Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr autorski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TAut-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr autorski
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

cele przedmiotu: Budowanie rozumienia najprostszych słów i pojęć, ich znaczenia,

jakie światy za nimi się kryją (bo to przecież takie oczywiste ale gdy zwolnisz nieco i spróbujesz je opisać okazuje się że koloryt ich jest nieco inny niż się wydawało to tak jak z bezwiednie odmawianym pacierzem). Kolekcjonowanie zdarzeń zjawisk typów ludzkich, zatrzymanie  wrażeń z kontaktu z dziełami sztuki, wszelakich rodzajów muzyki, rozmaitych gatunków, a nade wszystko nauczenia się samego siebie.

Nabieranie pewności co do swoich przeczuć intuicji, że to co nazywam pejzażem wewnętrznym jest wyjątkową siłą przypisana każdemu z osobna. Umiejętność  prowadzenia ze sobą rozsądnego dialogu by wiedzieć w którym miejscu się jest nie popadając w megalomanie ani też by nie dołować się bez powodu, umiejętność  krytycznego  spojrzenia na świat i na to co się robi, poczucie dobrego smaku, umiejętność  pracy w zespole

Literatura:

kanon dramatycznej literatury światowej i polskiej ( Bergman Dostojewski Horvath Twardoch)

Efekty uczenia się:

Wiedza (W): Student posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne i wokalne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego tworzywa literackiego i muzycznego, z wykorzystaniem związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę ( K_W03 )

rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, w śpiewie i w ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju ( K_W09 ),

Umiejętności (U), używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania , jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze, analizuje tekst literacki i podstawowy tekst muzyczny pod kątem możliwości jego przystosowania dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych (K_U01 K_U02),

doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki śpiewu i gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych ( K_U07),

łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją w działaniach a vista przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych (K_K02),

wykazuje się pewnością siebie w relacjach interpersonalnych ; staje się częścią zespołu; wykazuje się dyscypliną w planowaniu i organizowaniu prac zespołowych; wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów; ( K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

przesłuchania, analiza tekstu dogłębna praca indywidualna i zbiorowa.

zaliczenie w formie pokazu,

nawiązywanie kontaktu ze partnerami i widzem (słuchaczem), przygotowanie do zajęć, szacunek do partnerów oraz umiejętność pracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)