Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie współczesnego teatru WSL/RTL/TWT
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/RTL/1212 - Reżyseria teatru lalek (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/RTL/1212
Reżyseria teatru lalek (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2019/20-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)