Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zadania aktorskie z przedmiotem WSL/ATL/ZAZP-Z
WSL ćwiczenia (WSL-cw) semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: egzamin
wymagania techniczne akustycy: nagłośnienie
dodatkowe informacje techniczne: Park oświetleniowy
Literatura:

1. Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

2. Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry

aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim

w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

3. J. Ch. Andersen „Baśnie”

4. Włodzimierz Pawluczuk „Żywioł i forma”

5. Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- rozumie specyfikę teatru przedmiotu (K_W03);

- zna praktyczne i teoretyczne możliwości teatru

przedmiotu (K_W10, K_W07);

- rozumie zasady użycia i funkcjonowania przedmiotu jako

środka wyrazu scenicznego (K_W08);

Umiejętności:

- tworzy autorskie wypowiedzi sceniczne w oparciu

o środki ekspresji teatru przedmiotu (K_U01, K_U11);

- potrafi samodzielnie analizować i świadomie dobierać

temat etiudy (K_U08);

- zna zasady teatralnego ożywienia przedmiotu (K_U06);

- potrafi świadomie korzystać z emocji i uczuć oraz

przekładać je na formę (K_U06);

Kompetencje społeczne:

- wykazuje się kreatywnością i osiąga efekty dzięki

świadomemu wykorzystaniu wyobraźni i wrażliwości

(K_K05, K_K03);

- potrafi nazywać i weryfikować błędy (K_K01, K_K02);

- umie pracować w grupie i korygować działania

partnerów (K_K01, K_K06)

- rozumie pojęcie odpowiedzialności zbiorowej w sztuce

teatru (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo i praktyczny udział w przygotowaniu koncepcji i wykonaniu grupowej wypowiedzi scenicznej (monografia);

- jakość artystyczna pokazu egzaminacyjnego - publicznego pokazu przygotowanej monografii

Zakres tematów:

- analiza tematu

- wybór przedmiotów

- wykonanie

Metody dydaktyczne:

- dyskusje dotyczące analizy tematu podejmowanego w monografii;

- regularne weryfikowanie samodzielnej, praktycznej pracy nad monografią;

- praktyczna praca nad końcowym efektem pokazu egzaminacyjnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Damulewicz 8/40 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Smaczny 7/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)