Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty praktyczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kierunek Reżyserii)

Jednostka: Kierunek Reżyserii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty praktyczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2015/16-Z - semestr zimowy 2015/16
2015/16-L - semestr letni 2015/16
2016/17-Z - semestr zimowy 2016/2017
2016/17-L - semestr letni 2016/2017
2017/18-Z - semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - semestr letni 2017/18
2018/19-Z - semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - semestr letni 2018/19
2019/20-Z - semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-Z - semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - semsetr letni 2021/22
2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - semestr letni 2022/23
2023/24-Z - semestr zimowy 2023/24
2023/24-L - semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2015/16-Z 2015/16-L 2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
WR/IA-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR warsztat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci pod kierunkiem prowadzącego biorą aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych, grach improwizacyjnych, w trakcie których przyswajają wiedzę na temat improwizacji teatralnej

Warsztat

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez1(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2015/16
 • WR seminarium - godzin
semestr zimowy 2016/2017
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadanie ogólne: samodzielna realizacja (pod kontrolą prowadzącego zajęcia) dwudziesto/dwudziestopięciominutowej etiudy na podstawie fragmentu z dramatu realistycznego, uwzględniająca autorskie założenia dramaturgiczne.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez10(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą adaptacji literatury współczesnej i scenariuszy filmowych na scenę oraz poszukiwania nowej formy teatralnej dla literatury postdramatycznej.

Szczególne znaczenie ma praca z aktorem, umiejętność stawiania zadań aktorskich, pomoc aktorowi w budowaniu roli, zakładająca ścisłą współpracę miedzy reżyserem i aktorem.

Seminarium kończy się pokazem etiudy teatralnej, która jest efektem samodzielnej pracy studenta.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez11(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą reżyserowania tekstu klasycznego w sposób nowoczesny, jednocześnie pozwalający zachować charakter dzieła, które bierzemy "na warsztat".

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez12(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone klasyczną metodą seminaryjną z elementami wykładu zmierzają do tego, aby student pod opieką nauczyciela krok po kroku zrealizował formę sceniczną o wyższym stopniu złożoności niż „realistyczna”.

Doskonalenie warsztatu reżyserskiego i jego rozszerzenie o nowe środki wyrazu.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez13 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Indywidualna praca nad etiudami. Zastosowanie w praktyce wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas procesu kształcenia na wydziale reżyserii.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez14 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Ćwiartka wolnego wyboru". Studenci decydują z którym pedagogiem chcą się spotkać w czasie seminarium reżyserskiego 14.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez2(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2015/16
 • WR - dydaktyka - godzin
semestr zimowy 2016/2017
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest realizacja przez studentkę/-ta ok.20-minutowej etiudy teatralnej na pdst. samodzielnie opracowanego fragmentu utworu wybranego w uzgodnieniu z prowadzącą, w oparciu o sformułowane warunki zadania.

Zadanie podstawowe:

Wyreżyserować 20-minutową etiudę teatralną jako precyzyjny, świadomie skonstruowany komunikat sceniczny i artystyczny.

Zadania szczegółowe:

Wybrać i opracować fragment utworu wskazanego przez prowadzącą. Opracować założenia początkowe. Zanalizować wybrany fragment pod względem struktury dramaturgicznej. Precyzyjnie określić o czym jest realizowana etiuda, jasno sformułować komunikat sceniczny. Dobrać obsadę aktorską i – opcjonalnie – pozostałych współtwórców (scenografia, muzyka etc.). Respektując powyższe elementy, w procesie prób analitycznych, aktorskich, sytuacyjnych i technicznych, stworzyć i doprowadzić do pokazu integralnej, autonomicznej etiudy, zawierającej wiarygodne, wyraziste postaci i wyrażającej artystyczną osobowość reżysera.

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez3(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2016/2017
 • WR ćwiczenia - 105 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student musi potrafić skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia.

Student musi potrafić projektować przestrzeń sceniczną posługując się plastyką, oprawą świetlną, oprawą muzyczną, techniką teatralną.

Student musi potrafić posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

Student musi formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez4(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2016/2017
 • WR ćwiczenia - 105 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adaptacja literatury, język metafory teatralnej, poznanie rożnych konwencji i języków teatralnych. Student powinien stosować techniki myślenia twórczego w oparciu o własną wrażliwość i wyobraźnię. Student powinien zaprojektować przestrzeń sceniczną z wykorzystaniem światła i muzyki.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez5(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te służą przekazywaniu studentom wiedzy i umiejętności warsztatowych pracy reżysera teatralnego oraz rozwijaniu przez studentów tychże umiejętności w związku z kolejnymi, dość samodzielnymi, etapami pracy nad przygotowaniem spektaklu teatralnego.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez6(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czytanie Szekspira, rozumienie epoki szekspirowskiej. Interpretacja tekstu, psychologiczna analiza bohatera szekspirowskiego. Indywidualna, twórcza adaptacja tekstu, realizacja sceny dramatycznej. Rozumienie różnych konwencji teatralnych, posługiwanie się metaforą.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez7(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium reżyserskie 7 polega na analizie dramatu pod względem struktury formalnej i znaczeń. Student wykorzystuje informacje i wiedzę pochodzące z różnych źródeł, aby tworzyć własną koncepcją artystyczną. Szczególny nacisk położony jest na mówienie wierszem, rozpoznawanie struktur, charakteru, wiersza; praca z aktorem nad strukturą poetycką. Student samodzielnie organizuje próby i kieruje zespołem. Inicjuje pracę z innymi osobami w ramach projektu. Student konstruuje i realizuje indywidualną wypowiedź twórczą. Rozumie metaforę teatralną.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez8(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyreżyserowanie fragmentu dzieła operowego, współpraca ze śpiewakami, dyrygentem i kompozytorem. Analiza dzieła muzycznego, czytanie partytury.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez9(k) brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teatr dokumentalny- zbieranie materiału faktograficznego, praca z filmem dokumentalnym i reportażem. Teatr, który czerpie inspiracje z rzeczywistości.Samodzielna konstrukcja scenariusza.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SDyp brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2018/19
semestr letni 2019/20
 • WR ćwiczenia - 240 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR ćwiczenia - 240 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR ćwiczenia - 240 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR ćwiczenia - 240 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR ćwiczenia - 240 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR ćwiczenia - 240 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR ćwiczenia - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WR/SW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WR - dydaktyka - 240 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR praktyka - 240 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR praktyka - 240 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR praktyka - 240 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

na 4 roku student decyduje u którego z prowadzących zrobi scenę teatralną nie krótszą, niż 1 godzina, która jest traktowana przez prowadzącego jako przygotowanie do spektaklu dyplomowego

Strona przedmiotu
WR/PR/SwT-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR warsztat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

przygotowanie do zaprojektowania i wdrożenia koncepcji świateł do spektaklu teatralnego

Warsztat

Strona przedmiotu
WR/PR/SwT-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WR/PR/TiTTr brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2015/16
 • WR wykład - godzin
semestr letni 2015/16
 • WR wykład - godzin
semestr zimowy 2016/2017
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2016/2017
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2017/18
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR wykład - 15 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR wykład - 15 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR warsztat - 15 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR warsztat - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy o rozwiązaniach przestrzenno-funkcjonalnych i wyposażeniu techniczno-technologicznym obiektów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem teatrów.

1.Uczestnik zajęć pozna:

- zasady i sposoby działania, montażu urządzeń techniki i technologii ogólnej sceny, oświetlenia scenicznego, elektroakustyki, systemu łączności inspicjenta, multimediów

- zasady prowadzenia prób artystycznych, technicznych, oświetleniowych

2.Uczestnik zajęć pozna technologię wykonawstwa środków inscenizacji-dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz najważniejsze właściwości podstawowych materiałów.

3.Uczestnik zajęć pozna możliwości wykorzystania urządzeń technicznych do aranżacji przestrzeni sceny, estrady dla celów przedstawień teatralnych lub innych widowisk.

Warsztat

Strona przedmiotu
WR/WW/Tp brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego poszukiwania i zgłębiania wiedzy dotyczącej nurtujących go zagadnień. Tutorat jest najbardziej indywidualną formą studiowania.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)