownika aplikacji webowych systemu USOS

procedura zmiany hasla

zasady doboru haseł

udane logowanie i co dalej?

 


Wiele funkcjonalości jedno konto :)

Serwisy uczelniane systemu USOS, takie, jak USOSweb, APD i inne, dostępne są dla studentów i pracowników Akademii Teatralnej w Warszawie w ramach jednego konta autoryzowanego w centralnym systemie uwierzytelniania CAS (CSU).

Domyślnym loginem (identyfikatorem) dla pracowników i wykładowców jest numer PESEL, natomiast dla studentów NR ALBUMU (INDEKSU).

W każdej z aplikacji dostepnej z poziomu przeglądarki www, w prawym górnym rogu okna znajduje się przycisk zaloguj się.

Po jego naciśnięciu użytkownik jest przekierowany na stronę aplikacji uwierzytelniającej CAS, z aktywnym oknem logowania. W celu zalogowania należy podać identyfikator (login) oraz hasło i klinkąć przycisk zaloguj.

W przypadku pierwszego logowania lub chęci/potrzeby zmiany lub zagubienia hasła należy na stronie logowania CAS wybrać opcję znajdującą się w prawym dolnym rogu okienka - "ZAPOMNIANE HASŁO".

UWAGA! Bezpośredni link do strony resetu hasła: https://logowanie.at.edu.pl/passwd-change/reset?lang=pl

  << do spisu treści


 

Procedura zmiany hasła:

1. po wybraniu opcji zapomniane hasło w prawym dolnym rogu panelu logowania CAS. System wyświetla nowe okno z informacją:

"Ustawiasz nowe hasło dostępu.

Na Twój adres e-mail zostanie wysłany odnośnik, za pomocą którego będzie można ustawić nowe hasło."    

Należy w oknie formularza wpisać popawny adres email i nacisnąć przycisk ustaw hasło.

UWAGA! Podajemy adres, który na codzień służy użytkownikowi do kontaktu z dziekanatem wydziału.

Dla nowych studentów jest on przydzielany przez uczelnię w domenie "e-at.edu.pl". Domyślny adres ma postać nr_albumu@e-at.edu.pl. Hasła tymczasowe do konta oraz infrormacje o przydzielonym adresie skrzynki są przesyłane przez dziekanaty wydziałow na adresy mailowe pobierane z danych wprowadzonych w sytemie IRK uczelni podczas rekrutacji.

UWAGA! Hasło tymczasowe jest ważne przez 60 dni od dnia wysłania wiadomości i należy je zmienić przy pierwszym logowaniu do systemu Office 365 w portalu — https://portal.office.com.

W celu zalogowania się do systemu USOSweb o adresie
https://usosweb.at.edu.pl należy po aktywowaniu konta pocztowego przeprowadzić procedurę resetu hasła do systemu USOS zgodnie z instrukcją "Logowanie i zmiana hasła" dostępną pod adresem https://usosweb.at.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=zaloguj_sie.html


UWAGA! W przypadku osób studiujących w Akademii Teatralnej w latach poprzednich, korzystających dotychczas w systemie USOS z prywatnych adresów email, zmiana adresów email w systemie USOS na adresy uczelniane nastąpi od 2018-10-15.

Do czasu otrzymania informacji o przydzieleniu nowego adresu pocztowego, studenci z poprzednich naborów korzystają z maili wykorzystywanych w procesie rekrutacji w systemie IRK. 

Konto pocztowe studenta w uczelnianej domenie "e-at.edu.pl" umożliwia korzystanie z darmowego pakietu Office 365 Education A1, czyli pakietu aplikacji w wersji online.

UWAGA! studenci, naboru 2018/19, którzy we właściwym terminie nie skorzystali z haseł tymczasowych umożliwiających dostęp do pocztowego konta studenckiego w domenie e-at.edu.pl proszeni są o przesłanie prośby o ponowny reset hasła na adres informatyk@at.edu.pl. W treści wiadomości należy podać imie i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek studiów.

 

2. jeśli podano prawidłowy adres sytem automatycznie wyśle informację zawierającą link umożliwiający zmianę hasła.

Jeśli zostanie podany błędny adres system wygeneruje komunikat:

"Nie znaleziono użytkownika o adresie email ......." 

W takim przypadku prosimy o kontat z dziekanatem wydziału w celu ustalenia adresu emial do komunikacji elektronicznej.

 

3. Informacja zawierająca link do zmiany hasła przesyłana jest automatycznie z adresu noreply@at.edu.pl i zawiera następujące treści:

"Ustawiasz nowe hasło do serwisów USOS.

Poniżej podany jest odnośnik do ustawienia nowego hasła. Jest on jednorazowy i ważny przez 24 godziny od wysłania lub krócej.

 Aby ustawić nowe hasło, kliknij odnośnik i postępuj według podanych instrukcji. Alternatywnie, możesz skopiować poniższy adres i wkleić go do przeglądarki:

https://logowanie.at.edu.pl/passwd-change/newpass?token=xxxxxxx&locale=pl

Jeżeli procedura zmiany hasła nie została rozpoczęta przez Ciebie, nie klikaj w odnośnik ani nie podawaj swoich danych na stronie, do której prowadzi. Być może ktoś próbuje wyłudzić Twoje dane lub przejąć kontrolę nad kontem. Taki incydent można zgłosić pod adresem admin@at.edu.pl.

UWAGA! Nie przekazuj nikomu odnośnika z tej wiadomości, bo pozwala on ustawić nowe hasło do Twojego konta!

Dział Informatyki Akademii Teatralnej w Warszawie" 

4. klikając na link otwieramy w przeglądarce okienko zmiany hasła, w którym należy wypełnić pola: nowego hasła (dwukrotnie) oraz nr PESEL. Naciśnięcie przycisku ustaw hasło kończy procedrę.

  << do spisu treści 


Przy wyborze nowego hasła prosimy pamiętać o następujących zasadach:

HASŁO POWINNO mieć co najmniej 8 znaków w tym:

- co najmniej jedną małą i jedną wielką literę

- co najmniej jedną cyfrę 0,1,2,3,...9

- co najmniej jeden znak specjalny #,%,!,$ itp

 

  << do spisu treści


Udane logowanie i co dalej?

Czasem przy logowaniu albo po zakończeniu procedury zmiany hasła, system CAS może "zapomnieć" z jakiego serwisu zostało pierwotnie przesłane żądanie logowania. Wtedy procedura wyświetla jedynie informację o pozytywnym wyniku logowania pokazaną na poniższym zrzucie ekranowym. 

Jak w takim przypadku kontynuować pracę w systemie?

Mamy do wyboru dwie opcje:

- wpisać w pasek adresowy przeglądarki pełny adres interesującego nas serwisu np. https://apd.at.edu.pl, https://srs.at.edu.pl itp

- wyświetlić w systemie CAS aktualną listę serwisów naciskając kolejno przyciski znajdujące się w prawym dolnym rogu panelu logowania zmiana hasła >> lista serwisów

Na końcu drogi otrzymamy informację wyświetlajacą linki do wszystkich serwisów. Wybranie odpowiedniego linku przekieruje użytkownika do żądanej aplikacji webowej zachowując aktualną sesję logowania.

   << do spisu treści


 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)