Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu z interpretacją piosenki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/EGZIP-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu z interpretacją piosenki
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

-ustawiczne utrwalanie nabytych umiejętności posługiwania się głosem;

-dalsze zdobywanie wiedzy z zakresu nomenklatury muzycznej;

-dalsze utrwalanie umiejętności w zakresie rozpoznawania przebiegu energetycznego frazy;

-umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego w śpiewie ze sferą zadania aktorskiego;

Pełny opis:

Semestr III

-ćwiczenia wokalne

-warsztat emocjonalno-ruchowy

-ćwiczenia wokalne połączone z etiudą aktorską,

Semestr IV

- interpretacja piosenki - teoria (praca pisemna oraz rozmowa/-wy z wykładowczynią);

-przygotowanie własnej interpretacji piosenki z repertuaru Renaty Przemyk (zadanie wokalne i aktorskie);

- ćwiczenia indywidualne i grupowe w trakcie zajęć (ruchowe i aktorskie);

- praca indywidualna nad zadanymi zagadnieniami;

Literatura:

1. G. Concon-50 ćwiczeń op.9, PWM 1964.

2. N. Vaccai- Praktyczna metoda śpiewu włoskiego, PWM.

3. B.Lutgen-Wokalizy, PWM Kraków 1948

4. Zbiory pieśni i arii polskich i zagranicznych.

1.T.Zalewski – Cztery zasadnicze systemy w procesie nauczania śpiewu solowego wg. R.Husson’a (COPSA MP z. 84;1965).

2. B. Tarasiewicz - Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. WPN UNIVERSITAS, Kraków 2006.

3. K. Linklater – „Uwolnij swój głos- tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową”. PWST w Krakowie 2012.

4. H. Zielińska – Kształcenie głosu.WM POLIHYMNIA, Lublin 2002.

5. S.Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące.

6. Wywiad Wojciech Staszewskiego z Renatą Przemyk w "Wysokie Obcasy Extra" nr 9 (88) /2019

7.Wywiad Pawła Gzyla z Renatą Przemyk w "Polska The Times+" z 11.09.2020

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

-poprzez pracę indywidualną poszerza znajomość repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem R_W02

-jest w stanie definiować elementarne zjawiska dotyczące techniki wokalnej, elementów dzieła muzycznego oraz wykonawstwa artystycznego R_W09

W zakresie umiejętności (U) student:

-potrafi współdziałać z innymi osobami w zakresie wykonywanych ćwiczeń R_U07

-potrafi posługiwać się głosem w ramach ćwiczeń warsztatowych i samodzielnie je doskonalić R_U10

-umie korzystać z wypracowanych elementarnych umiejętności warsztatowych dla realizacji własnej koncepcji artystycznej R_U06

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

-jest w stanie korzystać z własnej intuicji, wyobraźni i odczuć oraz umie kontrolować swoje reakcje na potrzeby prezentacji publicznej R_K04

-jest w stanie dokonać konstruktywnej krytyki swojej pracy oraz pracy innych osób R_K02

Metody i kryteria oceniania:

Semestr III – zaliczenie

Semestr IV – zaliczenie

- obecność na zajęciach;

- ocena zadań zleconych do wykonania poza zajęciami;

- ocena zadań wykonywanych podczas zajęć;

- ocena efektów pracy podczas prezentacji indywidualnej;

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Ozga, Marta Rau, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Marcin Ozga, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.