Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy sztuki animacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/PSA-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy sztuki animacji
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

• Zapoznanie studentów z zasadami działania formą plastyczną w postaci lalki, dłoni, części ciała potraktowanej przedmiotowo, materiału, przedmiotu

• Zrozumienie techniki animacyjnej w trakcie działań artystycznych - uzewnętrznienie i przeniesienie na formę emocji i procesu myślenia

• Rozpoznanie specyfiki teatru lalek

• Rozwijanie osobowości artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznej

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości

• Praca koncepcyjna nad indywidualną wypowiedzią sceniczną

W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć i dostosowania ich formy do pracy online na wniosek wykładowcy po akceptacji Dziekana. W przypadku zajęć online może ulec zmianie zakres materiału, który student jest zobligowany zrealizować.

Pełny opis:

Semestr I

1. Poszukiwanie sposobu użycia części ciała (np. dłoni) jako: postaci, symbolu, materiału plastycznego;

2. Poszukiwanie nowych form wyrazu pozwalające na zdobywanie własnych doświadczeń w zakresie animacji;

3. Budowanie etiud w oparciu o improwizacje na zadane tematy;

4. Różne funkcje animatora i sposoby współistnienia formy i prowadzącego;

5. Współdziałanie z aktorem w realizacji prostej etiudy scenicznej;

6. „Żywy obraz” jako forma wypowiedzi plastycznej;

Semestr II

1. Forma plastyczna jako punkt wyjściowy do tematu wypowiedzi scenicznej;

2. Temat jako punkt wyjścia do stworzenia etiudy, dobranie adekwatnej formy plastycznej do tematu etiudy;

3. Wykorzystanie formy plastycznej do konstruowania dramaturgii etiudy i stworzenie krótkiej wypowiedzi scenicznej;

4. Stworzenie krótkiej wypowiedzi scenicznej – instalacji z wykorzystaniem wybranej formy plastycznej;

Literatura:

Jerzy Afanasjew „Sezon kolorowych chmur”

Michaił A. Czechow „O technice aktora”

Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Henryk Jurkowski, Henryk Ryl, Jan Sztaudynger, „Od szopki do teatru lalek”

Wolfgang Till „Puppet Theater Bilder, Figuren, dokumente”

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

rozumie specyfikę teatru lalek; (T_W04)

zna formy i techniki używane w teatrze lalek;(T_W07 )

rozumie zasady działania na scenie lalki( formy plastycznej) i współdziałania aktora i lalki;(T_W06)

W zakresie umiejętności (U) student:

potrafi skonstruować etiudę z użyciem formy plastycznej jako autorską wypowiedź sceniczną; (T_U04)

twórczo poszukuje nowych sposobów na tworzenie lalki i działanie lalką;(T_U05, T_U09)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

potrafi pracować samodzielnie (T_K04)

potrafi nazwać i weryfikować popełniane błędy (T_K02, T_K03)

rozumie pojęcie zespołowości i odpowiedzialności za proces tworzenia i prezentacji wypowiedzi artystycznej oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać (T_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć, stopień przygotowania do zajęć, ocena wykonywanych na zajęciach ćwiczeń, ocena autorskiej pracy plastycznej związanej z tematyką zajęć. W ocenie końcowej uwzględniana będzie również umiejętność pracy w grupie i umiejętność stosowania podstaw etyki zawodowej w pracy teatralnej.

I semestr – zaliczenie

II semestr - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.