Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka angielskiego 1 [WOT/M/LAng-Z] semestr zimowy 2019/20
WOT - dydaktyka, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Lektorat języka angielskiego 1 [WOT/M/LAng-Z]
Zajęcia: semestr zimowy 2019/20 [2019/20-Z] (zakończony)
WOT - dydaktyka [WOT-bd], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 10:30 - 12:00
sala 119
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: zaliczenie
Prowadzący: Aleksandra Ożarowska
Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Upper-Intermediate/Advanced. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

3. Materiały własne lektorki.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). "How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education

Zakres tematów:

- Wielcy brytyjscy i amerykańscy aktorzy

- Filmy oparte na książkach, książki oparte na filmach

- Teatr elżbietański

- Szekspir kiedyś i dziś

- Teatr w Wielkiej Brytanii

- Teatr w Stanach Zjednoczonych

- Literatura brytyjska

- Literatura amerykańska

- Scena teatru muzycznego w Wielkiej Brytanii

- Sztuki wizualne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

- Akcenty w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

Metody dydaktyczne:

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) – zajęcia grupowe z udziałem prowadzącego w roli moderatora, służące wspomaganiu biegłości językowej – łatwości wypowiadania się, formułowania opinii, doskonalenia poprawności i korygowania wymowy; przygotowywanie prezentacji multimedialnej. Szczególny nacisk położony jest na dyskusje dotyczące współczesnego życia teatralnego/branży filmowej w Polsce i na świecie;

2. Ćwiczenia – zajęcia grupowe oparte na doskonaleniu gramatyki, słownictwa, dłuższych i krótszych form pisemnych (głównie w kontekście teatralno-filmowym);

3. Projekt indywidualny – przygotowanie prezentacji na wybrany temat (z prezentacją multimedialną), której planowany efekt uzależniony jest od wiedzy i umiejętności studenta nabytej w trakcie studiów.

Metody i kryteria oceniania:

a) Zaliczenie I semestru (test) (30%)

c) Czynny udział w dyskusjach (20%)

d) Praca pisemna (10%)

e) Prezentacja na zajęciach (10%)

d) Zaliczenie II semestru (test) (50%)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)