Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 222 dni temu

Witamy w systemie USOSweb Akademii Teatralnej w Warszawie!

W chwili obecnej w ramach systemu USOS uruchomione są następujące serwisy webowe:

USOSweb

https://usosweb.at.edu.pl

Podstawowa aplikacja dla wykładowców i studentów; podusmowuje podstawowe wiadomości dotyczące zajęć w bieżącym semestrze oraz dane archiwalne, w tym: plany zajęć, listy, protokoły zaliczeniowe, karty przebiegu studiów oraz umożliwia m.in.:

  • rejestrację do grup zajęciowych,
  • wystawianie ocen,
  • komunikację między uczestnikami zajęć
  • wypełnianie ankiet związanych z tokiem studiów lub konkretnymi zajęciami.

Osobom niezalogowanym (np. spoza uczelni) aplikacja prezentuje aktualną ofertę dydaktyczną.

Archiwum Prac Dyplomowych APD

https://apd.at.edu.pl

Serwis pełniący funkcję katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią informacje, takie jak: nazwiska autorów, promotora pracy, recenzentów, treści recenzji i opinii oraz oceny pracy. Serwis realizuje automatyczne przesyłanie prac do systemu antyplagiatowego a po obronie deponuje je w bazie ORPD. Osobom niezalogowanym (np. spoza uczelni) serwis udostępnia katalog prezentujący krótką wizytówkę pracy obejmującą: dane autorów, promotora i recenzentów, tytuł oraz krótkie streszczenie i słowa kluczowe.

System Rezerwacji Sal SRS

https://srs.at.edu.pl

Serwis służący do rezerwowania sal w skali całej uczelni; do najważniejszych funkcji systemu można zaliczyć: prezentację zajętości sal w ramach zajęć studenckich oraz innych wydarzeń, możliwość zgłaszania zapotrzebowania oraz nanoszenia rezerwacji sal, mechanizm wyszukiwania konkretnych zajęć lub wolnych sal w określonym terminie.

 Wiele funkcjonalości jedno konto :)

Wszystkie serwisy USOS dostępne są zgodnie z przydzielonymi przez administratora uprawnieniami dla studentów i pracowników Akademii Teatralnej w Warszawie w ramach jednego konta autoryzowanego w centralnym systemie uwierzytelniania CSU (CAS).

Przypominamy, że domyślnym loginem dla pracowników i wykładowców jest numer PESEL, natomiast dla studentów NR ALBUMU (INDEKSU).

Konto służące do logowania w systemach USOS jest powiązane z uczelnianym adesem mailowym w domenie e-at.edu.pl, dlatego przed pierwszym logowaniem do systemów USOS należy aktywować pocztę, a następnie uworzyć własne hasło do konta w USOS korzystając z opcji "zapomniane hasło".

W przypadku problemów z logowaniem prosimy skorzystać z opcji "zapomniane hasło" dostępnej u dołu panelu logowania i postępować zgodnie z instrukcją dostępną w zakładce - Logowanie i zmiana hasła. 

Dane pierwszego logowania do poczty uczelnianej w przypadku studentów udostępniane są przez IRK w zakłace prezentującej wyniki rekrutacji. 

Wykładowcy otrzymują dane pierwszego logowania do poczty uczelnianej od pracowników BOTS.

 UWAGA! Dane pierwszego logowania do poczty uczelnianej nie służą do bezpośredniego logowania do systemów USOS.

 


 

Komunikat dotyczący funkcjonalności poczty uczelnianej w domenie e-at.edu.pl

w związku z informacjami o problemach w funkcjonowaniu poczty w domenie e-at informujemy, że:

Ze względu na obowiązek dbałości o bezpieczeństwo informacji zabezpieczenia serwera uniemożliwiają przekierowanie poczty na prywatne adresy mailowe.

Odbieranie poczty E-AT możliwe jest przez stronę https://outlook.office365.com/ lub prościej https://office.com
Jak również przez programy pocztowe np. Outlook/Poczta Windows/AppleMail oraz w telefonach przez programy min. Outlook lub Poczta.
WAŻNE: należy skonfigurować dwie skrzynki w ramach programu pocztowego (aby poczta prywatna i służbowa wpadała w 'jedno miejsce') a nie ustawiać przekierowanie. Ustawienie przekierowania powoduje, że nadawca otrzymuje informację, że poczta nie została dostarczona.

W razie trudności z konfiguracją skrzynki można zwrócić się o pomoc do informatyka (jakub.pisarczyk [at] e-at.edu.pl).

Wyjaśniamy ponadto, że adresat otrzymał e-mail skierowany na adres w domenie e-at, jednak e-mail ten dotarł tylko na skrzynkę e-at. Zatem po zalogowaniu się na skrzynkę w domenie e-at odbiorca odbierze informację. Automatyczna informacja o odrzuceniu poczty to w istocie informacja, że e-mail nie dotarł na adres wskazany przy przekierowaniu.

 


 

Studenci rozpoczynający studia  

Informujemy, że na stonie https://rekrutacja.at.edu.pl/irk_poczta/ zostały udostępnione dane do logowania do poczty studenckiej oraz informacje o trybie uzyskania dostępu do systemu USOS dla studentów po immartykulacji 

Prosimy o aktywację kont pocztowych, ponieważ istotnie informacje dotyczące organizacji zajęć będą przekazywane Państwu poprzez pocztę uczelnianą.

Termin publikacji danych oraz aktywacji kont w systemie USOS jest różny dla poszczególnych kierunków, prosimy więc, o cierpliwość i regularne sprawdzanie informacji na stronie oraz prywatnej poczty. 

 


  

Mobilny USOS AT 

Pracowników i studentów zachęcamy do instalacji mobilnej wersji aplikacji usosowych Mobilny USOS AT.   

Aktualnie dostępna jest wersja na systemy Android do pobrania z Google Play przy pomocy poniższego linku.

 
Pobierz aplikację z Google Play

 

Aktualna wersja udostępnia m.in. następujące moduły:

 Plan zajęć, kalendarz akademicki informacje o grupach zajęciowych.

 Oceny/Protokoły - w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny, a pracownik będzie mógł dopisać oceny do protokołu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych ocenach.

 Sprawdziany - student zobaczy swoje punkty z kolokwiów i prac zaliczeniowych, a pracownik będzie mógł wpisać punkty, oceny, komentarze oraz zmienić widoczność sprawdzianu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych wynikach.

Ankiety - student może wypełnić ankietę, pracownik widzi na bieżąco liczbę wypełnionych ankiet.

USOSmail - można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.

Przydatne informacje - w tym module są widoczne informacje, które uczelnia uzna za szczególnie użyteczne, np. dane kontaktowe sekcji studenckiej dziekanatu, samorządu studenckiego.

Aktualności - na komórkę na bieżąco są przesyłane wiadomości przygotowane przez upoważnione do tego osoby (dziekana, pracownika sekcji studenckiej, samorząd studencki itp).
Wyszukiwarka - można wyszukiwać studentów, pracowników, przedmioty.


Aplikacja jest nadal rozwijana, sukcesywnie będą dodawane kolejne funkcjonalności. Zespół programistów USOS jest otwarty na uwagi użytkowników.


Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych AT (tzw. konto CAS) - tzn. te same dane jak do klasycznych aplikacji webowych USOSa.

 

Zapraszamy do instalacji!

 


 

SAMODZIELNE RESETOWANIE HASEŁ UŻYTKOWINKÓW

w usłudze office.com

Przypominamy o możliwości samodzielnego resetowania hasła dla użytkowników, którzy aktywowali konta i jedynie zapomnieli aktualnego hasła do poczty w domenie e-at.edu.pl.

Usługa odzyskiwania hasła dostępna jest pod adresem:
https://passwordreset.microsoftonline.com/

 Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie.

Osoby aktywujące konta proszone są o podawanie dotatkowych infomacji (prywatny email, telefon) umożliwiających późniejsze samodzielne odzyskiwanie haseł. 

 


 

Poczta studencka i konta studenckie w systemie USOS

 

Informujemy, że konta studenckie w systemie USOS (login - nr indeksu) są powiązane z adresami poczty studenckiej w systemie Office 365.

W związku z tym, przy przeprowadzaniu procedury resetu hasła dostępowego do USOS należy podawać adresy poczty studenckiej w domenie e-at.edu.pl.

Studenci z ostatniego naboru pobierają na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/irk_poczta/ informację zawierającą dane umożliwiające dostęp do poczty studenckiej oraz systemu USOS zawierajace:

  •  nr indeksu - stanowiący login do sytemu USOS
  •  adres email oraz hasło startowe umożliwiające aktywowanie konta w uczelnianym systemie pocztowym w usłudze Office 365.

UWAGA! Hasło tymczasowe jest ważne przez 30 dni od dnia wysłania wiadomości i należy je zmienić przy pierwszym logowaniu do systemu Office 365 w portalu — https://office.com. Podczas pierwszego logowania system może wymagać podania dodatkowych danych autoryzacyjnych (nr telefonu, alternatywny adres emial) służących do samodzielnego resetu hasła.


Studenci pierwszego roku, w celu zalogowania się do systemu USOSweb o adresie https://usosweb.at.edu.pl, po aktywowaniu konta pocztowego w usłudze Office 365 muszą przeprowadzić procedurę resetu hasła do systemu USOS zgodnie z instrukcją "Logowanie i zmiana hasła" dostępną pod adresem https://usosweb.at.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=zaloguj_sie.html

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem informatyk @ e-at.edu.pl

W mailu należy podać imię i nazwisko, nr indeksu oraz program studiów oraz opisać występujący problem. 

 


 

 

  

 

 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)