Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pływanie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/P2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pływanie II
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Pływanie / Bieganie

Pływanie: Nauka i doskonalenie pływania. Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. Nauczenie bezpiecznego obcowania z wodą. Wykazanie prozdrowotnych i ratowniczych wartości przedmiotu. Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Bieganie : Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej i rekreacyjnej. Zachęcanie do czynnego wypoczynku, na świeżym powietrzu z poszanowaniem praw przyrody, wzmacnianie swoich sił motorycznych.Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Pełny opis:

* Pływanie :

Semestr I

- grupa zerowa

1. Zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć.

2. Oswojenie z wodą w formie zabawowej i ścisłej.

3. Technika pływania kraulem na grzbiecie.

4. Skoki do wody z różnych pozycji.

5. Pokonywanie krótkich odcinków kraulem na piersiach.

- grupa zaawansowana

1. Zasady bezpieczeństwa i regulamin pływalni.

2. Różne rodzaje skoków do wody:

 brzeg

 słupek

 wieża

3. Doskonalenie techniki pływania kraulem na grzbiecie i na piersiach.

4. Eliminacja błędów w pływaniu stylem klasycznym.

5. Nauka nawrotów.

6. Pływanie na czas.

7. Doskonalenie startów z wody i ze słupka.

8. Pływanie na dystansie.

Semestr II

- grupa zerowa

1. Doskonalenie pływania kraulem na plecach, zwiększanie dystansu.

2. Nauka startu z wody.

3. Skoki do wody, skok startowy.

4. Eliminacja błędów w pływaniu kraulem na piersiach.

5. Nauka pływania stylem klasycznym.

6. Nawrót w stylu klasycznym.

7. Pływanie na dystansie 200 m wybranymi stylami.

- grupa zaawansowana

1. Doskonalenie poznanych stylów pływania.

2. Doskonalenie skoku startowego.

3. Skoki z wieży.

4. Pływanie ze zmienną intensywnością.

5. Zawody.

6. Koordynacja pracy rąk i nóg z oddechem w stylu motylkowym.

7. Pływanie pod wodą.

8. Przepłynięcie wybranym stylem 1000 m.

* Bieganie :

Semestr I

1. Wzmocnienie kondycji fizycznej :

a) szybkości

b) gospodarowanie własnymi siłami

c) wytrzymałość

2.Rodzaje startów

3.Technika biegów

4.Pokonywanie mety

5.Regulacja oddechu w biegach

Semestr II

6.Biegi charytatywne

7.Biegi na krótkich dystansach

8.Biegi na średnich dystansach

9.Biegi na długich dystansach

10. Umiejętność rozluźnienia .

Literatura:

Wszelka dostępna na rynku literatura poświęcona pływaniu oraz biegom. Strony internetowe poświęcone w/w tematyce.

Efekty uczenia się:

WIEDZA (W) - absolwent zna i rozumie

T_W07 środki ekspresji w teatrze ożywionej formy, posiada wiedzę z zakresu możliwości warsztatowych pokrewnych dyscyplin (w tym najnowszych trendów);

T_W09 wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego;

UMIEJĘTNOŚCI (U) - absolwent potrafi

T_U07 współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych;

T_U08 słuchać współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi dla realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny

T_U10 opanować ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę;

T_U11 wdrażać techniki doskonalenia zawodowego w celu rozwoju innych osób

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) - absolwent jest gotów do

T_K02 samooceny;

T_K03 konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

T_K05 uczenia się przez całe życie P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Pływanie :

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach; początkująca i zaawansowana.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, oraz pozytywnym zaliczeniu określonego stylu pływackiego i odpowiedniego dystansu, oraz /lub udokumentowanej samodzielnej pracy ( nagrania własne).

I sem - zal

II sem - zal

Bieganie :

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, oraz pozytywnym zaliczeniu przebiegnięcia odpowiedniego dystansu, oraz /lub udokumentowanej samodzielnej pracy ( nagrania własne).

I sem - zal

II sem - zal

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Pływanie / Bieganie

Pływanie: Nauka i doskonalenie pływania. Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. Nauczenie bezpiecznego obcowania z wodą. Wykazanie prozdrowotnych i ratowniczych wartości przedmiotu. Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Bieganie : Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej i rekreacyjnej. Zachęcanie do czynnego wypoczynku, na świeżym powietrzu z poszanowaniem praw przyrody, wzmacnianie swoich sił motorycznych.Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Pełny opis:

* Pływanie :

Semestr I

- grupa zerowa

1. Zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć.

2. Oswojenie z wodą w formie zabawowej i ścisłej.

3. Technika pływania kraulem na grzbiecie.

4. Skoki do wody z różnych pozycji.

5. Pokonywanie krótkich odcinków kraulem na piersiach.

- grupa zaawansowana

1. Zasady bezpieczeństwa i regulamin pływalni.

2. Różne rodzaje skoków do wody:

 brzeg

 słupek

 wieża

3. Doskonalenie techniki pływania kraulem na grzbiecie i na piersiach.

4. Eliminacja błędów w pływaniu stylem klasycznym.

5. Nauka nawrotów.

6. Pływanie na czas.

7. Doskonalenie startów z wody i ze słupka.

8. Pływanie na dystansie.

* Bieganie :

Semestr I

1. Wzmocnienie kondycji fizycznej :

a) szybkości

b) gospodarowanie własnymi siłami

c) wytrzymałość

2.Rodzaje startów

3.Technika biegów

4.Pokonywanie mety

5.Regulacja oddechu w biegach

Literatura:

Wszelka dostępna na rynku literatura poświęcona pływaniu oraz biegom. Strony internetowe poświęcone w/w tematyce.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)