Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 23 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 24 dni temu

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA KIERUNEK WOT 

SEMESTR ZIMOWY 2019/20

 

Informujemy, że rejestracja na zajęcia (przedmioty w ramach specjalności, fakultety, lektoraty) dla studentów kierunków wiedzy o teatrze zostanie uruchomiona w dniu 20.09.2019 o godz. 12:00. Podczas rejestracji należy pamiętać o dokonaniu stosownych podpięć pod programy i etapy. 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem informatyk@at.edu.pl. W mailu należy podać imię i nazwisko, nr indeksu oraz program studiów oraz opisać występujący problem.

 

 Poczta studencka i konta studenckie w systemie USOS

 

Informujemy, że konta studenckie w systemie USOS (login - nr indeksu) zostały powiązane z adresami poczty studenckiej w systemie Office 365.

W związku z tym, przy przeprowadzaniu procedury resetu hasła dostępowego do USOS należy podawać adresy poczty studenckiej w domenie e-at.edu.pl.

Wyjątek stanowią osoby wznawiające studia na obronę oraz studenci mający przedłużone terminy obrony. Osoby te nadal posługują się w systemie USOS prywatnymi adresami email.

 

Studenci z ostatniego naboru otrzymają informację zawierającą dane umożliwiające dostęp do poczty studenckiej oraz systemu USOS zawierajace:

  •  nr indeksu - stanowiący login do sytemu USOS
  •  adres email oraz hasło startowe umożliwiające aktywowanie konta w uczelnianym systemie pocztowym w usłudze Office 365.

 

UWAGA! Hasło tymczasowe jest ważne przez 60 dni od dnia wysłania wiadomości i należy je zmienić przy pierwszym logowaniu do systemu Office 365 w portalu — https://office.com. Podczas pierwszego logowania system może wymagać podania dodatkowych danych autoryzacyjnych (nr telefonu, alternatywny adres emial) służących do samodzielnego resetu hasła.

Studenci pierwszego roku, w celu zalogowania się do systemu USOSweb o adresie
https://usosweb.at.edu.pl, po aktywowaniu konta pocztowego w usłudze Office 365 muszą przeprowadzić procedurę resetu hasła do systemu USOS zgodnie z instrukcją "Logowanie i zmiana hasła" dostępną pod adresem https://usosweb.at.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=zaloguj_sie.html

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem
informatyk@at.edu.pl.

W mailu należy podać imię i nazwisko, nr indeksu oraz program studiów oraz opisać występujący problem.