Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr tańca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/TrTan
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr tańca
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty dla specjalności Krytyka-Historia-Teoria WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 5
Przedmioty WOT/L rok III sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel ogólny – zwiększenie wiedzy studentów o historii tańca współczesnego w XX wieku, najważniejszych twórcach i dziełach.

Cele operacyjne – Umiejętność wymienienia przez studenta najważniejszych twórców tańca współczesnego w XX wieku.

Umiejętność opisania za pomocą narzędzi teatrologicznych spektaklu tańca.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do historii tańca współczesnego w XX wieku. Zostaną przedstawione w formie wykładów ilustrowanych fragmentami spektakli najważniejsze wydarzenia kształtujące estetykę tańca w poszczególnych dekadach w Europie oraz Ameryce.

Zakres poszczególnych tematów:

1. Prekursorzy tańca współczesnego początku XX wieku : Izadora Duncan, Loie Fuller, Ruth Saint-Denis.

2. Teoretycy tańca współczesnego początku XX wieku – Rudolf Laban, Emile Jacques-Dalcroze.

3. Awangarda w tańcu europejskim – taniec futurystyczny, Bauhaus, Balety Rosyjskie, Balety Szwedzkie.

4. Premiera i znaczenie dla historii tańca Święta Wiosny Igora Strawińskiego w chor. Wacława Niżyńskiego.

6. Taniec ekspresjonistyczny w Niemczech – Mary Wigman, Kurt Jooss, Harald Kreuzberg.

7. Taniec modern w Ameryce – Marta Graham, Jose Limon, Doris Humphrey, Alvin Ailey.

8. Przełom Merce’a Cunninghama.

9. Taniec postmodern w USA – Judson Church, Grand Union, Steve Paxton i narodziny Contact Improvisation, Yvonne Rainer, Trisha Brown, etc.

10. Lata 50. i 60. w Europie – neoklasyka i Maurice Béjart.

11. Nowy taniec francuski i nowa fala tańca w Belgii – Maguy Marin, Jean-Claude Galotta, Mathilde Monnier, Anne Teresa de Keersmeaker, Wim Vandekeybus, Jan Fabre, Les Ballets C de la B, Needcompany, Meg Stuart, etc.

12. Tanztheater – Pina Bausch, Susanne Linke, Reinhild Hoffmann, Sasha Waltz.

13. Nowy taniec, taniec konceptualny – kierunki rozwoju współczesnej choreografii (Jérôme Bel, Xavier le Roy, Meg Stuart, etc).

14. Wayne McGregor i William Forysthe – eksperyment w balecie i neoklasyce.

15. Taniec współczesny w Polsce – historia rozwoju i stan obecny.

Literatura:

1. Podstawowa:

Sally Banes „Terpsychora w tenisówkach”, tłum. Artur Grabowski, Jadwiga Majewska, PWM/IMiT 2014

Wojciech Klimczyk „Wizjonerzy ciała”, Ha!art 2010

Joanna Szymajda "Estetyka tańca współczesnego po 1993" , Księgarnia Akademicka, 2013Irena Turska, „Krótki zarys historii tańca i baletu”, PWM, wyd. drugie, 2010

"Słownik tańca współczesnego" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2022

2. Uzupełniająca:

Jadwiga Majewska (red.) „Świadomość ruchu”, Ha!art 2013

Richar Buckle, „Diagilew”, tłum. Ludwik Jerzy Erhardt, Elżbieta Jasińska-Libera, PWM 2014

Anna Królica, „Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu”, MCK Tarnów 2011

Stefan Drajewski, „Conrad Drzewiecki. Reformator polskiego baletu”, Rebis/IMiT 2014

Joanna Szymajda (red.) „European Dance since 1989. Communitas and the Other”, Routledge/IMiT 2014

red. M. Szoka, T. Makewski, "Święto wiosny. Dwie perspektywy", Łódź 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

K_W05 Znać najważniejszych twórców tańca współczesnego polskiego i światowego w XX wieku.

K_W10 Znać najważniejsze spektakle tańca współczesnego powstałe w XX wieku.

K_W10 Rozumieć relacje tańca, teatru i sztuk performatywnych.

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

K_U04 Znać różnicę pomiędzy techniką współczesną a klasyczną.

K_U05 Przeprowadzić podstawową analizę spektaklu tańca.

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

K_K01 Potrafić określić poziom swojej wiedzy o tańcu współczesnym.

K_K04 Może brać udział w organizacji wydarzeń związanych z tańcem.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania wstępne

Wiedza ogólna z historii kultury (teatru, muzyki) w XX wieku. Znajomość j. angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego.

Obecność na zajęciach - 30%

Dyskusja - 30%

Referat - 40%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Joanna Szymajda
Prowadzący grup: Joanna Szymajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Joanna Szymajda
Prowadzący grup: Joanna Szymajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Joanna Szymajda
Prowadzący grup: Joanna Szymajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Joanna Szymajda
Prowadzący grup: Joanna Szymajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Joanna Szymajda
Prowadzący grup: Joanna Szymajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Joanna Szymajda
Prowadzący grup: Joanna Szymajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Joanna Szymajda
Prowadzący grup: Joanna Szymajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)