Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Improwizacja aktorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/ImprA-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Improwizacja aktorska
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

wykorzystanie technik improwizacji do nauki spontaniczności, autentyczności postaci i emocji. Nauka wewnętrznego i fizycznego działania, budowanie postaci, konfliktów. Nauka samowystarczalności aktorskiej - umiejętność odczytywania intencji partnera - uważność i spontaniczność.

Pełny opis:

ćwiczenia poświęcone są rozbudowaniu uważności, spontaniczności i niewymuszonej kreatywności. Uwrażliwiają na działania fizyczne(zabawy z nieistniejącymi przedmiotami). mają przekierować uważność na partnera i na sygnały proponowane przez niego. Praca nad wyrazistością intencji i emocji. Ćwiczenia służące wyostrzeniu obecności na scenie i określeniu tej obecności w optymalny sposób. Próby sięgania w nieprzewidywalne rejony działania - rozbudzenie spontanicznej wyobraźni.

Literatura:

Podręcznik dla aktora -Stephen Book, Impro - Keit Johnstone

Efekty uczenia się:

K-W03, K-W09,K-U04, K-U05K-U06, K-U07, K-U09, K-U13, K-K02, K-K05, K-K06, K-K10

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie bez egzaminu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykształcenie samowystarczalności kreacji. Świadomych decyzji w podejmowanych wyborach od podstaw tworzonej postaci. Uświadomienie oraz wprowadzenie w czyn odwagi na twórcze korzystanie z narzędzi/ciała/myśli/emocji w relacjach ja-przestrzeń, ja-przedmiot, ja-problem, ja-partner, ja-konflikt. Rozwinięcie odwagi scenicznej. Uruchomienie wyobraźni scenicznej, emocjonalnej. Umiejętność korzystania z obserwacji społecznych.

Określony teamt sceny potrafi rozpoznać w rozumieniu jego problematyki i psychologii, również w kontekście kulturowym jak i historycznym.

Rozwija wyobraźnię sceniczną w założonej przez siebie, pedagoga lub zaproponowanej przez partnera przestrzeni etiudy konfrontując się z własnymi możliwościami kreacji artystycznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Oskar Hamerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykształcenie samowystarczalności kreacji. Świadomych decyzji w podejmowanych wyborach od podstaw tworzonej postaci. Uświadomienie oraz wprowadzenie w czyn odwagi na twórcze korzystanie z narzędzi/ciała/myśli/emocji w relacjach ja-przestrzeń, ja-przedmiot, ja-problem, ja-partner, ja-konflikt. Rozwinięcie odwagi scenicznej. Uruchomienie wyobraźni scenicznej, emocjonalnej. Umiejętność korzystania z obserwacji społecznych.

Określony teamt sceny potrafi rozpoznać w rozumieniu jego problematyki i psychologii, również w kontekście kulturowym jak i historycznym.

Rozwija wyobraźnię sceniczną w założonej przez siebie, pedagoga lub zaproponowanej przez partnera przestrzeni etiudy konfrontując się z własnymi możliwościami kreacji artystycznej.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha
Prowadzący grup: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)