Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Impostacja głosu w mowie i w śpiewie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IGMS1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Impostacja głosu w mowie i w śpiewie I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Efekty uczenia się:

WIEDZA: (W01 - K_W03)

- Student wie, jak powstaje głos i na czym polega działanie rezonatorów,

potrafi nazwać części aparatu głosowego, wie, jak należy prawidłowo

oddychać, rozpoznaje zdrowe brzmienie głosu i jego nośność, rozróżnia

barwy głosowe

UMIEJĘTNOŚCI: (U01 - K_U07, U02 - K_U08)

- Student samodzielnie wybiera sposoby działania technicznego, potrafi

wykonać różnorodne zadania głosowe w zakresie: wysokości, siły, tempa i

barw głosu, konstruuje rolę wokalno-aktorską według zasad obu tych

sztuk, rozróżnia pracę głosem z użyciem mikrofonu i akustycznie

KOMPETENCJE: (K01 - K_K01, K_K02, K02 - K_K04, K03 - K_K05)

- Student posiada umiejętność współpracy z grupą, zachowując troskę o

najwyższy poziom własnej produkcji, służy pomocą, docenia wkład pracy

kolegów, twórczo dyskutuje i proponuje, dzieli się swoją wiedzą i

spostrzeżeniami, chętnie podejmuje współpracę

Metody i kryteria oceniania:

METODY:

- Ćwiczenia

- Wykład

- Wykład + ćwiczenia

- Konsultacje

- Praktyki (ewentualnie)

KRYTERIA OCENIANIA:

- Obecność i aktywność na zajęciach

- Współpraca z grupą

- Kontrola przygotowywanych projektów (W02, U04)

- Analiza błędów (U04, K07, K08)

- Aktywność w zajęciach on-line

- Efekty głosowe osiągnięte na egzaminach i pokazach (U04, U06, K07, K08)

FORMA ZALICZENIA:

- Zaliczenie z oceną (Z+O)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia zbiorowe. Ćwiczenia na z rozluźnianie napięć w ciele. Poszukiwanie naturalnego głosu studenta.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie zbiorowej. Mają na celu wyeliminowanie potrzebnych napięć w ciele w trakcie mowy i śpiewu. Służą poszukiwaniu prawdziwego brzmienia głosu w mowie i śpiewie każdego ze studentów.

Przekazywana jest także wiedza z anatomii, związana z budową i funkcjonowaniem aparatu mowy.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Aldona Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia zbiorowe. Ćwiczenia na z rozluźnianie napięć w ciele. Poszukiwanie naturalnego głosu studenta.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie zbiorowej. Mają na celu wyeliminowanie potrzebnych napięć w ciele w trakcie mowy i śpiewu. Służą poszukiwaniu prawdziwego brzmienia głosu w mowie i śpiewie każdego ze studentów.

Przekazywana jest także wiedza z anatomii, związana z budową i funkcjonowaniem aparatu mowy.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Aldona Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)