Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia i teoria muzyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/HITM2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i teoria muzyki II
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty podstawowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot „Historia i teoria muzyki” ma na celu dostarczenie studentowi Reżyserii elementarnej wiedzy z zakresu wychowania muzycznego. Zdarza się bardzo często, że z braku przedmiotu dotyczącego wiedzy muzycznej w programie nauczania w szkole średniej, student nie posiada żadnego przygotowania w tejże dziedzinie.

Realizacja programu oprócz przekazywanych wiadomości dotyczących rozwoju muzyki we wszystkich epokach historycznych, poczynając od Starożytności poprzez Średniowiecze, Renesans, Barok, Klasycyzm, Romantyzm, Neoromantyzm, Impresjonizm na stylach muzyki XX-wiecznej skończywszy, to przede wszystkim słuchanie muzyki wybranych kompozytorów na przestrzeni wieków, orientacja w stylach i formach muzycznych, oraz poznanie elementarnych określeń muzycznych, pozwalających na łatwiejszy późniejszy kontakt z kompozytorem.

Kontynuacja zajęć z roku I.

Pełny opis:

Semestr III

Polska muzyka ludowa

1. Cechy polskich pieśni ludowych

2. Polskie tańce ludowe

3. Ludowe instrumenty muzyczne

Romantyzm

1. Cechy Romantyzmu w muzyce

2. Wybrani kompozytorzy romantyczni, ich życie i twórczość (Franciszek Schubert, Karol Maria Weber, Niccolo Paganini, Gioacchino Rossini, Feliks Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Fryderyk Chopin, Hektor Berlioz, Michał Glinka, Franciszek Liszt, Ryszard Wagner)

Neoromantyzm i Neoklasycyzm

Szkoły narodowe

1. Szkoła skandynawska (Edward Grieg, Jan Sibelius)

2. Szkoła hiszpańska (Izaak Albeniz, Enrique Granados i Manuel de Falla)

3. Szkoła czeska (Bedřzich Smetana, Antonin Dvořák)

4. Szkoła rosyjska („Potężna Gromadka” z Modestem Musorgskim i Mikołaj Rimskim-Korsakowem na czele oraz Piotr Czajkowski)

5. Szkoła polska (Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski, Ignacy Jan Paderewski, Zygmunt Noskowski, Władysław Żeleński)

6. Szkoła włoska (Giuseppe Verdi) i opera werystyczna (Ruggiero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini) oraz inni kompozytorzy włoscy (Ottorino Respighi)

7. Szkoła francuska (Jacques Offenbach, Cezar Franck, Camille Saint-Saëns, Charles Gounod, Georges Bizet) oraz inni kompozytorzy francuscy drugiej połowy XIX wieku (Emanuel Chabrier, Edward Lalo, Gabriel Fauré)

8. Muzyka w Austrii (Anton Bruckner, Gustaw Mahler, Hugo Wolf, Johann Strauss, Ferenc Lehár)

9. Muzyka w Niemczech (Johannes Brahms, Richard Strauss, Max Reger)

10. Muzyka w Rosji (Aleksander Skriabin, Sergiusz Rachmaninow)

Semestr IV

Impresjonizm

1. Geneza nazwy okresu i nawiązanie do innych dziedzin sztuki

2. Kompozytorzy francuskiego Impresjonizmu (Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie)

Młoda Polska w muzyce

1. Mieczysław Karłowicz oraz kompozytorzy „Młodej Polski” (Karol Szymanowski i Ludomir Różycki)

Muzyka w pierwszej połowie XX wieku

1. Kompozytorzy rosyjscy (Igor Strawiński, Sergiusz Prokofiew, Dymitr Szostakowicz, Aram Chaczturian)

2. Dodekafonia i technika serialna (Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern)

3. Kompozytorzy węgierscy (Bela Bartok i Zoltan Kodaly)

4. Przemiany stylistyczne w muzyce francuskiej (Artur Honegger i Oliver Messian)

5. Muzyka konkretna (Pierre Boulez, Yannis Xenakis, Pierre Schaeffer)

6. Muzyka niemiecka (Paul Hindemith i Karlheinz Stockhausen)

Kompozytorzy polscy II połowy XX wieku

(m.in. Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki i Krzysztof Penderecki)

Literatura:

1. Bogusław Śmiechowski Z muzyką przez wieki i kraje Wydawnictwo Oświatowe „Delta W-Z”

2. Józef Władysław Reiss Mała historia muzyki PWM 1979

1. Witold Rudziński O muzyce przy głośniku PWM 1975

2. Przewodnik koncertowy PWM 1980

3. Przewodnik operowy PWM 1985

4. Przewodnik baletowy PWM 1989

5. Encyklopedia Muzyki PWM 1995

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Posiada elementarną wiedzę o życiu czołowych kompozytorów poszczególnych epok i o ich twórczości. Wykazuje znajomość stylów w muzyce oraz form muzycznych. R W01, R_W04

Rozpoznaje i rozróżnia style muzyczne poszczególnych epok oraz rozumie istotę procesów dotyczących rozwoju muzyki na przestrzeni wieków. R_W08, R_W09

W zakresie umiejętności (U) student:

Umie swobodnie wypowiadać się na temat różnych dziedzin twórczości dotyczących muzyki. R_U10

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Wykazuje umiejętność samooceny. R_K02

Metody i kryteria oceniania:

III sem- zaliczenie z oceną

IV sem - egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierma, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nagnajewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Nagnajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nagnajewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Nagnajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nagnajewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Nagnajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)