Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Solfeż 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/Sol1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Solfeż 1
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje podstawowe pojęcia z zakresu zasad muzyki, które następnie zostają zastosowane w praktyce do kształcenia słuchu, zwiększenia świadomości muzycznej oraz ogólnej biegłości w dziedzinie wykonawstwa muzyki.

Pełny opis:

Praca w trakcie solfeżu opiera się na zastosowaniu wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad muzyki i harmonii do konkretnych praktycznych przykładów. Składa się na nią przede wszystkim rozpoznawanie struktur harmonicznych i melodycznych (interwały, trójdźwięki, wielodźwięki), a także używania ich świadomie poprzez śpiewanie interwałów, akordów, ćwiczeń melodycznych.

Główny nacisk jest skierowany na poznanie zapisu nutowego i intonację poprzez ćwiczenia melodyczne (Mały solfeż). Poznana wiedza teoretyczna zostaje również zastosowana w sposób praktyczny poprzez śpiewanie wielogłosowe, improwizację na schemacie harmonicznym etc.

Student stopniowo poznaje symbole zapisu muzycznego, kolejne tonacje i interwały, podstawowe trójdźwięki i czterodźwięki. Na każdym etapie poszczególne struktury zostają od razu opatrzone przykładami z rzeczywistej literatury muzycznej.

Literatura:

J. Lasocki - Mały solfeż,

Przykłady i zadania przygotowywane celowo dla danej grupy z uwagi na zakres tematów i rozważane zagadnienia.

Efekty uczenia się:

Student:

W04 zna zapis nutowy w stopniu wystarczającym do pracy samodzielnej oraz w zespole w trakcie realizacji projektów artystycznych, rozczytuje głosem melodię i rytm utworów muzycznych (np. piosenki) w stopniu umożliwiającym samodzielne poznawanie literatury muzycznej (niezbędne w przedmiotach Interpretacji Piosenki, Emisji Głosu i Zespołach Wokalnych)

W05 zna elementy dzieła muzycznego i rozumie ich wzajemne relacje w stopniu niezbędnym w pracy aktora teatru muzycznego

umie wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu podstaw teorii muzyki i solfeżu

U04 tworzy warianty i improwizacje wokalne na podstawie podanej bazy harmonicznej

U05 realizuje płynnie głosem zapis nutowy w kluczu wiolinowym i basowym, także prima vista

posiada bazową umiejętność realizacji zapisu nutowego na instrumencie klawiszowym, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych elementów harmonicznych

U07 umie utrzymać się w dowolnym głosie w obrębie zespołu wokalnego, tworzyć proste harmoniczne głosy (chórki) i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu prostych aranżacji wokalnych

K02 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy i umiejętności z zakresu historii muzyki i aktualnych projektów muzycznych

rozumie zasady pracy zespołowej i wykorzystuje je w praktyce, posiada umiejętność nawiązywania więzi emocjonalnej z resztą zespołu i wykorzystywania jej dla dobra grupy i osiągnięcia zadowalającego efektu artystycznego

Metody i kryteria oceniania:

1. prace domowe - ćwiczenia

2. dyktanda muzyczne i krótkie testy w trakcie semestru

3. ćwiczenia realizowane w grupach

4. test końcowy i zaliczenie przygotowanych ćwiczeń jednogłosowych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje podstawowe pojęcia z zakresu zasad muzyki, które następnie zostają zastosowane w praktyce do kształcenia słuchu, zwiększenia świadomości muzycznej oraz ogólnej biegłości w dziedzinie wykonawstwa muzyki.

Pełny opis:

Praca w trakcie solfeżu opiera się na zastosowaniu wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad muzyki i harmonii do konkretnych praktycznych przykładów. Składa się na nią przede wszystkim rozpoznawanie struktur harmonicznych i melodycznych (interwały, trójdźwięki, wielodźwięki), a także używania ich świadomie poprzez śpiewanie interwałów, akordów, ćwiczeń melodycznych.

Główny nacisk jest skierowany na poznanie zapisu nutowego i intonację poprzez ćwiczenia melodyczne (Mały solfeż). Poznana wiedza teoretyczna zostaje również zastosowana w sposób praktyczny poprzez śpiewanie wielogłosowe, improwizację na schemacie harmonicznym etc.

Student stopniowo poznaje symbole zapisu muzycznego, kolejne tonacje i interwały, podstawowe trójdźwięki i czterodźwięki. Na każdym etapie poszczególne struktury zostają od razu opatrzone przykładami z rzeczywistej literatury muzycznej.

Literatura:

J. Lasocki - Mały solfeż,

Przykłady i zadania przygotowywane celowo dla danej grupy z uwagi na zakres tematów i rozważane zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje podstawowe pojęcia z zakresu zasad muzyki, które następnie zostają zastosowane w praktyce do kształcenia słuchu, zwiększenia świadomości muzycznej oraz ogólnej biegłości w dziedzinie wykonawstwa muzyki.

Pełny opis:

Praca w trakcie solfeżu opiera się na zastosowaniu wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad muzyki i harmonii do konkretnych praktycznych przykładów. Składa się na nią przede wszystkim rozpoznawanie struktur harmonicznych i melodycznych (interwały, trójdźwięki, wielodźwięki), a także używania ich świadomie poprzez śpiewanie interwałów, akordów, ćwiczeń melodycznych.

Główny nacisk jest skierowany na poznanie zapisu nutowego i intonację poprzez ćwiczenia melodyczne (Mały solfeż). Poznana wiedza teoretyczna zostaje również zastosowana w sposób praktyczny poprzez śpiewanie wielogłosowe, improwizację na schemacie harmonicznym etc.

Student stopniowo poznaje symbole zapisu muzycznego, kolejne tonacje i interwały, podstawowe trójdźwięki i czterodźwięki. Na każdym etapie poszczególne struktury zostają od razu opatrzone przykładami z rzeczywistej literatury muzycznej.

Literatura:

J. Lasocki - Mały solfeż,

Przykłady i zadania przygotowywane celowo dla danej grupy z uwagi na zakres tematów i rozważane zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje podstawowe pojęcia z zakresu zasad muzyki, które następnie zostają zastosowane w praktyce do kształcenia słuchu, zwiększenia świadomości muzycznej oraz ogólnej biegłości w dziedzinie wykonawstwa muzyki.

Pełny opis:

Praca w trakcie solfeżu opiera się na zastosowaniu wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad muzyki i harmonii do konkretnych praktycznych przykładów. Składa się na nią przede wszystkim rozpoznawanie struktur harmonicznych i melodycznych (interwały, trójdźwięki, wielodźwięki), a także używania ich świadomie poprzez śpiewanie interwałów, akordów, ćwiczeń melodycznych.

Główny nacisk jest skierowany na poznanie zapisu nutowego i intonację poprzez ćwiczenia melodyczne (Mały solfeż). Poznana wiedza teoretyczna zostaje również zastosowana w sposób praktyczny poprzez śpiewanie wielogłosowe, improwizację na schemacie harmonicznym etc.

Student stopniowo poznaje symbole zapisu muzycznego, kolejne tonacje i interwały, podstawowe trójdźwięki i czterodźwięki. Na każdym etapie poszczególne struktury zostają od razu opatrzone przykładami z rzeczywistej literatury muzycznej.

Literatura:

J. Lasocki - Mały solfeż,

Przykłady i zadania przygotowywane celowo dla danej grupy z uwagi na zakres tematów i rozważane zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje podstawowe pojęcia z zakresu zasad muzyki, które następnie zostają zastosowane w praktyce do kształcenia słuchu, zwiększenia świadomości muzycznej oraz ogólnej biegłości w dziedzinie wykonawstwa muzyki.

Pełny opis:

Praca w trakcie solfeżu opiera się na zastosowaniu wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad muzyki i harmonii do konkretnych praktycznych przykładów. Składa się na nią przede wszystkim rozpoznawanie struktur harmonicznych i melodycznych (interwały, trójdźwięki, wielodźwięki), a także używania ich świadomie poprzez śpiewanie interwałów, akordów, ćwiczeń melodycznych.

Główny nacisk jest skierowany na poznanie zapisu nutowego i intonację poprzez ćwiczenia melodyczne (Mały solfeż). Poznana wiedza teoretyczna zostaje również zastosowana w sposób praktyczny poprzez śpiewanie wielogłosowe, improwizację na schemacie harmonicznym etc.

Student stopniowo poznaje symbole zapisu muzycznego, kolejne tonacje i interwały, podstawowe trójdźwięki i czterodźwięki. Na każdym etapie poszczególne struktury zostają od razu opatrzone przykładami z rzeczywistej literatury muzycznej.

Literatura:

J. Lasocki - Mały solfeż,

Przykłady i zadania przygotowywane celowo dla danej grupy z uwagi na zakres tematów i rozważane zagadnienia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)