Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/SM1-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok II sem. 3
Seminarium magisterskie WOT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 6.00 LUB 8.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studentów do napisania pracy magisterskiej. Zajęcia obejmuja wybór i przygotowanie tematu, rozwinięcie zagadnień z nim związanych, stworzenie bibliografii i aparatu pojęciowego, wspólne krytyczne lektury prac i wreszcie stworzenie ostatecznej wersji pracy.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

• Rozmowy indywidualne na temat wyboru tematu.

• Konsultacje bibliografii i konspektu przygotowywanej pracy

• Referaty przygotowywanych prac i dyskusja na ich temat.

Efekty uczenia się:

K_W08

K_U08

K_U10

K_K02

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

EM 1-6 ocena jakości technicznej wykonanej pracy – 25 %

ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania 25 %

ocena samodzielności wykonanej pracy 25 %

systematyczność w pracy 25 %

EM 2 Uczestnictwo w dyskusji – 100 %

EM 3 Uczestnictwo w dyskusji – 100 %

EM 4 Uczestnictwo w dyskusji – 100 %

EM 5 Uczestnictwo w dyskusji – 100 %

EM 6 Uczestnictwo w dyskusji – 100 %

EM 7 Uczestnictwo w dyskusji – 100 %

Praktyki zawodowe:

• Podstawowa: Zależna od tematów prac magisterskich

• Uzupełniająca: Zależna od tematów prac magisterskich

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Kuligowska-Korzeniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Kuligowska-Korzeniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński, Tomasz Kubikowski, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Kamila Lewandowska, Michał Mizera, Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński, Tomasz Kubikowski, Kamila Lewandowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński, Tomasz Kubikowski, Kamila Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński, Joanna Krakowska-Narożniak, Tomasz Kubikowski, Kamila Lewandowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński, Joanna Krakowska-Narożniak, Tomasz Kubikowski, Kamila Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński, Joanna Krakowska-Narożniak, Tomasz Kubikowski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński, Joanna Krakowska-Narożniak, Tomasz Kubikowski, Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT seminarium - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)