Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Impostacja głosu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IG2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Impostacja głosu II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU IMPOSTACJA GŁOSU W MOWIE I ŚPIEWIE

• wyrobienie prawidłowych nawyków w emisji głosu (oddech, miejsce artykulacji, rezonatory, rejestry) i ich koordynacja w celu wypracowania umiejętności posługiwania się głosem nośnym, dynamicznym, plastycznym (ze zdolnością do zmiany brzmień, dynamiki, tempa i rytmu) dającym możliwość wyrażania myśli, stanów, intencji, emocji i uczuć, zdolnym działać w każdych warunkach i przestrzeni (I – IV rok)

• wypracowanie nawyków związanych z higieną głosu (I – IV rok)

• praca nad wyzwoleniem naturalnego brzmienia głosu (I – IV rok)

• rozwijanie technik emisyjnych i impostacyjnych w celu wypracowania kondycji głosowej (II – IV rok)

• rozwiązywanie problemów związanych z emisją i impostacją głosu wynikających z potrzeb innych przedmiotów praktycznych (I – IV rok)

Pełny opis:

II ROK

1. indywidualna praca nad poszerzeniem skali głosu

2. umiejętność zdefiniowania przez studenta indywidualnych problemów w funkcjonowaniu głosu

3. indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej przez dobór odpowiednich narzędzi

4. uruchomienie rezonatorów w mowie i śpiewie – podstawy

5. ekspresja w mowie i śpiewie

6. korelacja oddechu ze słowem i frazą muzyczną

7. zasady zdrowego szeptu i krzyku

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Stanisław Górka, Aldona Krasucka, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Aldona Krasucka, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Anna Grabowska, Małgorzata Kustosz-Piątosa, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Anna Grabowska, Małgorzata Kustosz-Piątosa, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Świadomość intencji w oddechu, ekspresja w mowie i śpiewie

2. Szept, krzyk

3. Postawienie głosu

4. Elementy bel canto

5. Elementy różnorodnych stylów muzycznych

Pełny opis:

1. Wyrobienie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

2. Wykształcenie zdrowego, nośnego, dynamicznego, wzbogaconego,

plastycznego (ze zdolnością do zmiany barw, dynamiki, rytmu i wysokości)

głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

3. Wykształcenie umiejętności używania głosu do wyrażania różnych myśli,

stanów, intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

4. Opanowanie prawidłowego oddechu, umiejętność osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

5. Ewentualna przebudowa głosu w razie niewłaściwego ustawienia, osadzenie

głosu w jego naturalnym miejscu. Świadome umiejscowienie głosu na

przeponie. Wykształcenie zdolności stymulowania podparcia. Poznanie

znaczenia i działania rezonatorów będących niezbędnym elementem

zwiększającym dźwięczność głosu.

Literatura:

1. B. Lutgen, G. Concone, N.Vaccai, E. Herbert-Caesari – ćwiczenia

wokalne

2. Wybór utworów wokalnych lub ich fragmentów adekwatnie do

indywidualnego procesu rozwoju studenta

3. Wybór piosenek aktorskich ze spektakli teatralnych oraz innych źródeł, np.

"Kabaretu Starszych Panów" J.Przybory i J.Wasowskiego

4. Kolędy polskie

Uwagi:

1. Rozwój głosu studenta jest żywym procesem, powiązanym z przebiegiem

nauki innych przedmiotów, ale również z jego własną historią życiową,

emocjami, stanem zdrowia, wydolnością itp.

2. Pedagog, podążając za tym procesem, niejednokrotnie musi zmienić coś:

dodać lub ująć w stosunku do powyższego planu działania.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kontynuacja zagadnień rozpoczetych w semestrze zimowym:

- Świadomość intencji w oddechu, ekspresja w mowie i śpiewie

- Szept, krzyk

- Postawienie głosu

- Elementy bel canto

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

2. Większa indywidualizacja pracy pod kątem potrzeb studenta

Pełny opis:

1. Wyrobienie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

2. Wykształcenie zdrowego, nośnego, dynamicznego, wzbogaconego,

plastycznego (ze zdolnością do zmiany barw, dynamiki, rytmu i wysokości)

głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

3. Wykształcenie umiejętności używania głosu do wyrażania różnych myśli,

stanów, intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

4. Opanowanie prawidłowego oddechu, umiejętność osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

5. Ewentualna przebudowa głosu w razie niewłaściwego ustawienia, osadzenie

głosu w jego naturalnym miejscu. Świadome umiejscowienie głosu na

przeponie. Wykształcenie zdolności stymulowania podparcia. Poznanie

znaczenia i działania rezonatorów będących niezbędnym elementem

zwiększającym dźwięczność głosu.

Literatura:

1. B. Lutgen, G. Concone, N.Vaccai, E. Herbert-Caesari – ćwiczenia

wokalne

2. Wybór utworów wokalnych lub ich fragmentów adekwatnie do

indywidualnego procesu rozwoju studenta

3. Wybór piosenek aktorskich ze spektakli muzycznych i teatralnych oraz

innych źródeł

4. Konsultacja repertuaru z przedmiotu "Piosenka"

Uwagi:

1. Rozwój głosu studenta jest żywym procesem, powiązanym z przebiegiem

nauki innych przedmiotów, ale również z jego własną historią życiową,

emocjami, stanem zdrowia, wydolnością itp.

2. Pedagog, podążając za tym procesem, niejednokrotnie musi zmienić coś:

dodać lub ująć w stosunku do powyższego planu działania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)