Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy scen dialogowych wierszem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PSDW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy scen dialogowych wierszem
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z umiejętnością posługiwania się formą wiersza w budowaniu postaci na scenie.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. oddech po końcu wersu

2. przestrzeganie średniówki

3. posługiwanie się przerzutnią

4. wprowadzanie pauzy

5. ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia zbiorowe we wspomnianych zakresach

Literatura:

Grupa 1:

Adaptacja: S. Wyspiański, Wesele

Grupa 2:

Adaptacja: W. Szekspir, Romeo i Julia

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość budowy wiersza [KW_05]

- zaznajomienie z kontekstem historycznym materiału wykorzystywanego podczas zajęć [KW_06]

Umiejętności:

- posługiwanie się wierszem w budowaniu postaci na scenie [KU_02, KU_06]

- przestrzeganie średniówki, posługiwanie się przerzutnią, wprowadzanie pauzy [KU_06, KU_07]

- przenoszenie umiejętności posługiwania się prozą w budowaniu postaci na scenie na umiejętność posługiwania się wierszem w tym samym celu [KU_06, KU_07]

Kompetencje:

- student potrafi dokonać samooceny i konstruktywnie wprowadza uwagi wobec siebie i innych osób [KK_01]

- świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej [KK_05]

- analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie [KK_10]

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny końcowej jest egzamin w formie publicznego pokazu.

Pod uwagę brana jest również praca w trakcie całego semestru.

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Malajkat, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Wojciech Malajkat, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Malajkat, Anna Seniuk-Małecka, Katarzyna Skarżanka, Aleksander Sosiński
Prowadzący grup: Wojciech Malajkat, Anna Seniuk-Małecka, Aleksander Sosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Anna Seniuk-Małecka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Perchuć, Anna Seniuk-Małecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gajewski, Marcin Perchuć, Olga Sawicka, Anna Seniuk-Małecka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jarosław Gajewski, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Englert, Olga Sawicka
Prowadzący grup: Jan Englert, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Rozumienie konstrukcji wiersza w funkcji dialogu, Twórcze korzystanie ze średnówki, pauzy, przerzutni, kadencji, Umiejętność czytania intencji postaci w obrębie sceny, zrozumienie wspólnej stylistyki tekstu, otwartość na niekonwencjonalne rozwiązania, praca z wyobraźnią, praca z partnerem i prowadzącym, praca samodzielna, nieoczywiste odczytywanie intencji postaci, analiza tekstu, umiejętność pracy w grupie

Literatura:

Mąż i żona - Aleksander Fredro

Uwagi:

zaangażowanie we wspólną pracę, połowa nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych łącznie) skutkuje nie dopusczeniem do egzaminu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)