Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 20 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2588 dni temu

TREMINY, OZNACZENIA I SKRÓTY stosowane w uczelnianym USOSie

 

Na początek trochę terminologii, czyli co oznaczają PROGRAM, ETAP, CYKL, PODPIĘCIA, REJESTRACJE

W USOSie student nie tylko studiuje na kierunku studiów, ale przede wszystkim realizuje PROGRAM studiów uruchomiony przez wydział w ramach kierunku. W założeniu na jednym kierunku mogą być prowadzone równolegle różne programy studiów. W praktyce w chwili obecnej w Akademii Teatralnej w ramach każdego z kierunków uruchomiony jest dokładanie jeden program studiów. 

W ramach wybranego PROGRAMU student zalicza kolejne lata, semestry - czyli ETAPY studiów. Tak więc kolejnymi ETAPAMI w USOSie są np. 1, 2, 3 semestr studiów lub  I, II rok itp. W przypadku Akademii progamy studiów ze względu na system zaliczeń przedmiotów podzielone zostały na ETAPY odpowiadające kolejnym semestrom studiów.

Każdy z ETAPÓW realizowany jest w CYKLU - czyli semestrze danego roku akademickiego np. semestr zimowy roku akademickiego 2016/17. Dlatego studenci z różnych roczników realizują ten sam np. 3 etap (3 semestr) w różnych cyklach dydaktycznych - tzn. semetrach różnych lat akademickich. 

Poniżej zostały zaprezentowane oznaczenia i skróty odpowiadające poszczególnym programom (kierunkom studiów) prowadzonym przez wydziały Akademii Teatralnej, zapoznanie się z nimi powinno ułatwić pracę z systemem.

Rozliczanie ETAPÓW i PODPIĘCIA - w USOSie istnieje różnica między wpisaniem studenta na listę zajęciową a wymagalnością zaliczenia danego przedmiotu w ramach realizowanego etapu (semestru) programu (kierunku) studiów. Najprościej rzecz ujmując - wpływ na rozliczenie semestru i uzyskaną średnią oraz punkty ECTS mają oceny i wyniki uzykane w ramach przedmiotów podpiętych do realizowanego programu i etapu (kolejnego semestru) studiów w danym cyklu (semestrze roku akademickiego).

REJESTRACJE - to dostępny okresowo mechanizm umożliwiający studentom zapisanie się do grup zajęciowych przedmiotów należących do grup wolnego wyboru, fakultetów, realizowanych w ramach specjalności itp. Wykładowcy prowadzący zajęcia należące do grup obieralnych mają dostęp do aktualnego stanu rejestracji studenckich.

Pracownicy uczestniczący w prowadzeniu i rozliczaniu zajęć - system USOS wprowadza w tym zakresie następujące pojęcia:
- KOORDYNATOR przedmiotu lub grupy przedmiotów w danym cyklu zajęć
- PROWADZĄCY - osoba prowadząca w danym cyklu zajęciowym jedną z grup studenckich zdefiniowanych w ramach realizacji przedmiotu. Może być to np. osoba prowadząca wykład, jedną z uruchomionych grup ćwiczeniowych itp
- EGZAMINATOR - osoba przeprowadzajaca egzamin rozliczająca dany przedmiot.
W odniesieniu do uprawnień związanych z wystawianiem ocen oraz zatwierdzaniem protokołów od strony USOSweb w Akademii stosowane są następujące schematy:
- wprowadzanie ocen do zajęć - PROWADZĄCY, KORDYNATOR
- zatwierdzenie protokołu - KOORDYNATOR
Protokół może być również edytowany i zatwierdzany przez pracowników dziekanatu od strony aplikacji desktopowej USOS niedostępnej dla osób nie zwiazanych bezpośrednio z pracą dziekanatu.
 
 
SYSTEM OZNACZEŃ
 
 Oznaczenie cykli dydaktycznych składa się z cyfr odpowiadających rokowi akademickiemu i oznaczenia typu semestru Z - zimowy, L - letni, np.

2016/17-Z i 2016/17-L
 
oznaczają odpowiednio zimowy i letni semestr roku akademickiego 2016/17.
 
Poniższa tabela prezentuje oznaczenia stosowane w systemie USOS Akademii Teatralnej do opisu procesu dydaktycznego na poszczególnych wydziałach w odniesieniu do aktualnie uruchomionych kierunków, programów i specjalności:
 

wydziały

kierunki programy studiów realizowane w ramach kierunków etapy specjalności / kody dyplomów / schemat kodu przedmiotu (grup przedmiotowych)

Wydział Aktorski

WA

aktorstwo

(od 2012 r.)

WA/A/12

aktorstwo

(od 2012 r.)

WA/A/1212

A-101 - rok I semestr 1

A-102 - rok I semestr 2

A-203 - rok II semestr 3

...

A-509 - rok V semestr 9

schemat kodu przedmiotu

WA/A/

aktorstwo teatru muzycznego

(od 2015 r.)

WA/ATM/15

aktorstwo teatru muzycznego

(od 2015 r.)

WA/ATM/1515

ATM-101 - rok I semestr 1

ATM-102 - rok I semestr 2

ATM-203 - rok II semestr 3

...

ATM-509 - rok V semestr 9

 schemat kodu przedmiotu

WA/ATM/

Wydział Wiedzy o Teatrze

WOT

wiedza o teatrze, studia pierwszego stopnia

(od 2012 r.)

WOT/L/12

wiedza o teatrze, studia pierwszego stopnia

(od 2012 r.)

WOT/L/1212

 

WOTL-101 - rok I semestr 1

WOTL-102 - rok I semestr 2

WOTL-203 - rok II semestr 3

...

WOTL-306 - rok III semestr 6

a.Krytyka - Historia - Teoria

WOT/L/KHT

b. Animacja - Organizacja - Produkcja

WOT/L/AOP schemat kodu przedmiotu

 

WOT/L/

 

wiedza o teatrze, studia drugiego stopnia

(od 2012 r.)

WOT/M/12

wiedza o teatrze, studia drugiego stopnia

(od 2012 r.)

WOT/M/1212

 

WOTM-101 - rok I semestr 1

WOTM-102 - rok I semestr 2

WOTM-203 - rok II semestr 3

WOTM-204 - rok II semestr 4

a.Krytyka - Historia - Performatyka

WOT/M/KHP

b. Animacja - Organizacja - Produkcja

WOT/M/AOP schemat kodu przedmiotu

 

 

WOT/M/

 

Wydział Reżyserii

WR

reżyseria

(od 2012 r.)

WR/R/12

reżyseria

(od 2012 r.)

WR/R/1212

R-101 - rok I semestr 1

R-102 - rok I semestr 2

R-203 - rok II semestr 3

...

R-510 - rok V semestr 10

schemat kodu przedmiotu

 

 

WR/ 

Wydział Sztuki Lalkarskiej

WSL

aktorstwo teatru lalek

(od 2012 r.)

WSL/ATL/12

aktorstwo teatru lalek

(od 2012 r.)

WSL/ATL/1212

 

ATL-101 - rok I semestr 1

ATL-102 - rok I semestr 2

ATL-203 - rok II semestr 3

...

ATL-509 - rok V semestr 9

schemat kodu przedmiotu

 

 

WSL/ATL/ 

reżyseria teatru lalek

(od 2012 r.)

WSL/RTL/12

reżyseriia teatru lalek

(od 2012 r.) 

WSL/RTL/1212

 

RTL-101 - rok I semestr 1

RTL-102 - rok I semestr 2

RTL-203 - rok II semestr 3

...

RTL-510 - rok V semestr 10

schemat kodu przedmiotu

 

 

WSL/RTL/  

 

 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)