Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty WOT/M rok II sem. 3 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kierunek Wiedzy o Teatrze)

Jednostka: Kierunek Wiedzy o Teatrze Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty WOT/M rok II sem. 3
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - semestr zimowy 2016/2017
2016/17-L - semestr letni 2016/2017
2017/18-Z - semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - semestr letni 2017/18
2018/19-Z - semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - semestr letni 2018/19
2019/20-Z - semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-Z - semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - semestr letni 2022/23
2023/24-Z - semestr zimowy 2023/24
2023/24-L - semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
WOT/M/AOP/AgAkt brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/DN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone analizie i interpretacji polskich utworów scenicznych, które powstały po 201o roku. Zajęcia w formie rozmowy, moderowanej przez prowadzącego stopniowo odkrywają strukturę i konstrukcję omawianego tekstu, a także jego sensy i znaczenia. Przedmiotem analizy jest budowa sztuki, czas i przestrzeń, sposób istnienia postaci, zasada dialogu, potencjał realizacyjny, czyli kształt sceniczny dramatu. Następnie próba odpowiedzi na pytanie, co danytelst znaczy w kontekście historycznym, politycznym, kulturowym, ideowym itp.

Strona przedmiotu
WOT/M/GTK/ET-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny/konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest po pierwsze zapoznanie studentów ze stanem wiedzy na temat obecnej sytuacji ekologiczno-klimatycznej, po drugie z historią światowych ruchów pro-ekologicznych oraz ze wspierającymi je manifestacjami artystycznymi, po trzecie z najważniejszymi pojęciami i koncepcjami etyki środowiskowej (m.in. różnorodność biologiczna i kulturowa, solidarność pokoleniowa i międzygatunkowa, antropocen). Wiedza ta ma następnie służyć do wspólnej krytycznej analizy współczesnych dzieł z pola sztuk performatywnych.

Strona przedmiotu
WOT/M/AOP/ET brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizy ekonomiczne stają się, na dobre i na złe, elementem dyskursu publicznego na temat teatru i mają szansę wpływać na kształt polityk teatralnych. Zajęcia mają umożliwić uczestnikom włączenie się w bieżącą debatę na temat funkcjonowania kultury. Prezentacji dotychczasowego stanu wiedzy towarzyszyć będzie wskazywanie tematów, które można podjąć w ramach pracy naukowej i badawczej na poziomie studiów magisterskich.

Elementem ekonomii teatru jest refleksja nt. finansowania teatru. Zajęcia dostarczą podstawowych praktycznych informacji związanych z finansami w teatrze.

Strona przedmiotu
WOT/M/EK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/EkonTeatr brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/F-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/AOP/FiK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizy ekonomiczne stają się, na dobre i na złe, elementem dyskursu publicznego na temat teatru i mają szansę wpływać na kształt polityk teatralnych. Zajęcia mają umożliwić uczestnikom włączenie się w bieżącą debatę na temat funkcjonowania kultury. Prezentacji dotychczasowego stanu wiedzy towarzyszyć będzie wskazywanie tematów, które można podjąć w ramach pracy naukowej i badawczej na poziomie studiów magisterskich.

Elementem ekonomii teatru jest refleksja nt. finansowania teatru. Zajęcia dostarczą podstawowych praktycznych informacji związanych z finansami i rachunkowością w teatrze.

Strona przedmiotu
WOT/M/Grz brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobywają podstawową wiedzę na temat osoby i twórczości Jerzego Grzegorzewskiego – wszechstronnego artysty teatru: reżysera, scenografa i dramaturga, dyrektora-wizjonera, jednej z najciekawszych indywidualności polskiego teatru drugiej połowy XX i początku XXI wieku; i zapoznają się z zachowaną dokumentacją wybranych spektakli (filmową, fotograficzną, fonograficzną). Poprzez kontakt z materiałami archiwalnymi (dokumentami pracy, dzieła, recepcji) uczą się w praktyce, jak można dokonać krytycznej rekonstrukcji dzieła teatralnego i dowiadują się, do czego może ona posłużyć. Ćwiczenia z analizy i interpretacji wybranych rozwiązań inscenizacyjnych mogą okazać się przydatne dla przyszłych krytyków i badaczy współczesnego teatru formy (i nie tylko).

Strona przedmiotu
WOT/M/GTP/HistNow brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

cel przedmiotu: Uzyskać dobrą orientację w epoce Nowoczesności, jej głównych miejscach, postaciach i dziełach

Strona przedmiotu
WOT/M/LitWsp brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Przekazanie studentom podstawowych informacji na temat ważnych zjawisk literatury XX i XXI wieku w kontekście kulturowym i teatralnym. Doskonalenie umiejętności interpretacyjnych i ewentualnie adaptacyjnych. Wyksztalcenie umiejętności czytania kontekstowego.

Strona przedmiotu
WOT/M/PgTr3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/PerfSem2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu: definiuje pojęcie performansu, posługuje się nim w analizie i interpretacji dzieł sztuki.

Strona przedmiotu
WOT/M/PerfwZP1-Z brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel ogólny:

Przedstawienie studentom sposobów wykorzystania strategii metodologicznych performatyki w interpretacji zjawisk życia publicznego.

Cele szczegółowe:

1. Przekazanie umiejętności przeprowadzenia pogłębionej analizy bieżących i historycznych zjawisk życia publicznego.

2. Przedstawienie performatyki jako jednej ze współczesnych nauk społecznych.

3. Wskazanie miejsc, w których osiągnięcia performatyki uzupełniają ustalenia innych nauk społecznych lub wchodzą z nimi w dyskusję.

Strona przedmiotu
WOT/M/PostKol brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Walka o odzwierciedlenie różnorodności etniczno-kulturowej społeczeństw zachodnich określa od wielu lat działania poszczególnych twórców i twórczyń, licznych stowarzyszeń, organizacji i samych instytucji kultury takich krajów jak Francja czy Wielka Brytania. Walka ta odbywa się w polach polityki repertuarowej (wprowadzanych autorów/ek, treści dzieł) i obsadowej, zatrudnienia pracowników administracji, dostępności artystycznych szkół wyższych. Na zajęciach omówimy dzieła klasyków teorii postkolonialnej oraz twórczość wybranych autorów/ek, reżyserów/ek, choreografów/ek podejmujących temat kolonializmu, rasy i afropejskiej tożsamości. Oprócz spektakli teatralnych i tanecznych oraz dramatów przyjrzymy się powieściom, m.in. Alaina Mabanckou, Raharimanany i Mohameda Sarra.

Strona przedmiotu
WOT/M/Psych brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/GTK/Romant-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza ideologicznych funkcji teatru w procesie wytwarzania widowni teatralnej jako reprezentacji narodowej wspólnoty w kontekście paradygmatu romantycznego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów cenzury instytucjonalnej, strukturalnej i afektywnej.

Strona przedmiotu
WOT/M/SM1-Z brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje studentów do napisania pracy magisterskiej. Zajęcia obejmuja wybór i przygotowanie tematu, rozwinięcie zagadnień z nim związanych, stworzenie bibliografii i aparatu pojęciowego, wspólne krytyczne lektury prac i wreszcie stworzenie ostatecznej wersji pracy.

Strona przedmiotu
WOT/M/SM2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/SM3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/SocSzt brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu socjologia sztuki jest:

- poznanie podstawowych pojęć z zakresu dyscypliny socjologia sztuki i socjologia teatru;

- uświadomienie sposobów funkcjonowania sztuki i teatru jako elementów życia społecznego;

- uwrażliwienie na zagadnienie społeczeństwa i jego przemian jako przedmiotu teatru i sztuki;

- ukazanie teatru i sztuki jako narzędzi tworzenia i przemiany wspólnoty;

- poznanie współczesnych praktyk artystyczno-społecznych;

- wykorzystywanie wiedzy socjologicznej do diagnozowania problemów teatru i sztuki;

- zapoznanie z wybranymi badaniami w Polsce i na świecie;

Strona przedmiotu
WOT/M/SziK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/SztWsp brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Poznanie najważniejszych wydarzeń artystycznych 2 poł. XX wieku w kontekście zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych po II wojnie światowej. Studentka/student powininni formułować merytorycznie trafne opinie na temat sztuki drugiej polowy XX w.; powininni znać podstawową szczegółową bibliografię i kolekcje tej sztuki na świecie, szczególnie największe, dostępne w internecie.

Strona przedmiotu
WOT/M/TKant brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultatywne zajęcia monograficzne poświęcone Tadeuszowi Kantorowi i jego fascynacji Wielką Awangardą.

Tadeusz Kantor był jednym z najwszechstronniejszych i najwybitniejszych artystów XX w., bardzo głęboko wnikającym w tradycję sztuki modernizmu, a zwłaszcza awangardy francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej i polskiej. Świadectwa tego można odnaleźć w jego twórczości plastycznej i scenicznej, w tekstach teoretycznych i licznych wywiadach.

Celem fakultetu nie jest jednak wskazywanie jego inspiracji (do czego artysta odnosił się niechętnie), lecz odkrywanie przyczyn tych fascynacji. Tadeusz Kantor stanie się więc przewodnikiem po labiryncie Wielkiej Awangardy, ujawniając przy tym mniej znane oblicze własnej twórczości.

Strona przedmiotu
WOT/M/GTP/TrMas-Z brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

1. Przedstawić historyczne i współczesne formy widowisk masowych

2. Wyjaśnić uwarunkowania historyczne i polityczne widowisk masowych

3. Omówić główne pisma estetyczne odnoszące się do organizacji widowisk masowych

4. Ukazać oddziaływanie teatru masowego na życie społeczne

Strona przedmiotu
WOT/M/GTP/TwPis brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest: przekazanie wiedzy na temat różnych stylów współczesnej polszczyzny; przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad i form retorycznych; przybliżenie studentom warsztatu pisarskiego i oratorskiego; opanowanie przez studentów różnych technik pisarskich; przećwiczenie ze studentami różnych form pisarskich i formuł stylistycznych;

Strona przedmiotu
WOT/M/WarRez-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/WarPrA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/PT/WarPr2-Z brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2016/2017
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2016/2017
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2017/18
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie nowych form teatru dokumentalnego. Studenci opanują podstawowe umiejętności związane z tworzeniem spektakli w technice „devising”. Poznają też inne strategie i metody wykorzystywane podczas tworzenia prac performatywnych. Wezmą udział w procesie grupowego tworzenia spektaklu.

Ćwiczenia warsztatowe – zajęcia grupowe oparte na ćwiczeniu umiejętności świadomego posługiwania się technikami devising i Real-Time Composition w obszarze teatru dokumentalnego oraz właściwą techniką i technologią w trakcie ich realizacji.

Strona przedmiotu
WOT/M/PT/WarPr3-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom najistotniejszych informacji na temat pracy kuratora teatralnego. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Kilka początkowych spotkań poświęconych zostanie kwestiom teoretycznym, istotą cyklu jest jednak przygotowanie przez każdego studenta własnego projektu kuratorskiego, a w sprzyjających okolicznościach - zrealizowanie go w praktyce.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)