Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Światło w teatrze I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/SwT-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Światło w teatrze I
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty praktyczne
Przedmioty WR rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

przygotowanie do zaprojektowania i wdrożenia koncepcji świateł do spektaklu teatralnego

Warsztat

Pełny opis:

Zakres tematów: zajęcia skupiają się na stworzeniu koncepcji świateł do spektaklu, rozczytania układu świateł w już powstałych spektaklach, poznanie terminologii i podstaw technicznych (rodzaje aparatów, ich możliwości), nomenklatury, możliwości pulpitów sterowniczych

Zajęcia w Collegium Nobilium z operatorem świateł, spotkania w teatrach repertuarowych ze stałym parkiem oświetleniowym i uczestnictwo w kolejnych etapach powstawania oprawy świetlnej spektaklu, zajęcia teoretyczne

Literatura:

Juhani Pallasmaa „Oczy skóry”, Giorgio Ursini Ursic „Josef Svoboda, Szenograph”, Max Keller „Faszination Licht”, Franco Quadri, Franco Bertoni, Robert Stearns „Robert Wilson”

Efekty uczenia się:

K_W05 operuje terminologią techniczną związaną z praktycznymi działaniami inscenizacyjnymi, dotyczącą realizacji dźwięku, światła, budowy dekoracji, architektury przestrzeni teatralnej oraz orientuje się w funkcjonowaniu urządzeń teatralnych

K_U05 projektować przestrzeń sceniczną posługując się plastyką, oprawą świetlną, oprawą muzyczną, techniką teatralną

K_U06 posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U11 rozwiązywać problemy inscenizacyjne związane ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, magicznymi, cudownymi poprzez zastosowanie chwytów scenograficznych i technicznych, tricków iluzjonistycznych oraz posługiwać się metaforycznym skrótem w budowaniu znaczeń i wyrazu artystycznego

K_K03 samodzielnego organizowania i kierowania zespołem teatralnym, inicjowania pracy z innymi osobami w ramach wspólnych projektów

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej na zadany temat i oddanie jej w terminie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Garniec, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Ewa Garniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Garniec, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Ewa Garniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Justyna Łagowska-Klata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Justyna Łagowska-Klata
Prowadzący grup: Justyna Łagowska-Klata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łagowska-Klata, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Justyna Łagowska-Klata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łagowska-Klata, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Justyna Łagowska-Klata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łagowska-Klata, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Justyna Łagowska-Klata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)