Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualne ćwiczenia wokalne /ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/ICWww-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualne ćwiczenia wokalne /ww
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Indywidualne ćwiczenia wokalne” jest poszerzenie umiejętności swobodnego posługiwania się głosem, rozwój możliwości wokalnych, uwrażliwienie na frazę muzyczną i elementy muzyki (dynamika, artykulacja),a także praca wspomagająca rozwój umiejętności kontroli oddechu i wydobycia dźwięku.

Pełny opis:

1. Indywidualne ćwiczenia głosowe pozwalające na zwiększenie możliwości operowania głosem w utworach muzycznych.

2. Praca nad ujednoliceniem głosu w całej jego skali, także dyskusja nad metodami.

3. Próby praktycznego zastosowania ćwiczeń w wokalizach bądź fragmentach utworów.

4. Praca nad osiągnięciem/ pogłębianiem wrażliwości muzycznej

5. Praca nad usprawnieniem aparatu oddechowego i rozluźnianiem napięć (aparat oddechowy i artykulacyjny)

6. Praca nad świadomością wokalną i wynikającą z tego umiejętnością samokształcenia, polegającą na odpowiednim doborze ćwiczeń i repertuaru.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności dopuszczona jest praca zdalna.

Literatura:

Bogumiła Tarasewicz – Mówię i śpiewam świadomie

Aneta Łastik – Poznaj swój głos

red. Mariola Śliwińska – Kowalska – Głos narzędziem pracy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie znaczenie dobrze wyszkolonego głosu w pracy na scenie oraz prawidłowo rozpoznaje miejsce muzyki jako pokrewnej dyscypliny sztuki (K_W11)

Umiejętności:

Student nabywa umiejętności samokształcenia i potrafi nimi pokierować poprzez odpowiedni dla siebie dobór ćwiczeń, repertuaru, a także

umiejętności pozwalających na realizację własnych działań związanych z pracą głosem (K_U01, K_U07)

Student potrafi wejść w kontakt z publicznością i umiejętnie go kształtować (K_U11)

Kompetencje:

1. Student korzysta z własnych zasobów w sposób świadomy, potrafi radzić sobie ze stresem(K_K05)

2. Potrafi dokonać samooceny z jednoczesną świadomością potrzeby ustawicznego kształcenia (K_K06)

3. Student jest zdolny do wykorzystywania nabytych umiejętności i predyspozycji zawodowych, w celu podejmowania samodzielnych i niezależnych zadań (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie uczestniczenia w zajęciach i pracy oraz zaangażowanie studenta. Formą zaliczenia może być pokaz.

Dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione i na zajęciach, w razie większej ilości opuszczonych godzin student nie otrzyma zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)