Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka pracy w teatrze 3 WA/A/EPwT3-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1212 - Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217 - Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
WA/A/1818 - Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1212
Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217
Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
WA/A/1818
Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
ECTS
ECTS
0.5
(2020/21-Z - ...)
0.5
(2018/19-Z - 2018/19-L)
0.5
(2019/20-Z - 2019/20-Z)
0.5
(2020/21-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)