Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 18 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 323 dni temu

Witamy w systemie USOSweb Akademii Teatralnej w Warszawie!

W chwili obecnej w ramach systemu USOS uruchomione są następujące serwisy webowe:

USOSweb

https://usosweb.at.edu.pl

Podstawowa aplikacja dla wykładowców i studentów; podusmowuje podstawowe wiadomości dotyczące zajęć w bieżącym semestrze oraz dane archiwalne, w tym: plany zajęć, listy, protokoły zaliczeniowe, karty przebiegu studiów oraz umożliwia m.in.:

  • rejestrację do grup zajęciowych,
  • wystawianie ocen,
  • komunikację między uczestnikami zajęć
  • wypełnianie ankiet związanych z tokiem studiów lub konkretnymi zajęciami.

Osobom niezalogowanym (np. spoza uczelni) aplikacja prezentuje aktualną ofertę dydaktyczną.

Archiwum Prac Dyplomowych APD

https://apd.at.edu.pl

Serwis pełniący funkcję katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią informacje, takie jak: nazwiska autorów, promotora pracy, recenzentów, treści recenzji i opinii oraz oceny pracy. Serwis realizuje automatyczne przesyłanie prac do systemu antyplagiatowego a po obronie deponuje je w bazie ORPD. Osobom niezalogowanym (np. spoza uczelni) serwis udostępnia katalog prezentujący krótką wizytówkę pracy obejmującą: dane autorów, promotora i recenzentów, tytuł oraz krótkie streszczenie i słowa kluczowe.

System Rezerwacji Sal SRS

https://srs.at.edu.pl

Serwis służący do rezerwowania sal w skali całej uczelni; do najważniejszych funkcji systemu można zaliczyć: prezentację zajętości sal w ramach zajęć studenckich oraz innych wydarzeń, możliwość zgłaszania zapotrzebowania oraz nanoszenia rezerwacji sal, mechanizm wyszukiwania konkretnych zajęć lub wolnych sal w określonym terminie.

 


 

Komunikat dotyczący funkcjonalności poczty uczelnianej w domenie e-at.edu.pl

w związku z informacjami o problemach w funkcjonowaniu poczty w domenie e-at informujemy, że:

Ze względu na obowiązek dbałości o bezpieczeństwo informacji zabezpieczenia serwera uniemożliwiają przekierowanie poczty na prywatne adresy mailowe.

Odbieranie poczty E-AT możliwe jest przez stronę https://outlook.office365.com/ lub prościej https://office.com
Jak również przez programy pocztowe np. Outlook/Poczta Windows/AppleMail oraz w telefonach przez programy min. Outlook lub Poczta.
WAŻNE: należy skonfigurować dwie skrzynki w ramach programu pocztowego (aby poczta prywatna i służbowa wpadała w 'jedno miejsce') a nie ustawiać przekierowanie. Ustawienie przekierowania powoduje, że nadawca otrzymuje informację, że poczta nie została dostarczona.

W razie trudności z konfiguracją skrzynki można zwrócić się o pomoc do informatyka (jakub.pisarczyk [at] e-at.edu.pl).

Wyjaśniamy ponadto, że adresat otrzymał e-mail skierowany na adres w domenie e-at, jednak e-mail ten dotarł tylko na skrzynkę e-at. Zatem po zalogowaniu się na skrzynkę w domenie e-at odbiorca odbierze informację. Automatyczna informacja o odrzuceniu poczty to w istocie informacja, że e-mail nie dotarł na adres wskazany przy przekierowaniu.

 


 

Studenci naboru 2021/22 

 

Informujemy, że w serwisie IRK, w zakładce prezentującej wyniki kwalifikacji zostaną Państwu udostępnione dane dostępowe do poczty studenckiej i systemu USOS, przy czym konta w systemie USOS zostaną uruchomione po immartykulacji, natomiast konta pocztowe są dostępne od momentu publikacji danych.

Prosimy więc o aktywację kont pocztowych, ponieważ istotnie informacje dotyczące organizacji zajęć będą przekazywane Państwu poprzez pocztę uczelnianą.

 

Termin publikacji danych oraz aktywacji kont w systemie USOS jest różny dla poszczególnych kierunków, prosimy więc, o cierpliwość i regularne sprawdzanie infromacji na stronie oraz prywatnej poczty. 

 


  

Mobilny USOS AT 

 

Pracowników i studentów zachęcamy do instalacji mobilnej wersji aplikacji usosowych Mobilny USOS AT.   

Aktualnie dostępna jest wersja na systemy Android do pobrania z Google Play przy pomocy poniższego linku.

 
Pobierz aplikację z Google Play


Aktualna wersja udostępnia m.in. następujące moduły:


Plan zajęć, kalendarz akademicki informacje o grupach zajęciowych.


Oceny/Protokoły - w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny, a pracownik będzie mógł dopisać oceny do protokołu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych ocenach.


Sprawdziany - student zobaczy swoje punkty z kolokwiów i prac zaliczeniowych, a pracownik będzie mógł wpisać punkty, oceny, komentarze oraz zmienić widoczność sprawdzianu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych wynikach.

Ankiety - student może wypełnić ankietę, pracownik widzi na bieżąco liczbę wypełnionych ankiet.

USOSmail - można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.

Przydatne informacje - w tym module są widoczne informacje, które uczelnia uzna za szczególnie użyteczne, np. dane kontaktowe sekcji studenckiej dziekanatu, samorządu studenckiego.

Aktualności - na komórkę na bieżąco są przesyłane wiadomości przygotowane przez upoważnione do tego osoby (dziekana, pracownika sekcji studenckiej, samorząd studencki itp).
Wyszukiwarka - można wyszukiwać studentów, pracowników, przedmioty.


Aplikacja jest nadal rozwijana, sukcesywnie będą dodawane kolejne funkcjonalności. Zespół programistów USOS jest otwarty na uwagi użytkowników.


Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych AT (tzw. konto CAS) - tzn. te same dane jak do klasycznych aplikacji webowych USOSa.


Zapraszamy do instalacji!

 


 

SAMODZIELNE RESETOWANIE HASEŁ UŻYTKOWINKÓW

w usłudze office.com

Przypominamy o możliwości samodzielnego resetowania hasła dla użytkowników, którzy aktywowali konta i jedynie zapomnieli aktualnego hasła do poczty w domenie e-at.edu.pl.

Usługa odzyskiwania hasła dostępna jest pod adresem:
https://passwordreset.microsoftonline.com/

 

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie.

Osoby aktywujące konta proszone są o podawanie dotatkowych infomacji (prywatny email, telefon) umożliwiających późniejsze samodzielne odzyskiwanie haseł. 

 


 

Poczta studencka i konta studenckie w systemie USOS

 

Informujemy, że konta studenckie w systemie USOS (login - nr indeksu) zostały powiązane z adresami poczty studenckiej w systemie Office 365.

W związku z tym, przy przeprowadzaniu procedury resetu hasła dostępowego do USOS należy podawać adresy poczty studenckiej w domenie e-at.edu.pl.

Wyjątek stanowią osoby wznawiające studia na obronę oraz studenci mający przedłużone terminy obrony. Osoby te nadal posługują się w systemie USOS prywatnymi adresami email.

 

Studenci z ostatniego naboru otrzymają informację zawierającą dane umożliwiające dostęp do poczty studenckiej oraz systemu USOS zawierajace:

  •  nr indeksu - stanowiący login do sytemu USOS
  •  adres email oraz hasło startowe umożliwiające aktywowanie konta w uczelnianym systemie pocztowym w usłudze Office 365.

UWAGA! Hasło tymczasowe jest ważne przez 30 dni od dnia wysłania wiadomości i należy je zmienić przy pierwszym logowaniu do systemu Office 365 w portalu — https://office.com. Podczas pierwszego logowania system może wymagać podania dodatkowych danych autoryzacyjnych (nr telefonu, alternatywny adres emial) służących do samodzielnego resetu hasła.


Studenci pierwszego roku, w celu zalogowania się do systemu USOSweb o adresie
https://usosweb.at.edu.pl, po aktywowaniu konta pocztowego w usłudze Office 365 muszą przeprowadzić procedurę resetu hasła do systemu USOS zgodnie z instrukcją "Logowanie i zmiana hasła" dostępną pod adresem https://usosweb.at.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=zaloguj_sie.html

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem informatyk @ e-at.edu.pl

W mailu należy podać imię i nazwisko, nr indeksu oraz program studiów oraz opisać występujący problem.