Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z kamerą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/PzK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z kamerą
Jednostka: Kierunek RTL rok IV
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok IV sem VIII
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

1. Poznanie specyfiki pracy reżysera z aktorami w warunkach planu filmowego i sesji castingowych

2. Znajomość terminologii filmowej potrzebnej do sprawnego funkcjonowania na planie filmowym

3. Umiejętność budowania elementarnych etiud z użyciem środków filmowych

4. Umiejętność poprowadzenia aktora w budowania postaci scenicznej z użyciem środków filmowych

Pełny opis:

Semestr VI

1. Wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne

2. Omówienie i przyporządkowanie tekstu dramatycznego

3. Analiza tematu

4. Określenie emocji, uczuć postaci scenicznych, atmosfery sceny, budowanie konfliktów postaci etc.

5. Ćwiczenia praktyczne z użyciem kamery.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć jest uzależniona od indywidualnego wyboru studenta;

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. „Reżyserowanie aktorów. Tworzenie zapadających w pamięć ról w filmie i telewizji” J.Weston, przeł. Tomasz Szafrański, Wydawnictwo WM 2009

2. „Gramatyka języka filmowego” - D.Arijon, przeł. Feliks Forbert-Kaniewski, Wydawnictwo WM 2008

3. „Kompendium terminologii filmowej” W.Dąbal P.Andrejew, Oficyna Wydawnicza Sadyba 2005

1. "Cinematography, sztuka opertorska” B.Brown, przeł. Agnieszka Oryl, Wydawnictwo WM 2014

2. "Technika montażu filmowgo" K.Reisz G.Millar T.Dickinson, przeł. Rafał Mączyński, Wydawnictwo WM 2014

3. "Casting – pierwsze spotkani aktor/reżyser" J.Popkiewicz, Wydawnictwo WM 2017

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

1.orientuje się w środkach i formach odpowiadającym zasadom pracy na planie filmowym (RW10)

2.potrafi rozróżnić klasyczne i niekonwencjonalne formy wyrazu (RW06)

3.wykazuje znajomość terminologii filmowej potrzebnej do sprawnego funkcjonowania na planie filmowym (RW09)

W zakresie umiejętności (U) student:

1.potrafi zastosować wiedzę praktyczną i teoretyczną w sytuacjach typowych i nietypowych w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków filmowych (RU06)

2.posiada umiejętność analizowania sytuacji dramatycznych (RU02)

3.potrafi dokonać syntezy środków wyrazu w celu zbudowania wyrazistego komunikatu scenicznego (RU03)

4.potrafi dokonać oceny zasadności użytych środków scenicznych (RU06)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

1.wykazuje kreatywność zarówno w pracy indywidualnej jak i zbiorowej (RK04)

2.charakteryzuje się przewidywalnością w pracy scenicznej (RK02)

3.posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób; (RK03)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

asystowanie w realizacji aktorskiej etiudy filmowej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dębska, Marta Rau
Prowadzący grup: Kinga Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

 Umiejętność gry w warunkach planu filmowego i sesji castingowych

 Znajomość terminologii filmowej potrzebnej do sprawnego funkcjonowania na planie filmowym

 Umiejętność budowania elementarnych etiud aktorskich z użyciem środków filmowych

 Umiejętność budowania postaci scenicznej z użyciem środków filmowych

Pełny opis:

semestr VI

1. Wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne

2. Omówienie i przyporządkowanie tekstu dramatycznego

3. Analiza tematu

4. Określenie emocji, uczuć postaci scenicznych, atmosfery sceny, budowanie konfliktów postaci etc.

5. Ćwiczenia praktyczne z użyciem kamery.

6. Przygotowanie etiudy egzaminacyjnej i jej rejestracja na nośniku cyfrowym.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć jest uzależniona od indywidualnego wyboru studenta;

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. „Reżyserowanie aktorów. Tworzenie zapadających w pamięć ról w filmie i telewizji” J.Weston, przeł. Tomasz Szafrański, Wydawnictwo WM 2009

2. „Gramatyka języka filmowego” - D.Arijon, przeł. Feliks Forbert-Kaniewski, Wydawnictwo WM 2008

3. „Kompendium terminologii filmowej” W.Dąbal P.Andrejew, Oficyna Wydawnicza Sadyba 2005

1. "Cinematography, sztuka opertorska” B.Brown, przeł. Agnieszka Oryl, Wydawnictwo WM 2014

2. "Technika montażu filmowgo" K.Reisz G.Millar T.Dickinson, przeł. Rafał Mączyński, Wydawnictwo WM 2014

3. "Casting – pierwsze spotkani aktor/reżyser" J.Popkiewicz, Wydawnictwo WM 2017

Uwagi:

egzamin

• wykonanie przygotowanej etiudy filmowej i jej rejestracja na nośniku cyfrowym

45 godz.

3 pkt

Język polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dębska, Marta Rau
Prowadzący grup: Kinga Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)