Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 1681 dni temu

Ankiety studenckie

Studentów zapraszamy do wypełnienia ankiet studenckich. Ankiety są dostępne po zalogowaniu do sytemu. 


ANKIETA STUDENCKA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Ankieta w systemie USOSweb pozwala wszystkim studentom ocenić jakość zajęć dydaktycznych prowadzonych w danym semestrze.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. W systemie nie są przechowywane żadne dane, które umożliwiałyby późniejsze skojarzenie oceny i/lub komentarzy z jej Autorem. Odnotowany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety oraz wypisane komentarze.

 • Ankieta obejmuje wszystkie przedmioty prowadzone w danym semestrze na Wydziale Aktorskim na obu kierunkach.
 • Każdy student może wypełnić ankietę w systemie USOSweb dotyczącą danego przedmiotu tylko raz, korzystając z indywidualnego hasła dostępu. 
 • Po wypełnieniu ankiety nie będzie możliwości jej usunięcia ani powtórnego edytowania zmian.
 • Ocena zajęć dokonywana jest dwa razy w roku. 
 • Ocenie podlegają zajęcia dydaktyczne w danym semestrze.
 • W danym semestrze ankiety będą udostępnione w terminie wyznaczonym przez Dziekana WA.
 • Po dniu zakończenia oceny możliwość wypełnienia ankiety zostaje zablokowana i ankiety stają się nieaktywne.

JAK WYPEŁNIĆ ANKIETĘ?

 • Na stronie głównej USOSweb https://usosweb.at.edu.pl/ wybierz opcję  „ZALOGUJ SIĘ” umieszczoną w górnej części ekranu po prawej stronie,
 • Zaloguj się wykorzystując swój numer albumu ( jest na legitymacji)  i hasło. Studenci, którzy nie posiadają hasła lub je zapomnieli, proszeni są o skorzystanie z opcji „zapomniane hasło” – u dołu panelu logowania i postępowanie zgodnie z instrukcją. 
 • Aby zobaczyć wszystkie dostępne ankiety należy po zalogowaniu wejść w zakładkę ”DLA STUDENTÓW”, następnie z menu po lewej stronie wybrać pozycję „ANKIETY”.
 • Aby wypełnić ankietę należy nacisnąć przycisk „WYPEŁNIJ ANKIETĘ” przy wybranych zajęciach. Odpowiedzi należy wybrać z rozwijanej listy po prawej stronie. Do każdych zajęć można również wpisać komentarz (pole tekstowe pod pytaniami).
 • Po uzupełnieniu wyników ankiety i wpisaniu komentarza należy zatwierdzić odpowiedzi przyciskiem „ZAPISZ ODPOWIEDZI” (pole pod komentarzem).

UWAGA! Ankietę można wypełnić tylko raz a wprowadzonych ocen i komentarzy nie można później zmienić ani usunąć !

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)