Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspólczesne techniki lalkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/WTechL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspólczesne techniki lalkowe
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem III
Przedmioty WSL/RTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi trendami i konwencjami współczesnego teatru lalek, a także praktyka w tej dziedzinie. Dobór form, inspiracji, a także metod pracy ma zapewnić studentom kompleksową orientację w obrębie problemu, jak również dostarczyć niezbędnej praktyki do aktywnego tworzenia.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Podstawowe konwencje i trendy obowiązujące we współczesnym teatrze lalek.

2. Animacja lalką w konwencji współczesnego teatru lalek

3. Słowo+lalka

4. Motoryka działania lalki

5. Transpozycja emocji z ciała aktora na lalkę

6. Budowanie etiudy w konwencji współczesnego teatru lalek

7. Nowatorskie środki wyrazu we współczesnym teatrze lalek

8. Budowanie sceny dialogowej w konwencji współczesnego teatru lalek

9. Praca z wyobraźnią

Literatura:

1. Halina Waszkiel - Dramaturgia Polskiego Teatru Lalek

2. Puppetry in the 21st Century: Reflections and Challenges - pod red. Marzeny Wiśniewskiej i Karola Suszczyńskiego

3.Dolls and Puppets: Contemporaineity and tradition - pod red. Kamila Kopani

4. Metamorfozy teatru lalek w XXw.

5. Savarese, Barba- Sekretna sztuka aktora.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- rozpoznaje specyfikę teatru lalek w zakresie współczesnych technik teatru lalek; (R_W10)

- identyfikuje formy i techniki używane w teatrze lalek; (R_W06 )

- rozróżnia zasady działania na scenie lalki (formy plastycznej) i współdziałania aktora i lalki; (R_W08, R_W09)

W zakresie umiejętności (U) student:

- stosuje formę plastyczną w różnych funkcjach scenicznych (jako postać, symbol, rekwizyt, materiał plastyczny); (R_U04)

- animuje wybraną formą plastyczną; (R_U09)

- przenosi emocje na formę; (R_U09)

- konstruuje autorską wypowiedź sceniczną z użyciem formy plastycznej; (R_U03)

- proponuje nowe sposoby na działanie lalką; (R_U10)

- wielokrotnie odtwarza rolę i układ etiudy/sceny (R_U10),

- łączy animację formy z tekstem; (R_U10)

- pracuje w zespole nad wspólnym efektem; (R_U07)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- pracuje w zespole; (R_K10)

- ma świadomość popełnianych błędów; (R_K02)

- przygotowuje się do prezentacji publicznej; (R_K01)

- pracuje samodzielnie; (R_K04)

- przestrzega poczynionych ustaleń; (R_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych.

Możliwe zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Głównym tematem semestru jest dialogowanie formą współczesną.

Etapem pierwszym jest rozpoznanie podstaw animacji lalki tzw. "pyskówki", posiadającej ruchomy aparat mowy i budowanie dialogowych scen z jej wykorzystaniem. Druga część semestru opiera się o budowanie autorskich wypowiedzi studentów (scen dialogowych) z wykorzystaniem wybranych przez nich tekstów oraz współczesnych form lalkowych.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Podstawy animacji lalką "pyskówką"

2. Transpozycja emocji z ciała aktora na lalkę

3. Transpozycja tekstu przez współczesne formy lalkowe

4. Budowanie sceny dialogowej z wykorzystaniem lalki "pyskówki"

5. Improwizacje z różnorodnymi formami lalkowymi

6. Praca z wyobraźnią

7. Dobór formy współczesnej do tekstu i tematu autorskiej wypowiedzi

8. Budowanie autorskiej sceny dialogowej w konwencji współczesnego teatru lalek

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.