Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktorska interpretacja piosenki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/AIP-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktorska interpretacja piosenki
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Interpretacja piosenki. Wprowadzenie studenta w historię piosenki. Czym jest.

Jak powinna być przez aktora prowadzona.

Zadanie pracy, stworzenie krótkiej historii na temat śpiewanej piosenki.

Opis zagadnienia tematu utworu, krótka charakterystyka postaci, którą tworzy. Możliwość nagrania studyjnego i/lub stworzenie teledysku.

Pełny opis:

Student pracuje samodzielnie i w zespole , przy utworach solowych kolegów czynnie uczestniczy , tworząc chórki, tańcząc, istniejąc na scenie.

Próba samodzielnej pracy , gdzie jedynym instrumentem jest człowiek i jego głos.

Każda z piosenek zaaranżowana na głosy.Cala grupa pracuje we wszystkich utworach. Praca nade wszystko zespołowa , chociaż każdy posiada indywidualny utwór. Sam konstruuje szkielet utworu i opowiada historie, którą chce przedstawić na scenie.

Literatura:

Piosenki z ciekawymi tekstami, dającymi szansę na interesującą interpretację, niebanalną formę i poruszający przekaz.

Efekty uczenia się:

Student potrafi sam przeprowadzić analizę tekstu piosenki.KU02

Bez problemu porusza się w warstwie muzycznej i tekstowej utworu.

Jasno i rzetelnie interpretuje tekst.KU05, KU06

Przedstawia swoją wizję piosenki, zawsze z szacunkiem do twórców.

Poszerza swoją wiedzę w zakresie polskiej piosenki.i

Zachowuje słowo i muzykę dane nam przez autorów. KW01KW04

Jego wiedza umożliwia mu działanie sceniczne.KW02 KU03

W zakresie pracy na scenie z mikroportem czy mikrofonem.KW03 KU03

Swoją wiedzę bez problemu przenosi na scenę , szlifując warsztat aktorski

Słowo i dźwięk , tym samym bez problemu porusza się w tym obszarze .KU03

Metody i kryteria oceniania:

Student odpowiedzialnie i rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania.

Umie pracować w grupie.Czynnie bierze udział w zajęciach.

Przygotowany podchodzi do wspólnej pracy.

Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują go przed zaliczeniem przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Student bierze udział w festiwalach i koncertach muzycznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Marcin Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Marcin Przybylski, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lobedan, Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Lobedan, Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Anna Sroka-Hryń
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Anna Sroka-Hryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)