Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja prozy [WA/A/IP] semestr letni 2022/23
WA wykład z ćwiczeniami, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Interpretacja prozy [WA/A/IP]
Zajęcia: semestr letni 2022/23 [2022/23-L] (zakończony)
WA wykład z ćwiczeniami [WA-wcw], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 14:45 - 17:00
sala 219/220/221
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: egzamin
Prowadzący: Marcin Hycnar
Literatura:

Mira Marcinów BEZMATEK

Lidia Amejko ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OSIEDLOWYCH

Dorota Masłowska PAW KRÓLOWEJ

Olga Hund PSY RAS DROBNYCH

Mateusz Pakuła JAK NIE ZABIŁEM SWOJEGO OJCA I JAK BARDZO TEGO ŻAŁUJĘ

Aleksandra Zbroja MIRECZEK

Zakres tematów:

1. Proza sceniczna: występowanie, wykorzystanie, charakterystyka, odmiany.

2. PARS PRO TOTO - fragment tekstu a całość utworu.

3. Pojęcie "interpretacji" tekstu scenicznego.

4. Analiza treści i formy tekstu oraz możliwości interpretacyjnych, jakie stwarza.

5. Analiza osoby narratora, jego motywacji i celu nadrzędnego wypowiedzi (kto, dlaczego, w jakich okolicznościach, do kogo i po co mówi).

6. Omówienie środków aktorskich dostępnych w procesie budowania monologu scenicznego


7. Powody i konsekwencje wyborów środków aktorskich


8. Komunikatywność przekazu


9. Forma i treść jako równoprawne elementy zdarzenia teatralnego 


10. Proces twórczy, etapy i zagrożenia, praca w grupie


11. Finalizacja procesu twórczego

Metody dydaktyczne:

1. lektura i analiza tekstu (pod kątem treści i formy): rozmowy indywidualne, dyskusja w grupie, zadania pisemne indywidualne i grupowe

2. omówienie "drogi" budowania monologu scenicznego (wykorzystanie wyobraźni i umiejętności obserwacji oraz podstawowej wiedzy z zakresu psychologii; umiejętność wyciągania wniosków na podstawie lektury i dyskusji; wybór optymalnej/adekwatnej interpretacji; selekcja stosownych środków wyrazu aktorskiego; wybór konwencji; precyzja i forma scenicznego wykonania):


- indywidualne zadania aktorskie, etiudy,


- improwizacje intelektualne na wybrany temat,


- improwizacje sceniczne (indywidualne i zespołowe),


- budowanie monologu/dialogu scenicznego (rola rytmu i tempa)

- realizacja zleconych zadań scenicznych niezależnych od warstwy dramaturgicznej,


- praca koncepcyjna, zadania, etiudy,


- realizacja zadań pisemnych dotyczących przeszłości, teraźniejszości i przyszłości postaci dramatycznych,


- ćwiczenie umiejętności adaptacji do zmiennych założeń interpretacyjno-konstrukcyjnych, 


3. próby stolikowe/czytane, próby sytuacyjne, próby generalne ze scenografią, kostiumami, ścieżką dźwiękową, 


4. pokaz egzaminacyjny

Metody i kryteria oceniania:

Na każdym etapie pracy student/ka jest zobowiązany/a realizować powierzone zadania. Wykonanie każdego z zadań (nawet jeśli niedoskonałe) ma wpływ na ocenę końcową w przedmiocie "Podstawy interpretacji prozy". Praca nad fragmentami prozy z założenia ma być procesem ciągłym. Pokaz egzaminacyjny, jego kształt i odbiór, stanowi jeden z aspektów oceny końcowej, ale nie przeważający. Liczy się systematyczność pracy indywidualnej studenta/tki i jego/jej rozwój. Niewykonywanie powierzonych zadań w części lub całości skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej. 
Nie mniej istotnym aspektem, mającym wpływ na ocenę końcową jest zaangażowanie studenta/tki, aktywność w dyskusjach, samodzielność i gotowość do realizacji powierzonych zadań, twórczy charakter indywidualnej interpretacji, pochodzącej od studenta/tki, a kierowanej przez pedagoga.
Spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności są podstawą do obniżenia oceny. 
Szacunek wobec wszystkich uczestników zajęć i umiejętność bezkonfliktowej pracy w grupie (zaangażowanie w zadania wspólne - pod względem artystycznym i technicznym) jest istotnym aspektem pracy, a ich brak lub niedobór może skutkować obniżeniem oceny.
Na ocenę końcową wpływ będą mieć także: umiejętność i systematyczność opanowania pamięciowego tekstu, umiejętność zapamiętywania i zdolność powtarzania sekwencji, stanów emocjonalnych i rozwiązań interpretacyjnych oraz kreatywny aspekt budowania scenicznej obecności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)