Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt poetycki [WA/A/F/PP-Z] semestr zimowy 2022/23
WA - dydaktyka, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Projekt poetycki [WA/A/F/PP-Z]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/23 [2022/23-Z] (zakończony)
WA - dydaktyka [WA-bd], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 12:00 - 13:30
sala 109/110
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: zaliczenie
Prowadzący:
Zakres tematów:

Umiejętność posługiwania się mową wierszowaną ( również wiersz biały).

Wymagania: znajomość co najmniej dwóch utworów pisanych wierszem, prezentacja wierszy we własnej interpretacji, wykonanie 

utworu poetyckiego w duecie, czy w większej grupie ( w dialogu )

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: 

analiza wiersza w rozmowie, ćwiczenia konsultacyjne i wykłady ( w grupie i indywidualnie),korekty indywidualne i zbiorowe, wykłady, 

ćwiczenia konsultacyjne, przesłuchania, komentarz dotyczący intencji aktorskich i środków wyrazu

Wiedza: Studentka/Student rozpoznaje budowę wiersza, zna pojęcie średniówki, klauzuli, rytmu, rymu, przerzutni, transakcentacji), 

wykorzystuje wiedzę teoretyczną w interpretacji utworów wierszowanych, zna i rozumie pojęcie analizy tekstu,

K_W04 używa wiedzy, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu kulturowego i fundamentalnych

dylematów współczesnej cywilizacji, K_W09 używa i miesza gatunki, style w celu podkreślenia wymowy projektu 

artystycznego

Umiejętności: Student/Studentka posługuje się podstawowymi zasadami wersyfikacji we własnych interpretacjach wierszy,

potrafi wykorzystać materiał literacki do własnej koncepcji artystycznej, potrafi zrealizować założenia, korzystając z

nabytych umiejętności z zakresu techniki mowy i emisji głosu, nawiązuje kontakt z widzem i z partnerem scenicznym,

K_U02, K_U05, K_U06

Kompetencje społeczne: Studentka/Student potrafi przyjąć krytyczne uwagi i twórczo je wykorzystać i rozwinąć. Traktuje krytykę jako 

środek do rozwinięcia zadań. K_K03, K_K06, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

Wewnętrzny pokaz, który weryfikuje umiejętności w zakresie posługiwania się formą wiersza, interpretacją w obrębie wiersza, 

aspekty techniczne ( głos, artykulacja, oddech, wyrazistość mowy), nawiązanie kontaktu z partnerami scenicznymi i widzem.

Biorę pod uwagę również frekwencję, przygotowanie pamięciowe i aktywność, oraz kreatywność i szacunek w pracy z partnerami

scenicznymi.

5. Literatura: Wisława Szymborska

6. Zakres tematów: Osiągnięcie umiejętności w zakresie posługiwania się mową wierszowaną. Rozpoznanie wartości płynących z mówienia wierszem. Odnalezienie własnej, aktorskiej interpretacji. Analiza wiersza jako wypowiedzi autora. Interpretacja myśli zawartej w utworze, oraz poszerzanie rozumienia utworu przez konteksty i inspiracje literackie, filmowe, malarskie, muzyczne. Uruchomienie emocji i środków wyrazu do zaplanowanej interpretacji.

7. Metody dydaktyczne:

W01 Zna podstawową literaturę poetycką.

W02 Zna i dostosowuje środki ekspresji aktorskiej adekwatnie do rozpoznawanego materiału.

W03 Rozpoznaje naturę formy wiersza i rozumie konieczność użycia specyficznego języka poezji.

W04 Rozumie i zna kontekst powstawania utworu. Poszerza zakres wiedzy biograficznej o autorce i jej poezji.

U05 Posługuje się artykulacją i modulacją głosu w mówieniu wierszem ( intonacyjność mowy).

U06 Analizuje wiersz zgodnie z intencją autora, odnajdując w nim własną osobowość i nadając utworowi charakter osobisty.

U07 Doskonali swój warsztat w zakresie wyrazistości mowy, emisji, frazowania i ekspresji.

U08 Rozporządza umiejętnościami technicznymi dostosowując je do potrzeb interpretacji.

U10 Przyjmuje krytykę jako drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu, uczy się koncentracji i opanowywania stresu.

U12 Nawiązuje kontakt z widzem i umie nim operować.

K01 Poszerza swoją wiedzę analityczną i umiejętności techniczne.

K04 Rozumie krytykę i potrafi z niej skorzystać. Szuka inspiracji i posługuje się intuicją.

K05 Rozumie potrzebę działania zespołowego. Rozwija empatię i pogłębia więzi z grupą.

7. Zaliczenie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)