Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy marionetki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/PM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy marionetki I
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Przedmioty WSL/RTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

1. Poznawanie i stopniowe poszerzanie warsztatu aktorskiego w zakresie gry aktora marionetką.

2. Rozwijanie osobowości scenicznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznych.

3. Nabywanie umiejętności świadomego i powtarzalnego posługiwania się techniką i technologią teatru lalek w trakcie działań artystycznych w zakresie gry aktora marionetką

Pełny opis:

1. Marionetka niciowa, lalki ćwiczebne; ćwiczenia indywidualne, następnie ćwiczenia w etiudach grupowych i indywidualnych.

2. Uruchamianie lalki; chód, skoki, bieg, gesty, kontakty, reakcje.

3. Poszukiwanie i dobór ekspresji lalkowej

4. Zmienność rytmu działania, budowanie napięć i ekspresji

5.Wprowadzanie do ćwiczeń animacyjnych rytmu i oprawy muzycznej.

6. Budowanie etiud egzaminacyjnych.

Literatura:

literatura obowiązkowa

1. Henryk Ryl - „Marionetka” wyd. POLUNIMA – 1972

Literatura uzupełniająca

1. Eric Bramall - „Puppet plays and play writing.” Copyright 1961, London

2. Eric Bramall - „Making a start with Marionettes” 1960 London

3. Eric Bramall and Christopher G. Somerville - „Expert puppet technique”

London 1963

4. Jean Bussel - „Through Wooden Eyes” London

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Zna metody i sposoby wykorzystania klasycznej formy marionetki (R_W07)

2. Zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi marionetek i żywego planu. (R_W09)

3. Zna środki ekspresji w teatrze ożywionej formy (R_W10)

4. Zna problematykę związaną z technologiami stosowanymi w teatrze marionetek. (R_W11)

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Świadomie posługuje się techniką i technologią teatru lalek w realizacji prac artystycznych (R_U03)

2.Opanował ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę (R_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Podejmuje refleksję na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą. (R_K09)

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena aktywności i kreatywności w trakcie zajęć.

2. Ocena efektów pracy zespołowej.

3. Ocena pokazu etiudy zbiorowej.

I sem - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Magdalena Ołdziejewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Magdalena Ołdziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Magdalena Ołdziejewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Magdalena Ołdziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Magdalena Ołdziejewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Magdalena Ołdziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Magdalena Ołdziejewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Magdalena Ołdziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

1. Poznawanie podstaw w zakresie gry aktora marionetką.

2. Rozwijanie osobowości scenicznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznych.

3. Nabywanie umiejętności świadomego i powtarzalnego posługiwania się techniką i technologią teatru lalek w trakcie działań artystycznych w zakresie gry aktora marionetką

Pełny opis:

1. Marionetka niciowa, lalki ćwiczebne; ćwiczenia indywidualne, następnie ćwiczenia w etiudach grupowych i indywidualnych.

2. Uruchamianie lalki; chód, skoki, bieg, gesty, kontakty, reakcje.

3. Poszukiwanie i dobór ekspresji lalkowej

4. Zmienność rytmu działania, budowanie napięć i ekspresji

5.Wprowadzanie do ćwiczeń animacyjnych rytmu i oprawy muzycznej.

6. Budowanie etiud egzaminacyjnych.

Literatura:

iteratura obowiązkowa

1. Henryk Ryl - „Marionetka” wyd. POLUNIMA – 1972

Literatura uzupełniająca

1. Eric Bramall - „Puppet plays and play writing.” Copyright 1961, London

2. Eric Bramall - „Making a start with Marionettes” 1960 London

3. Eric Bramall and Christopher G. Somerville - „Expert puppet technique”

London 1963

4. Jean Bussel - „Through Wooden Eyes” London

Uwagi:

1. Ocena aktywności i kreatywności w trakcie zajęć.

2. Ocena efektów pracy zespołowej.

3. Ocena pokazu etiudy zbiorowej.

I sem - zaliczenie

Część zajęć może odbywać się w systemie online.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Magdalena Ołdziejewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Magdalena Ołdziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

1. Poznawanie podstaw warsztatowych w zakresie gry aktora marionetką.

2. Rozwijanie osobowości scenicznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznych.

3. Nabywanie umiejętności świadomego i powtarzalnego posługiwania się techniką i technologią teatru lalek w trakcie działań artystycznych w zakresie gry aktora marionetką

Pełny opis:

1. Marionetka niciowa, lalki ćwiczebne; ćwiczenia indywidualne, następnie ćwiczenia w etiudach grupowych i indywidualnych.

2. Uruchamianie lalki; chód, skoki, bieg, gesty, kontakty, reakcje.

3. Poszukiwanie i dobór ekspresji lalkowej

4. Zmienność rytmu działania, budowanie napięć i ekspresji

5.Wprowadzanie do ćwiczeń animacyjnych rytmu i oprawy muzycznej.

6. Budowanie etiud egzaminacyjnych.

Literatura:

iteratura obowiązkowa

1. Henryk Ryl - „Marionetka” wyd. POLUNIMA – 1972

Literatura uzupełniająca

1. Eric Bramall - „Puppet plays and play writing.” Copyright 1961, London

2. Eric Bramall - „Making a start with Marionettes” 1960 London

3. Eric Bramall and Christopher G. Somerville - „Expert puppet technique”

London 1963

4. Jean Bussel - „Through Wooden Eyes” London

Uwagi:

1. Ocena aktywności i kreatywności w trakcie zajęć.

2. Ocena efektów pracy zespołowej.

3. Ocena pokazu etiudy zbiorowej.

I sem - zaliczenie

Część zajęć może odbywać się w systemie online.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Magdalena Mioduszewska, Magdalena Ołdziejewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Magdalena Mioduszewska, Magdalena Ołdziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Magdalena Mioduszewska, Magdalena Ołdziejewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Magdalena Mioduszewska, Magdalena Ołdziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)