Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WM-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybitnymi, choć często kontrowersyjnymi dziełami literatury europejskiej przez kontekst biograficzny, historyczny i artystyczny. Ujawnienie autonomiczności i integralności dzieła, pozostającego często w jaskrawym kontraście z biografią autora.

Literatura:

1. Podstawowa:

a. De Sade, Justyna czyli nieszczęścia cnoty (fragmenty)

b. Byron, Kain, Manfred, Don Juan (fragmenty)

c. P. Shelley, Prometeusz wyzwolony (fragmenty)

d. M. Shelley, Frankenstein (fragmenty)

e. T. de Quincey, Wyznania angielskiego opiumisty(frg)

f. J. Słowacki, Lambro (fragmenty)

g. V. Hugo, Nędznicy, Pracownicy morza, Hernani(frg)

h. A. Mickiewicz, Dziady, Liryki lozańskie (fragmenty)

i. J. Słowacki, Genezis z ducha (fragmenty)

j. E.A. Poe, wybrane opowiadania

k. Ch. Baudelaire, Paryski spleen, Sztuczne raje (frg)

l. A. Rimbaud, wybór wierszy

m. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, Biesy, Idiota, Bracia Karamazow (fragmenty)

n. O. Wilde, Portret Doriana Graya, opowiadania, dramaty (wybór)

o. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu. Sodoma i Gomora(frg)

p. J. Joyce, Portret artysty w czasach młodości, Ulisses (fragmenty)

q. T. Mann, Czarodziejska góra, Doktor Faustus (fragmenty)

r. W. Gombrowicz, Dziennik, Kosmos(fragmenty)

s. A. Ginsberg, Skowyt

t. W. S. Burroughs, Nagi lunch(fragmenty)

u. J. Kerouac, W drodze(fragmenty)

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Wskazywać ważne zjawiska literackie i artystyczne z różnych epok

EM 2 Rozpoznawać konteksty biograficzne i kulturowe dzieła

EM 3 Wyjaśniać stosunek dzieła do biografii autora

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Analizować dzieła literackie we właściwym kontekście interpretacyjnym

EM 5 Wykorzystywać elementy biografii w procesie interpretacji

EM 6 Weryfikować hipotezy interpretacyjne

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien: EM 7 Współdziałać z grupą w rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych

EM 8 Krytykować jednostronne i niepełne rozwiązania interpretacyjne

Metody i kryteria oceniania:

EM 1 Aktywność w dyskusjach – 90%

Obecność na zajęciach – 10%

EM 2 Aktywność w dyskusjach – 90%

Obecność na zajęciach – 10%

EM 3

Aktywność w dyskusjach – 90%

Obecność na zajęciach – 10%

EM 4

Aktywność w dyskusjach – 90%

Obecność na zajęciach – 10%

EM 5 Aktywność w dyskusjach – 90%

Obecność na zajęciach – 10%

EM 6 Aktywność w dyskusjach – 90%

Obecność na zajęciach – 10%

EM 7

Aktywność w dyskusjach – 90%

Obecność na zajęciach – 10%

EM 8

Aktywność w dyskusjach – 90%

Obecność na zajęciach – 10%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)