Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunek Wiedzy o Teatrze Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na przedmioty obieralne WOTL rok I semestr zimowy 2022/23 [WOTL1-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany
...

Rejestracja na lektorat WOTL semestr zimowy 2022/23-Z [WOTL1-ANG-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
t1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty fakutlatywne, obieralne i specjalności WOTL rok II semestr letni 2022/23 [WOTL2-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty fakutlatywne, obieralne i specjalności WOTL rok II semestr zimowy 2022/23 [WOTL2-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zasady rejestracji

Student w semestrze III musi zrealizować 2 fakultety.

zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty fakutlatywne, obieralne i specjalności WOTL rok III semestr letni 2022/23 [WOTL3-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty fakutlatywne, obieralne i specjalności WOTL rok III semestr zimowy 2022/23 [WOTL3-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obieralne WOTM rok I semestr letni 2022/23 [WOTM1-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany
...

Rejestracja na lektorat języka angielskiego WOTM rok I semestr zimowy 2022/23 [WOTM1-ANG-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany

Przedmioty specjalności ANIMACJA-PEDAGOGIKA WOTM rok I semestr lato 2022/23 [WOTM1-AP-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany
...

Przemioty spcecjalności ANIMACJA-PEDAGOGIKA WOTM rok I semestr zimowy 2022/23 [WOTM1-AP-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zasady rejestracji

Do wyboru są zajęcia z trzech specjalności. Możliwe jest wybieranie zajęć z różnych specjalności w obrębie danej grupy (z wyjątkiem zajęć dwusemestralnych – te trzeba kontynuować). W przypadku realizacji pełnego programu danej specjalności absolwentka / absolwent na dyplomie otrzyma dodatkową informację o ukończonej specjalności.

GRUPA 1

Kanon krytyki KP

Organizacja życia teatralnego 1-2 OP

Pedagogika teatru 1-2 AP

GRUPA 2

Performans płci 1-2KP K

Zarządzanie instytucjami 1 OP

Zarządzanie instytucjami 2 OP

Warsztat praktyczny 1-2

GRUPA 3

Performans – seminarium KP

NGO OP

Ekonomika kultury OP

Dramaturgia dla młodego widza AP

zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany

Przedmioty specjalności KRYTYKA-PERFORMATYKA WOTM rok I semestr letni 2022/23 [WOTM1-KP-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany
...

Przedmioty specjalności KRYTYKA-PERFORMATYKA WOTM rok I semestr zimowy 2022/23 [WOTM1-KP-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zasady rejestracji

Do wyboru są zajęcia z trzech specjalności. Możliwe jest wybieranie zajęć z różnych specjalności w obrębie danej grupy (z wyjątkiem zajęć dwusemestralnych – te trzeba kontynuować). W przypadku realizacji pełnego programu danej specjalności absolwentka / absolwent na dyplomie otrzyma dodatkową informację o ukończonej specjalności.

GRUPA 1

Kanon krytyki KP

Organizacja życia teatralnego 1-2 OP

Pedagogika teatru 1-2 AP

GRUPA 2

Performans płci 1-2KP K

Zarządzanie instytucjami 1 OP

Zarządzanie instytucjami 2 OP

Warsztat praktyczny 1-2

GRUPA 3

Performans – seminarium KP

NGO OP

Ekonomika kultury OP

Dramaturgia dla młodego widza AP

zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany

Przedmioty specjalności ORGANIZACJA-PRODUKCJA WOTM rok I semestr letni 2022/23 [WOTM1-OP-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany
...

Przedmioty specjalności ORGANIZACJA-PRODUKCJA WOTM rok I semestr zimowy 2022/23 [WOTM1-OP-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zasady rejestracji

Do wyboru są zajęcia z trzech specjalności. Możliwe jest wybieranie zajęć z różnych specjalności w obrębie danej grupy (z wyjątkiem zajęć dwusemestralnych – te trzeba kontynuować). W przypadku realizacji pełnego programu danej specjalności absolwentka / absolwent na dyplomie otrzyma dodatkową informację o ukończonej specjalności.

GRUPA 1

Kanon krytyki KP

Organizacja życia teatralnego 1-2 OP

Pedagogika teatru 1-2 AP

GRUPA 2

Performans płci 1-2KP K

Zarządzanie instytucjami 1 OP

Zarządzanie instytucjami 2 OP

Warsztat praktyczny 1-2

GRUPA 3

Performans – seminarium KP

NGO OP

Ekonomika kultury OP

Dramaturgia dla młodego widza AP

Psychologia AP

GRUPA 4

Performans w życiu publicznym KP

Zarządzanie kulturą w mieście OP

Zarządzanie instytucjami 3-4 OP

Pedagogika tearu 3 AP

zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany

Praktyka teatralna WOTM rok I semestr zimowy 2022/23 [WOTM1-PT-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej grupy mogą Państwo wybrać jeden przedmiot.

zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura 1
1
Niezalogowany
...

Przedmioty specjalności ANIMACJA-PEDAGOGIKA WOTM rok II semestr letni 2022/23 [WOTM2-AP-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej grupy mogą Państwo wybrać jeden przedmiot.

w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany

Przemioty spcecjalności ANIMACJA-PEDAGOGIKA WOTM rok II semestr zimowy 2022/23 [WOTM2-AP-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
t1
Niezalogowany
...

Fakutety i seminaria WOT/M rok II semestr zimowy 2022/23 [WOTM2-FS-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zasady rejestracji

Student w semestrze III musi zrealizować 3 fakultety.

zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany

Seminaria, praktyka teatralna WOTM rok II semestr letni 2022/23 [WOTM2-FSPT-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej grupy mogą Państwo wybrać jeden przedmiot.

w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany
...

Przedmioty specjalności KRYTYKA-PERFORMATYKA WOTM rok II semestr letni 2022/23 [WOTM2-KP-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej grupy mogą Państwo wybrać jeden przedmiot.

w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany

Przedmioty specjalności KRYTYKA-PERFORMATYKA WOTM rok II semestr zimowy 2022/23 [WOTM2-KP-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zasady rejestracji

Do wyboru są zajęcia z trzech specjalności. Możliwe jest wybieranie zajęć z różnych specjalności w obrębie danej grupy (z wyjątkiem zajęć dwusemestralnych – te trzeba kontynuować). W przypadku realizacji pełnego programu danej specjalności absolwentka / absolwent na dyplomie otrzyma dodatkową informację o ukończonej specjalności.

GRUPA 1

Kanon krytyki KP

Organizacja życia teatralnego 1-2 OP

Pedagogika teatru 1-2 AP

GRUPA 2

Performans płci 1-2KP K

Zarządzanie instytucjami 1 OP

Zarządzanie instytucjami 2 OP

Warsztat praktyczny 1-2

GRUPA 3

Performans – seminarium KP

NGO OP

Ekonomika kultury OP

Dramaturgia dla młodego widza AP

Psychologia AP

GRUPA 4

Performans w życiu publicznym KP

Zarządzanie kulturą w mieście OP

Zarządzanie instytucjami 3-4 OP

Pedagogika tearu 3 AP

zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
t1
Niezalogowany
...

Przedmioty specjalności ORGANIZACJA-PRODUKCJA WOTM rok II semestr letni 2022/23 [WOTM2-OP-2022/23-L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej grupy mogą Państwo wybrać jeden przedmiot.

w trakcie, 7 dni do zakończenia
2023-02-08 12:00 - 2023-06-16 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany

Przedmioty specjalności ORGANIZACJA-PRODUKCJA WOTM rok II semestr zimowy 2022/23 [WOTM2-OP-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zasady rejestracji

Do wyboru są zajęcia z trzech specjalności. Możliwe jest wybieranie zajęć z różnych specjalności w obrębie danej grupy (z wyjątkiem zajęć dwusemestralnych – te trzeba kontynuować). W przypadku realizacji pełnego programu danej specjalności absolwentka / absolwent na dyplomie otrzyma dodatkową informację o ukończonej specjalności.

GRUPA 1

Kanon krytyki KP

Organizacja życia teatralnego 1-2 OP

Pedagogika teatru 1-2 AP

GRUPA 2

Performans płci 1-2KP K

Zarządzanie instytucjami 1 OP

Zarządzanie instytucjami 2 OP

Warsztat praktyczny 1-2

GRUPA 3

Performans – seminarium KP

NGO OP

Ekonomika kultury OP

Dramaturgia dla młodego widza AP

Psychologia AP

GRUPA 4

Performans w życiu publicznym KP

Zarządzanie kulturą w mieście OP

Zarządzanie instytucjami 3-4 OP

Pedagogika tearu 3 AP

zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
t1
Niezalogowany
...

Praktyka teatralna WOTM rok II semestr zimowy 2022/23 [WOTM2-PT-2022/23-Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej grupy mogą Państwo wybrać jeden przedmiot.

zakończona
2022-09-23 12:00 - 2023-02-17 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
T1
Niezalogowany
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)