Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z kamerą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/PzK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z kamerą
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty podstawowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

 Umiejętność gry w warunkach planu filmowego i sesji castingowych

 Znajomość terminologii filmowej potrzebnej do sprawnego funkcjonowania na planie filmowym

 Umiejętność budowania elementarnych etiud aktorskich z użyciem środków filmowych

 Umiejętność budowania postaci scenicznej z użyciem środków filmowych

Pełny opis:

Semestr VI

1. Wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne

2. Omówienie i przyporządkowanie tekstu dramatycznego

3. Analiza tematu

4. Określenie emocji, uczuć postaci scenicznych, atmosfery sceny, budowanie konfliktów postaci etc.

5. Ćwiczenia praktyczne z użyciem kamery.

6. Przygotowanie etiudy egzaminacyjnej i jej rejestracja na nośniku cyfrowym.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć jest uzależniona od indywidualnego wyboru studenta;

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. „Reżyserowanie aktorów. Tworzenie zapadających w pamięć ról w filmie i telewizji” J.Weston, przeł. Tomasz Szafrański, Wydawnictwo WM 2009

2. „Gramatyka języka filmowego” - D.Arijon, przeł. Feliks Forbert-Kaniewski, Wydawnictwo WM 2008

3. „Kompendium terminologii filmowej” W.Dąbal P.Andrejew, Oficyna Wydawnicza Sadyba 2005

1. "Cinematography, sztuka opertorska” B.Brown, przeł. Agnieszka Oryl, Wydawnictwo WM 2014

2. "Technika montażu filmowgo" K.Reisz G.Millar T.Dickinson, przeł. Rafał Mączyński, Wydawnictwo WM 2014

3. "Casting – pierwsze spotkani aktor/reżyser" J.Popkiewicz, Wydawnictwo WM 2017

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 orientuje się w środkach i formach odpowiadającym zasadom gry aktora przed kamerą (K_W06)

 potrafi rozróżnić i wykorzystać umiejętności gry z użyciem klasycznych i niekonwencjonalnych form wyrazu (K_W08)

 wykazuje znajomość terminologii filmowej potrzebnej do sprawnego funkcjonowania na planie filmowym(K_W10)

W zakresie umiejętności (U) student:

 potrafi zastosować wiedzę praktyczną i teoretyczną w sytuacjach typowych i nietypowych w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków filmowych jako możliwości wyrazu postaci scenicznej (K_U01)

 posiada umiejętność analizowania sytuacji dramatycznych (K_U02)

 potrafi dokonać syntezy środków wyrazu w celu zbudowania wyrazistego komunikatu scenicznego (K_U04)

 potrafi dokonać oceny zasadności użytych środków scenicznych (K_U08)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 wykazuje kreatywność zarówno w pracy indywidualnej jak i zbiorowej (K_K05)

 charakteryzuje się przewidywalnością w pracy scenicznej (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

• wykonanie przygotowanej etiudy filmowej i jej rejestracja na nośniku cyfrowym

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Drożak, Marta Rau
Prowadzący grup: Sebastian Drożak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dębska, Marta Rau
Prowadzący grup: Kinga Dębska, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dębska, Marta Rau
Prowadzący grup: Kinga Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dębska, Marta Rau
Prowadzący grup: Kinga Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dębska, Marta Rau
Prowadzący grup: Kinga Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

 Umiejętność gry w warunkach planu filmowego i sesji castingowych

 Znajomość terminologii filmowej potrzebnej do sprawnego funkcjonowania na planie filmowym

 Umiejętność budowania elementarnych etiud aktorskich z użyciem środków filmowych

 Umiejętność budowania postaci scenicznej z użyciem środków filmowych

Pełny opis:

emestr VI

1. Wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne

2. Omówienie i przyporządkowanie tekstu dramatycznego

3. Analiza tematu

4. Określenie emocji, uczuć postaci scenicznych, atmosfery sceny, budowanie konfliktów postaci etc.

5. Ćwiczenia praktyczne z użyciem kamery.

6. Przygotowanie etiudy egzaminacyjnej i jej rejestracja na nośniku cyfrowym.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć jest uzależniona od indywidualnego wyboru studenta;

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. „Reżyserowanie aktorów. Tworzenie zapadających w pamięć ról w filmie i telewizji” J.Weston, przeł. Tomasz Szafrański, Wydawnictwo WM 2009

2. „Gramatyka języka filmowego” - D.Arijon, przeł. Feliks Forbert-Kaniewski, Wydawnictwo WM 2008

3. „Kompendium terminologii filmowej” W.Dąbal P.Andrejew, Oficyna Wydawnicza Sadyba 2005

1. "Cinematography, sztuka opertorska” B.Brown, przeł. Agnieszka Oryl, Wydawnictwo WM 2014

2. "Technika montażu filmowgo" K.Reisz G.Millar T.Dickinson, przeł. Rafał Mączyński, Wydawnictwo WM 2014

3. "Casting – pierwsze spotkani aktor/reżyser" J.Popkiewicz, Wydawnictwo WM 2017

Uwagi:

egzamin

• wykonanie przygotowanej etiudy filmowej i jej rejestracja na nośniku cyfrowym

45 godz.

3 pkt

Język polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dębska, Marta Rau, Maciej Stuhr
Prowadzący grup: Kinga Dębska, Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)