Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultety WOT/L (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kierunek Wiedzy o Teatrze)

Jednostka: Kierunek Wiedzy o Teatrze Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultety WOT/L
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - semestr zimowy 2016/2017
2016/17-L - semestr letni 2016/2017
2017/18-Z - semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - semestr letni 2017/18
2018/19-Z - semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - semestr letni 2018/19
2019/20-Z - semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-Z - semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - semsetr letni 2021/22
2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L
WOT/L/F/CwK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć będziemy w pogłębiony sposób podejmować wątek kulturowego konstruowania ciała, zasygnalizowany w trakcie kursu Antropologii kultury. Interesować nas będą przede wszystkim filozoficzne i literackie próby ocalenia doświadczenia cielesności przed hegemonią dyscyplinujących ją dyskursów. Wrócimy do opozycji sarks/soma, do kategorii wstrętu i abiektu, wstydu i wykluczenia, a także inkorporacji, integracji, poszerzania granic ciała w technice, seksualności, wspólnotowości i w rozkładzie

Strona przedmiotu
WOT/L/F/EwT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część zajęć prowadzona jest w formie konwersatorium. Polega na analizie zagadnień związanych z etyką pracy w teatrze, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej dynamiki wokół ruchu #MeToo oraz krytyki instytucjonalnej badającej relacje władzy, podległości i autonomii w różnych modelach produkcji, zarządzania i kooperacji zarówno w instytucjach teatralnych, jak i szkolnictwie artystycznym. Druga cześć zajęć poświęcona jest rozwijaniu przez grupę własnej formy praktycznej odpowiedzi na analizowane problemy w postaci wypowiedzi artystycznej lub opracowania krytycznego.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/FD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/F/FlmAdwKult brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/F/FiTr brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu Fotografia i teatr jest zapoznanie studentek i studentów z nieopisanym jeszcze zjawiskiem fotografii teatralnej. Uczestnicy kursu mają możliwość poznania unikalnych zbiorów fotografii teatralnej od samych początków jej istnienia. Zajęcia pozwalają rozszerzyć wiedzę z dziedziny fotografii oraz teatru, uczą odczytywania nie tylko wartości estetycznych, ale także dokumentacyjnych prezentowanych ikonografii.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/Grzeg brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zaprezentowanie Jerzego Grzegorzewskiego jako wszechstronnego artystę teatru: reżysera, scenografa i dramaturga (działającego na pograniczu teatru dramatycznego i teatru formy), a także skutecznego dyrektora instytucji kultury.

Strona przedmiotu
WOT/L/KHT/HistScen brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet uzupełnia wiedzę na temat teatru europejskiego i polskiego XIX, XX i XXI w..

Tematem cyklu są przełomowe zjawiska w historii scenografii w kontekście sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Prowadząca fakultet zakłada modyfikację programu adekwatnie do potrzeb studentów.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/KT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie sieci zależności i wzajemnego oddziaływania pomiędzy teatrem i kinem. Kino, postrzegane często jako najbliższy krewny oraz najważniejszy konkurent sztuki teatru pozostawiło na nim - i nadal pozostawia - olbrzymi wpływ. Jednocześnie samo bywa stale porównywane z teatrem, bazując na nim w najbardziej fundamentalnych aspektach, takich jak gra aktorska czy reżyseria. Skomplikowana relacja tych dwóch form performatywnych zostanie ujęta w perspektywie historycznej, estetycznej, a także tematycznej.

Zajęcia stanowią niezależne rozwinięcie kilku wątków zainicjowanych podczas obowiązkowego kursu Historii kina.

Strona przedmiotu
WOT/L/O/KP3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet stanowi bezpośrednią kontynuację i rozwinięcie zajęć "Kultura popularna", koncentrując się na komiksie jako emblematycznym wytworze popkultury. Przy jego pomocy omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące całej współczesnej kultury masowej, ale także zjawiska specyficzne przede wszystkim dla medium komiksowego. Studenci zapoznają się z wybranymi wybitnymi komiksami, utworami symptomatycznymi dla tej formy, a także istotnymi tekstami krytycznymi dotyczącymi komiksu i kultury popularnej.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/LDIDR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zostanie poświęcone omówieniu wybranych dwudziestowiecznych inscenizacji i adaptacji dramatów romantycznych.

Celem rozważań będzie również osadzenie inscenizacji romantycznych w kontekście historycznym i społecznym.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/MW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat ma zaznajomić studentów z techniką maski:

- zapoznać z rodzajami masek teatralnych;

- zaznajomić z techniką produkcji masek skórzanych;

- uświadomić różnice w grze aktora z maską i bez maski;

- nauczyć zasad posługiwania się maską neutralną;

- dostarczyć wiedzy na temat podstawowych postaci i masek commedii dell'arte oraz podstawowych pojęć z tym związanych.

- stworzyć warunki do spróbowania improwizacji indywidualnej i zbiorowej.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/MuzwT-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WA - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat: historii muzyki w teatrze oraz różnorodnych gatunków i stylów muzyki teatralnej (opera i inne sceniczne dzieła muzyczne, teatr instrumentalny, muzyka w teatrze dramatycznym, instalacje dźwiękowe, performanse muzyczne itd.)

Strona przedmiotu
WOT/L/F/PolEstTr brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2016/2017
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studiujących z wybranymi współczesnymi formami teatru politycznego (na przykładzie Polski, Europy i USA).

Szerokie zdefiniowanie pojęcia „polityczności” we współczesnych sztukach scenicznych.

Przedstawienie związku pomiędzy heterogenicznymi strategiami polityczności a formą i estetyką dzieła scenicznego.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/PBiR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktykami i metodami badania i rozwoju publiczności.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/RD
Romantyzm dziś (od 2023-02-13)
brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-02-13) Przedmioty WOT/L rok II sem. 4
- (od 2023-02-13) Fakultety WOT/L

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/F/ST
Średniowiecze teatralne (od 2023-02-13)
brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-02-13) Fakultety WOT/L

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/F/TrDok brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest po pierwsze prezentacja wybranych zagadnień dotyczących produkcji, prezentacji i odbioru współczesnego teatru dokumentalnego, ze szczególnym uwzględnieniem polskich spektakli z nurtu teatru krytycznego, „post-teatru”/”auto-teatru”, a także ich kontekstu historycznego oraz teoretycznego. Po drugie celem jestem przygotowanie studentów do krytycznej analizy oraz kontekstualizacji współczesnych spektakli dokumentalnych i spektakli dramatycznych tworzonych z użyciem technik dokumentalnych czy też estetyki dokumentu. Studenci powinni zdobyć kompetencje umożliwiające im samodzielną ocenę nurtu dokumentalnego w teatrze i w innych sztukach performatywnych oraz powinni nabyć narzędzia umożliwiające pogłębioną dyskusję na temat etycznych aspektów teatru dokumentalnego.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/TJap brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Uzyskanie czynnej wiedzy o specyfice nie-europejskiej tradycji teatru,

Opanowanie sposobów wstępnej analizy widowiska w Azji Wschodniej;

Strona przedmiotu
WOT/L/F/TM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu będzie próba pokazania różnych odsłon teatru mieszczańskiego, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Poprzez analizę spektakli, dramatów i tekstów teoretycznych będziemy dyskutować o funkcjach teatru mieszczańskiego (konserwowanie wartości, rozrywka, normatywizm).

Strona przedmiotu
WOT/L/F/TNarrWiz brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką obrazu we współczesnym teatrze europejskim, wyposażenie ich w narzędzia potrzebne do analizy teatru operującego innymi narzędziami budowania scenicznego świata niż słowo.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/TRC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- prezentacja strategii artystycznej Romea Castellucciego, w tym myśli teoretycznej towarzyszącej jego praktyce scenicznej

- prezentacja rozwoju projektu teatralnego Romea Castellucciego na przestrzeni lat (mutacje form i tematów)

- omówienie najważniejszych spektakli Romea Castellucciego

- wskazanie pozycji zajmowanej przez Romea Castellucciego w historii współczesnego teatru

- omówienie etycznych i estetycznych pytań i wątpliwości, które rodzi twórczość Castellucciego

Strona przedmiotu
WOT/L/F/WarRad brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2016/2017
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2017/18
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z warsztatu radiowego jest zdobycie podstawowej umiejętności samodzielnego realizowania prostej audycji radiowej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)