Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat impostacyjny /ww WSL/ATL/ICI-L
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/ATL/1212 - Aktorstwo teatru lalek (od 2012 r)
WSL/ATL/1818 - Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/ATL/1212
Aktorstwo teatru lalek (od 2012 r)
WSL/ATL/1818
Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)
ECTS
ECTS
1
(2023/24 - ...)
1.5
(2019/20-L - 2019/20-L)
1
(2020/21-L - 2021/22-L)
2
(2022/23-L - 2022/23-L)
1
(2023/24 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)