Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca ze scenografem ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/WzSww
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca ze scenografem ww
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta Kierunku Aktorskiego wiedzy na temat historii ubioru od czasów prehistorycznych do mody dzisiaj. Przestudiowanie na podstawie dwóch pozycji wydawniczych pod redakcją Umberto Eco, historii piękna i historii brzydoty.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta Kireunku Aktorskiego wiedzy na temat historii ubioru, od czasów prehistorycznych do mody dzisiaj.

Przestudiowanie na podstawie dwóch pozycji wydawniczych autorstwa Umberto Eco historii piękna i historii brzydoty.

Literatura:

,,Kostiumologia" - Z.Żygulski, skrypt dostępny w czytelni

,,Historia mody" - F.Boucher

,,Historia mody XX wieku" - G.Lehnart

,,Historia mody, od krynoliny do mini" - I.Kozina

,,Moda, wielka księga ubiorów i stylów" - tłum.E.Romkowska

,,Historia piękna" - U.Eco

,,Historia brzydoty" - U.Eco

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

K_W04 absolwent posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

W zakresie umiejętności

K_U08 samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych

W zakresie kompetencji społecznych

K_K05 świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni;

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywny udział na zajęciach, ćwiczeniach

2 Samodzielna, aktywna i twórcza praca nad sobą

W razie zaistniałej konieczności, zajęcia mogą odbywać się drogą internetową

Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)