Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty WOT/L rok III sem. 5 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kierunek Wiedzy o Teatrze)

Jednostka: Kierunek Wiedzy o Teatrze Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty WOT/L rok III sem. 5
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - semestr zimowy 2016/2017
2016/17-L - semestr letni 2016/2017
2017/18-Z - semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - semestr letni 2017/18
2018/19-Z - semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - semestr letni 2018/19
2019/20-Z - semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-Z - semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - semsetr letni 2021/22
2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - semestr letni 2022/23
2023/24-Z - semestr zimowy 2023/24
2023/24-L - semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
WOT/L/O/DzaMk-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2016/2017
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2016/2017
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

cel ogólny: rozumienie kultury w kontekście wielokulturowości

cele operacyjne: krytyczna analiza funkcjonowania polskiego paradygmatu romantycznego w XX i XXI wieku; wzbogacenie umiejętności analizy dramatologicznej i teatrologicznej o narzędzia kulturoznawcze

Strona przedmiotu
WOT/L/DrSkan brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnej i krytycznej kulturowej analizy dramatu skandynawskiego zarówno w kontekstach historycznych, jak i w odniesieniu do teatru współczesnego i kultury współczesnej. Studenci powinni zdobyć wiedzę i kompetencje umożliwiające szeroko rozumianą komparatystyczną lekturę tekstów dramatycznych i analizę ich realizacji filmowych lub teatralnych w rodzimych i obcych kontekstach kulturowych. Przede wszystkim zaś powinni zostać zachęceni i przygotowani do rozwijania zainteresowania dawnym i nowym dramatem europejskim (w szczególności skandynawskim).

Strona przedmiotu
WOT/L/ElPr brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów, które mogą mieć znaczenie w praktyce.

2. Znajomość ustaw, przepisów regulujących aspekty prawne związane z korzystaniem z własności intelektualnej, w tym również znajomość podstawowych zasad ochrony cywilnoprawnej wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego i prawno-karnej praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także konsekwencje ich naruszenia.

3. Przyswojenie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawnych granic korzystania z własności intelektualnej, dozwolonego użytku, wolności wypowiedzi, prawa cytatu. Przedstawienie aspektów teoretycznych wzbogacone zostanie wyrobieniem umiejętności ich praktycznego zastosowania do typowych sytuacji faktycznych, ze szczególnym naciskiem na środowisko artystów wykonawców.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/FlmAdwKult brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/HistLit4 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z przykładowymi tekstami literackimi z różnych epok w ich kontekstach kulturowych (np. filozofia, sztuki plastyczne, muzyka, teatr, film)

Wykształcenie umiejętności interpretacji tekstów literackich z różnych epok za pomocą rożnych technik interpretacyjnych

Wykształcenie umiejętności dostrzegania potencjału dramatycznego w rożnych tekstach literackich

Doskonalenie umiejętności mówienia i pisania o literaturze

Strona przedmiotu
WOT/L/HistScen brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet uzupełnia wiedzę na temat teatru europejskiego i polskiego XIX, XX i XXI w..

Tematem cyklu są przełomowe zjawiska w historii scenografii w kontekście sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Prowadząca fakultet zakłada modyfikację programu adekwatnie do potrzeb studentów.

Strona przedmiotu
WOT/L/InstKult2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania kulturą poprzez instytucje kultury organizacje ngo i podmioty nieinstytucjonalne

2. Zapoznanie z metodami prowadzenia edukacji kulturalnej

3. Zapoznanie z pracą projektową ze szczególnym uwzględnieniem programów autorskich

Strona przedmiotu
WOT/L/AOP/KrEksRef brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/MW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat ma zaznajomić studentów z techniką maski:

- zapoznać z rodzajami masek teatralnych;

- zaznajomić z techniką produkcji masek skórzanych;

- uświadomić różnice w grze aktora z maską i bez maski;

- nauczyć zasad posługiwania się maską neutralną;

- dostarczyć wiedzy na temat podstawowych postaci i masek commedii dell'arte oraz podstawowych pojęć z tym związanych.

- stworzyć warunki do spróbowania improwizacji indywidualnej i zbiorowej.

Strona przedmiotu
WOT/L/O/Modernizm brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład/konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat wybranych aspektów historii teatru i dramatu polskiego i europejskiego w okresie modernizmu.

Poznaje polityczne, społeczne, ekonomiczne etc. uwarunkowania przemian kulturowych na przełomie XIX i XX wieku i uczy się w ich kontekście analizować i interpretować wybrane utwory.

Poznaje złożoność relacji pomiędzy poszczególnymi prądami modernizmu i uczy się wskazywać ich wpływy we współczesnej kulturze i sztuce.

Strona przedmiotu
WOT/L/PolEstTr brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2016/2017
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studiujących z wybranymi współczesnymi formami teatru politycznego (na przykładzie Polski, Europy i USA).

Szerokie zdefiniowanie pojęcia „polityczności” we współczesnych sztukach scenicznych.

Przedstawienie związku pomiędzy heterogenicznymi strategiami polityczności a formą i estetyką dzieła scenicznego.

Strona przedmiotu
WOT/L/O/PO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy na temat historii teatru i dramatu polskiego XIX wieku w trzech najważniejszych wówczas ośrodkach teatralnych – Warszawie, Lwowie oraz w Krakowie. Ze względu na szeroki zakres tematyczny kursu, podstawowym tematem i celem wykładów jest przedstawienie systemu pracy teatru XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem sztuki aktorskiej tego okresu oraz zachodzących w niej przemian na przełomie XIX i XX wieku.

Ważnym celem zajęć jest również zapoznanie studentów z materiałami źródłowymi epoki (egzemplarze teatralne, role, listy, dzienniki, afisze, materiały ikonograficzne) oraz warsztatem pracy badacza dawnego teatru.

Strona przedmiotu
WOT/L/SL1-Z brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć będzie przygotowanie przez studenta pracy licencjackiej. W ramach realizacji tego celu student nabędzie kompetencje w zakresie realizowania własnego projektu badawczego.

Strona przedmiotu
WOT/L/SL2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/SL3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/K/St-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie Studentów z osobą i dziełem K.S. Stanisławskiego, autora systemu wychowania aktora.

Strona przedmiotu
WOT/L/KHT/Szt45+ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

poznanie najważniejszych wydarzeń artystycznych 2 poł. XX wieku w kontekście zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych po II wojnie światowej. Student powinien formułować merytorycznie trafne opinie na temat sztuki drugiej polowy XX w.; powinien znać podstawową szczegółową bibliografię i kolekcje tej sztuki na świecie.

Strona przedmiotu
WOT/L/TiKN-Z brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

1. Przedstawić historyczne i współczesne procesy rozwoju teatru niemieckiego na tle kultury Niemiec.

2. Wyjaśnić uwarunkowania historyczne i polityczne kolejnych epok w kulturze niemieckiej.

3. Omówić główne niemieckie dzieła i pisma estetycznych z zakresu dramatu i teatru.

4. Scharakteryzować systemy organizacji teatru w poszczególnych epokach.

5. Ukazać oddziaływanie teatru niemieckiego na teatry innych kultur narodowych.

Strona przedmiotu
WOT/L/O/TiKRos-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład/konwersatorium - godzin
 • WR konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi rosyjskimi tekstami teatralnymi i literackimi XIX i XX wieku.

C2 Omówienie najważniejszych zdarzeń i zjawisk rosyjskiego życia kulturalnego ostatnich dwóch stuleci i ich politycznego i społecznego tła.

konwersatorium

Strona przedmiotu
WOT/L/TiKRos brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład/konwersatorium - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi rosyjskimi tekstami teatralnymi i literackimi XIX i XX wieku.

C2 Omówienie najważniejszych zdarzeń i zjawisk rosyjskiego życia kulturalnego ostatnich dwóch stuleci i ich politycznego i społecznego tła.

Strona przedmiotu
WOT/L/AOP/TiP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą rozpoznaniu zagadnień związanych z pracą w instytucjach kultury. Jednocześnie przysłużą się do budowy świadomości teoretycznej związanej z tymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
WOT/L/T3RP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest sproblematyzowana i skontekstualizowana prezentacja zjawisk w teatrze polskim po 1989 roku, przygotowanie do ich krytycznej analizy z uwzględnieniem estetycznych, społecznych, instytucjonalnych aspektów.

Strona przedmiotu
WOT/L/TM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu będzie próba pokazania różnych odsłon teatru mieszczańskiego, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Poprzez analizę spektakli, dramatów i tekstów teoretycznych będziemy dyskutować o funkcjach teatru mieszczańskiego (konserwowanie wartości, rozrywka, normatywizm).

Strona przedmiotu
WOT/L/T45Sw-Z brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest problemowa prezentacja wybranych prądów i zagadnień teatru II połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teatru europejskiego oraz amerykańskiego oraz przygotowanie studentów do krytycznej analizy oraz kontekstualizacji współczesnych zjawisk teatralnych. Studenci powinni zdobyć kompetencje, umożliwiające im samodzielne poszukiwanie powinowactw i różnic między współczesnymi a historycznymi formami widowiskowymi, estetykami teatralnymi, praktykami dramaturgicznymi i scenicznymi.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/TRC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- prezentacja strategii artystycznej Romea Castellucciego, w tym myśli teoretycznej towarzyszącej jego praktyce scenicznej

- prezentacja rozwoju projektu teatralnego Romea Castellucciego na przestrzeni lat (mutacje form i tematów)

- omówienie najważniejszych spektakli Romea Castellucciego

- wskazanie pozycji zajmowanej przez Romea Castellucciego w historii współczesnego teatru

- omówienie etycznych i estetycznych pytań i wątpliwości, które rodzi twórczość Castellucciego

Strona przedmiotu
WOT/L/TrTan brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel ogólny – zwiększenie wiedzy studentów o historii tańca współczesnego w XX wieku, najważniejszych twórcach i dziełach.

Cele operacyjne – Umiejętność wymienienia przez studenta najważniejszych twórców tańca współczesnego w XX wieku.

Umiejętność opisania za pomocą narzędzi teatrologicznych spektaklu tańca.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/TZwP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Dybuk" - żydowskie "Dziady". Teatr żydowski w Polsce

Celem zajęć jest poznanie przez studentów dziejów teatru żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występów aktorów żydowskich na ziemiach polskich. Teatralna kultura żydowska jest bowiem niezbywalną częścią teatralnej kultury polskiej, choć historia teatru żydowskiego odbija zarazem zawiłości relacji polsko-żydowskich, żydowsko-żydowskich oraz żydowsko-polskich.

Strona przedmiotu
WOT/L/AOP/TT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Znajomość wszystkich działów tzw. zaplecza teatralnego

- znajomość fachowej terminologii dot. maszynerii scenicznej, rzemiosł teatralnych i technicznej obsługi spektaklu

- znajomość etapów produkcji spektaklu i wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi pracowniami teatralnymi

- znajomość historii rozwoju techniki teatralnej w teatrze europejskim

- znajomość historii rzemiosła teatralnego w Polsce w XX wieku w relacji do rozwoju sztuki scenograficznej.

Strona przedmiotu
WOT/L/WK-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel ogólny: Wzmożony trening pisarski

Cele operacyjne: analizujemy recenzje i eseje teatralne, uczymy się kompozycji tekstu, ćwiczymy styl, rozpoznajemy gatunki literackie i metody analizy spektaklu teatralnego.

Strona przedmiotu
WOT/L/K/WarTga2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student:

– posiada podstawową orientację w najważniejszych dziedzinach nauki o teatrze i jej związkach z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;

– rozróżnia typy źródeł teatrologicznych i zna zasady funkcjonowania instytucji je gromadzących, opracowujących i udostępniających;

– potrafi samodzielnie zgromadzić i opracować materiał źródłowy potrzebny do napisania pracy teatrologicznej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)