Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozczytywanie dramatów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/RD-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozczytywanie dramatów
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Analiza i świadome rozczytanie utworu dramatycznego jako fundamentu do dalszych działań artystycznych.

Pełny opis:

1. The Globe, czyli kula ziemska

2. Szekspir okrutny i prawdziwy

3. "Hamlet" hitem wszechczasów

4. Dramat jako dychotomia wyborów bohatera i jego działań

5. Znaczenie czasu i znaczenie wyboru w opowieści

6. Hamlet bohaterem zawsze współczesnym w koncepcji Jana Kotta

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Auden H., Szekspirowskie miasto. Eseje, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2016

Kott J., Szekspir współczesny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990 (lub 1997)

Wyspiański S., Studium o "Hamlecie", PIW, Warszawa 1965

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- rozszerzenie sfery teoretycznej jako pierwszego etapu budowania roli

- krok w poznaniu kanonu dramaturgii polskiej i światowej (K_W01)

Umiejętności:

- analizuje tekst dramatyczny pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych (K_U02)

- samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie czerpać z lektury utworów dramatycznych (K_U08)

Kompetencje:

- rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej.

Ocenie podlega również całokształt pracy w trakcie semestru oraz aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Cezary Kosiński, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Głowacki, Cezary Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Domalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Domalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Malajkat, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Malajkat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)