Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty WSL/RTL rok IV sem VIII (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia w Białymstoku)

Jednostka: Filia w Białymstoku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty WSL/RTL rok IV sem VIII
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2022/23-L - semestr letni 2022/23
2023/24-L - semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20-L 2020/21-L 2022/23-L 2023/24-L
WSL/RTL/AwT-L
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WSL - dydaktyka - 210 godzin
semestr letni 2020/21
 • WSL - dydaktyka - 210 godzin
semestr letni 2022/23
 • WSL - dydaktyka - 240 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL - dydaktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Asystentura w teatrze to aktywne uczestnictwo w procesie realizacji pełnowymiarowego spektaklu pod opieką profesjonalnego reżysera na scenie profesjonalnego teatru.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/JAK-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WSL ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i konwersatorium, podczas których nastąpi doskonalenie czterech sprawności językowych w celu opanowania ich na poziomie B2+, pozyskanie wiedzy w zakresie specjalistycznego słownictwa zawodowego związanego z profilem studiów (leksyka dotycząca słownictwa teatralnego ze szczególnym uwzględnieniem aktorstwa teatru lalek) oraz nabywanie umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych w celu świadomego i krytycznego korzystania ze źródeł wiedzy.

Kontynuacja cyklu z roku I.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/KW-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WSL ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są szeroko pojętej kulturze wizualnej. W ich trakcie będziemy rozmawiać o zjawiskach związanych zarówno ze sztukami plastycznymi, jak i filmem, sztuką publiczną wysokiej i niskiej rangi, kulturą masową. Ważnym aspektem zajęć będzie analiza kontekstu społecznego oraz historycznego określonych zjawisk. Istotą zajęć jest uwrażliwienie na treści i formy wykraczające poza świat tzw. sztuki wysokiej oraz klasycznych technik artystycznych, jak rzeźba, malarstwo czy grafika. Znaczna część tematów wynikać ma z zainteresowań samych studentów. Na pierwszych zajęciach przedyskutujemy, czym w szczególności chcielibyśmy się zająć w ich trakcie.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/MFT-L
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WSL - dydaktyka - 90 godzin
semestr letni 2020/21
 • WSL - dydaktyka - 90 godzin
semestr letni 2022/23
 • WSL - dydaktyka - 90 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL - dydaktyka - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z zakresu przygotowania konceptu spektaklu w formie egzemplarza reżyserskiego, następnie realizacja jego założeń w małej formie inscenizacyjnej.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/PzK brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WSL ćwiczenia - 60 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Poznanie specyfiki pracy reżysera z aktorami w warunkach planu filmowego i sesji castingowych

2. Znajomość terminologii filmowej potrzebnej do sprawnego funkcjonowania na planie filmowym

3. Umiejętność budowania elementarnych etiud z użyciem środków filmowych

4. Umiejętność poprowadzenia aktora w budowania postaci scenicznej z użyciem środków filmowych

Strona przedmiotu
WSL/RTL/SM-L
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Indywidualna praca ze studentem nad określeniem tematu pracy magisterskiej oraz gromadzeniem odnośnej literatury przedmiotu. Nauka warsztatu (sporządzanie przypisów, bibliografii itd.). Korygowanie rozprawy magisterskiej w miarę jej powstawania.

Praca może być prowadzona online lub zdalnie.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/SR07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WSL ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w narzędzia niezbędne do analizy zagadnień teatralnych pod kątem konstruowania scenariuszy i egzemplarzy reżyserskich zawierających koncepcję widowiska teatralnego. Celem jest również kontynuowanie procesu z poprzednich semestrów gdzie celem było przekazanie podstawowych sposobów na tworzenie egzemplarzy reżyserskich w oparciu o wspólną analizę materiału literackiego. Indywidualny tryb pracy umożliwia także rozszerzenie pola badawczego o najnowsze tendencje teatralne. W efekcie powstały egzemplarz powinien spełniać możliwości realizacyjne w warunkach teatralnych. "Wolny wybór" to hasło wyznaczające kierunki ostatniego semestru zajęć seminaryjnych i dotyczy szeroko pojmowanych kryteriów dzieła scenicznego, jednak w podstawowym aspekcie powinien realizować założenia teatru formy.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/SR08 brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WSL ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, stanowiące podsumowanie trwającego cztery semestry cyklu, mają na celu wypracowanie przez studentów indywidualnego warsztatu reżysera w zakresie wstępnego przygotowania i opisania koncepcji przyszłego spektaklu teatralnego opartego na dowolnym materiale.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/SR3-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta umiejętności przygotowania profesjonalnego egzemplarza reżyserskiego, który mógłby posłużyć mu w realizacji spektaklu dyplomowego w zawodowych teatrach lalkowych. Zajęcia są kontynuacją nauczania z poprzedniego roku.

Dodatkowo w trakcie zajęć student powinien posiąść pełen zakres wiedzy dotyczący finansowych, marketingowych oraz prawnych aspektów zawodu reżysera.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/SR4-L brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wypracowanie przez studentów indywidualnego warsztatu reżysera teatru lalek w zakresie wstępnego przygotowania i opisania koncepcji przyszłego spektaklu teatralnego. Rozwijanie umiejętności na roku poprzednim.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/WzK2-L
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WSL - dydaktyka - 15 godzin
semestr letni 2020/21
 • WSL - dydaktyka - 15 godzin
semestr letni 2022/23
 • WSL - dydaktyka - 15 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć prowadzonych głównie w formie konwersatorium jest przybliżenie przyszłemu reżyserowi języka muzycznego, określeń występujących w muzyce dotyczących formy czy stylu oraz przede wszystkim analiza funkcji muzyki w spektaklu teatralnym na postawie istniejących już sztuk teatralnych bądź też przygotowywanych przez studentów egzemplarzy reżyserskich.

Pogłębienie umiejętności zdobytych podczas nauki tego przedmiotu w poprzednim roku.

Strona przedmiotu
WSL/RTL/WzS2-L
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WSL - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z historią scenografii polskiej i światowej. Doprowadzenie do świadomego i swobodnego posługiwania się przez studenta konwencjami scenograficznymi i technikami, jakimi posługuje się scenograf. Czytanie tekstu dramatu z punktu widzenia scenografa. Rozmowa ze scenografem w trakcie pracy nad egzemplarzem reżyserskim i znalezienie wspólnie odpowiedniej przestrzeni scenicznej dla treści dramatu i koncepcji reżysera.

Pogłębienie umiejętności zdobytych podczas pracy w poprzednich semestrach.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)