Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty WOT/L rok III sem. 6 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kierunek Wiedzy o Teatrze)

Jednostka: Kierunek Wiedzy o Teatrze Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty WOT/L rok III sem. 6
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - semestr zimowy 2016/2017
2017/18-Z - semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - semestr letni 2017/18
2018/19-Z - semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - semestr letni 2018/19
2019/20-Z - semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-Z - semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - semsetr letni 2021/22
2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - semestr letni 2022/23
2023/24-Z - semestr zimowy 2023/24
2023/24-L - semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
WOT/L/O/DzaMk-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

cel ogólny: rozumienie kultury w kontekście wielokulturowości

cele operacyjne: krytyczna analiza funkcjonowania polskiego paradygmatu romantycznego w XX i XXI wieku; wzbogacenie umiejętności analizy dramatologicznej i teatrologicznej o narzędzia kulturoznawcze

Strona przedmiotu
WOT/L/DrSkan brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnej i krytycznej kulturowej analizy dramatu skandynawskiego zarówno w kontekstach historycznych, jak i w odniesieniu do teatru współczesnego i kultury współczesnej. Studenci powinni zdobyć wiedzę i kompetencje umożliwiające szeroko rozumianą komparatystyczną lekturę tekstów dramatycznych i analizę ich realizacji filmowych lub teatralnych w rodzimych i obcych kontekstach kulturowych. Przede wszystkim zaś powinni zostać zachęceni i przygotowani do rozwijania zainteresowania dawnym i nowym dramatem europejskim (w szczególności skandynawskim).

Strona przedmiotu
WOT/L/ElPr brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów, które mogą mieć znaczenie w praktyce.

2. Znajomość ustaw, przepisów regulujących aspekty prawne związane z korzystaniem z własności intelektualnej, w tym również znajomość podstawowych zasad ochrony cywilnoprawnej wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego i prawno-karnej praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także konsekwencje ich naruszenia.

3. Przyswojenie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawnych granic korzystania z własności intelektualnej, dozwolonego użytku, wolności wypowiedzi, prawa cytatu. Przedstawienie aspektów teoretycznych wzbogacone zostanie wyrobieniem umiejętności ich praktycznego zastosowania do typowych sytuacji faktycznych, ze szczególnym naciskiem na środowisko artystów wykonawców.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/FD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/F/Grzeg brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zaprezentowanie Jerzego Grzegorzewskiego jako wszechstronnego artystę teatru: reżysera, scenografa i dramaturga (działającego na pograniczu teatru dramatycznego i teatru formy), a także skutecznego dyrektora instytucji kultury.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/KMPT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/Puz brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone burzliwemu życiorysowi wybitnego krytyka teatralnego Konstantego Puzyny (1929-1989) będą łączyły elementy wykładu z warsztatem biografki/biografa opartym na narzędziach reporterskich.

Nazywany najlepszym polskim krytykiem teatralnym, Konstanty Puzyna urodził się w zamożnej ziemiańskiej rodzinie. Jego baśniowe dzieciństwo przerwała II wojna światowa, zaś lata kariery przypadły na okres PRL-u, w którym szlachectwem chwalić się nie wypadało. Kilka gwałtownych zmian ustrojowych, instytucjonalnych i życiowych dzieli życie tego krytyka na fragmenty, które czasem trudno poskładać w całość.

Zajęcia będą łączyły w sobie część wykładową, będącą próbą przyjrzenia się fragmentom życiorysu krytyka, czytanym na tle przekształceń polskiej krytyki teatralnej. Jednocześnie wykład uzupełniony zostanie o elementy warsztatu. Jego celem będzie zapoznanie uczestników z narzędziami biografistyki, a co za tym idzie sposobami badania teatralnej (i nie tylko teatralnej) przeszłości.

Strona przedmiotu
WOT/L/OTMdTR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/PedTr brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z obszaru pedagogiki teatralnej na przykładach działalności teatrów w Polsce oraz zagranicą.

• Celem przedmiotu jest nabycie świadomości oraz podstawowych umiejętności pedagoga teatru (zapoznanie z aktywnymi i angażującymi widza metodami edukacyjnymi )

• Celem jest zrozumienie mechanizmów procesu twórczego; polegającego na projektowaniu otwartych, twórczych, angażujących sytuacji edukacyjnych, bazujących na języku teatru i komentujących współczesny teatr.

• Rozbudzenie praktycznej refleksji w temacie „disabled theter”/ teatru dla życia: uczestniczenie w światowym Kongresie Assitej 2014, uczestnictwo w projekcie „teatr jako przestrzeń emancypacji”

Strona przedmiotu
WOT/L/O/Prakt brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT praktyka - godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT praktyka - godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT praktyka - godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT - dydaktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności, ułatwiających zatrudnienie, poszerzenie i weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych na uczelni

Strona przedmiotu
WOT/L/O/PO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy na temat historii teatru i dramatu polskiego XIX wieku w trzech najważniejszych wówczas ośrodkach teatralnych – Warszawie, Lwowie oraz w Krakowie. Ze względu na szeroki zakres tematyczny kursu, podstawowym tematem i celem wykładów jest przedstawienie systemu pracy teatru XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem sztuki aktorskiej tego okresu oraz zachodzących w niej przemian na przełomie XIX i XX wieku.

Ważnym celem zajęć jest również zapoznanie studentów z materiałami źródłowymi epoki (egzemplarze teatralne, role, listy, dzienniki, afisze, materiały ikonograficzne) oraz warsztatem pracy badacza dawnego teatru.

Strona przedmiotu
WOT/L/SL1-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT seminarium - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć będzie przygotowanie przez studenta pracy licencjackiej. W ramach realizacji tego celu student nabędzie kompetencje w zakresie realizowania własnego projektu badawczego.

Strona przedmiotu
WOT/L/SL2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/SL3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/K/St-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele ogólne:

1) Zapewnienie studentom orientacji w dziejach teatru antycznego i w twórczości tragediopisarzy i komediopisarzy greckich i rzymskich.

2) Zajęcia pozwolą studentom dostrzegać obecność motywów antycznego dramatu w sztukach średniowiecznych i nowożytnych oraz analizować sposoby zastosowania i przetworzenia tych motywów.

Cele szczegółowe

1): student powinien przedstawić okoliczności wystawiania sztuk w Grecji i Rzymie i funkcję kultową i społeczną teatru.

2): Student powinien zapamiętać fabułę wybranych dramatów i dokonać ich analizy.

3): Student powinien wskazać zależność treści dramatów od ogólnych reguł stosowanych w Grecji i Rzymie i kształtu scenicznego przedstawień.

4) Od studenta oczekuje się refleksji nad funkcjonowaniem motywów i mitów starożytnych w innych kulturach i w zderzeniu z innym poglądem na świat.

5) Student ma zapamiętać fabułę niektórych utworów średniowiecznych i nowożytnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na przetworzenie motywów antycznych.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/ST brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/F/TrDok brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest po pierwsze prezentacja wybranych zagadnień dotyczących produkcji, prezentacji i odbioru współczesnego teatru dokumentalnego, ze szczególnym uwzględnieniem polskich spektakli z nurtu teatru krytycznego, „post-teatru”/”auto-teatru”, a także ich kontekstu historycznego oraz teoretycznego. Po drugie celem jestem przygotowanie studentów do krytycznej analizy oraz kontekstualizacji współczesnych spektakli dokumentalnych i spektakli dramatycznych tworzonych z użyciem technik dokumentalnych czy też estetyki dokumentu. Studenci powinni zdobyć kompetencje umożliwiające im samodzielną ocenę nurtu dokumentalnego w teatrze i w innych sztukach performatywnych oraz powinni nabyć narzędzia umożliwiające pogłębioną dyskusję na temat etycznych aspektów teatru dokumentalnego.

Strona przedmiotu
WOT/L/O/TiKN-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

1. Przedstawić historyczne i współczesne procesy rozwoju teatru niemieckiego na tle kultury Niemiec.

2. Wyjaśnić uwarunkowania historyczne i polityczne kolejnych epok w kulturze niemieckiej.

3. Omówić główne niemieckie dzieła i pisma estetycznych z zakresu dramatu i teatru.

4. Scharakteryzować systemy organizacji teatru w poszczególnych epokach.

5. Ukazać oddziaływanie teatru niemieckiego na teatry innych kultur narodowych.

Strona przedmiotu
WOT/L/TiKN-Z brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

1. Przedstawić historyczne i współczesne procesy rozwoju teatru niemieckiego na tle kultury Niemiec.

2. Wyjaśnić uwarunkowania historyczne i polityczne kolejnych epok w kulturze niemieckiej.

3. Omówić główne niemieckie dzieła i pisma estetycznych z zakresu dramatu i teatru.

4. Scharakteryzować systemy organizacji teatru w poszczególnych epokach.

5. Ukazać oddziaływanie teatru niemieckiego na teatry innych kultur narodowych.

Strona przedmiotu
WOT/L/TiKRos brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład/konwersatorium - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi rosyjskimi tekstami teatralnymi i literackimi XIX i XX wieku.

C2 Omówienie najważniejszych zdarzeń i zjawisk rosyjskiego życia kulturalnego ostatnich dwóch stuleci i ich politycznego i społecznego tła.

Strona przedmiotu
WOT/L/T3RP-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest sproblematyzowana i skontekstualizowana prezentacja zjawisk w teatrze polskim po 1989 roku, przygotowanie do ich krytycznej analizy z uwzględnieniem estetycznych, społecznych, instytucjonalnych aspektów.

Strona przedmiotu
WOT/L/TIndy brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/TrJap brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Uzyskanie czynnej wiedzy o specyfice nie-europejskiej tradycji teatru,

Opanowanie sposobów wstępnej analizy widowiska w Azji Wschodniej;

Strona przedmiotu
WOT/L/T45Sw-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest problemowa prezentacja wybranych prądów i zagadnień teatru II połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teatru europejskiego oraz amerykańskiego oraz przygotowanie studentów do krytycznej analizy oraz kontekstualizacji współczesnych zjawisk teatralnych. Studenci powinni zdobyć kompetencje, umożliwiające im samodzielne poszukiwanie powinowactw i różnic między współczesnymi a historycznymi formami widowiskowymi, estetykami teatralnymi, praktykami dramaturgicznymi i scenicznymi.

Strona przedmiotu
WOT/L/TrTan brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel ogólny – zwiększenie wiedzy studentów o historii tańca współczesnego w XX wieku, najważniejszych twórcach i dziełach.

Cele operacyjne – Umiejętność wymienienia przez studenta najważniejszych twórców tańca współczesnego w XX wieku.

Umiejętność opisania za pomocą narzędzi teatrologicznych spektaklu tańca.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/TZwP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Dybuk" - żydowskie "Dziady". Teatr żydowski w Polsce

Celem zajęć jest poznanie przez studentów dziejów teatru żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występów aktorów żydowskich na ziemiach polskich. Teatralna kultura żydowska jest bowiem niezbywalną częścią teatralnej kultury polskiej, choć historia teatru żydowskiego odbija zarazem zawiłości relacji polsko-żydowskich, żydowsko-żydowskich oraz żydowsko-polskich.

Strona przedmiotu
WOT/L/WK2-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel ogólny: Wzmożony trening pisarski

Cele operacyjne: analizujemy recenzje i eseje teatralne, uczymy się kompozycji tekstu, ćwiczymy styl, rozpoznajemy gatunki literackie i metody analizy spektaklu teatralnego.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/WarRad brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2016/2017
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2017/18
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z warsztatu radiowego jest zdobycie podstawowej umiejętności samodzielnego realizowania prostej audycji radiowej.

Strona przedmiotu
WOT/L/WspZyT6-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład ćwiczenia - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel ogólny: znajomość najważniejszych i nowych trendów w teatrze polskim i europejskim, znajomość bieżącego repertuaru teatralnego, umiejętność analizy dzieła teatralnego

Cele operacyjne:

- zapoznać się z najważniejszymi twórcami teatralnymi

- opisać współczesne strategie reżyserskie

- poruszać się po interdyscyplinarnym obszarze sztuk performatywnych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)