Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętność pracy w zespole II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/UPwZ2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętność pracy w zespole II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

„ bez twojego ty, nie ma mojego ja”.

Peter Brook

siła partnera moją siłą,

zespołowość pierwszym krokiem w procesie kreacji,

skupienie i oddanie się na okolicznościach zewnętrznych / partner, akcja/,

zasadniczy dystans do zaimka osobowego „ja”.

szacunek dla pracy kolegów.

JA w MY, a nie JA i ONI

Pełny opis:

Szacunek dla partnerów i umiejętność jego okazywania.

Reakcja na problemy i trudności partnera w trakcie realizacji zadania (empatia twórcza).

Umiejętność prawidłowego przekazywania partnerom komunikatu o swoich potrzebach, uczuciach, chęciach, zastrzeżeniach w procesie pracy.

Kreatywność w pracy z partnerami w scenie / zadaniu.

Skupienie na realizacji powierzonych zadań.

Konstruktywne podejście do wspólnych celów, konsekwentne dążenie do realizacji wspólnego celu. Świadomość znaczenia wspólnej interpretacji w przekazie idei postawionego zadania

Umiejętność twórczej współpracy z partnerem lub wieloma partnerami (zadanie grupowe).

Odpowiedzialność za siebie i zadania wspólne, zdolność spojrzenia na powierzone zadanie indywidualne jako część zadania zespołowego i związana z tym odpowiedzialność za całość.

Zdolność wypracowywania kompromisów.

Obecność na zajęciach i przygotowanie do zajęć jako element szacunku do pracy Zespołu

Efekty uczenia się:

W pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy aktora jako twórcy kultury KW_05

Działa na rzecz zespołu także pełniąc w nim wiodącą role, dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowanie wspólnego kierunku kreowania dzieła ; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami KU05

Skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy zespołowej KK05

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - pozytywny
WA - dydaktyka - pozytywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - pozytywny
WA ćwiczenia - pozytywny

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Perchuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - pozytywny
WA ćwiczenia - pozytywny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)