Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nagrywanie utworów wokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/NUW-R3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nagrywanie utworów wokalnych
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne specjalności Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje podstawowe zasady i warunki do pracy w studio nagraniowym oraz zastosowanie ich w praktyce do nagrań utworów wokalnych a także lektorskich. Zajęcia odbywają się w studio nagraniowym w grupach 3-osbowych.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w studio nagraniowym uczelni na systemie wielośladowej rejestracji dźwięku ProTools. Wyposażenie studia jest wystarczające do oddania atmosfery profesjonalnego studia nagraniowego, dubbingowego. Grupy 3-osobowe umożliwiają przeprowadzenie nagrań w tych warunkach zapewniając przy tym szczególną atmosferę procesu pracy w studio.

Studenci poznają zasady obchodzenia się ze wyspecjalizowanym srpzętem audio - mikrofonem pojemnościowym, słuchawkami zamkniętymi, monitorami odsłuchowymi, a także decydują o swoich warunkach pracy, czyli o poziomach głośności na każdym etapie pracy.

Każdy student oprócz nagrywania własnych utworów wokalnych lub lektorskich i przebywania w przestrzeni studyjnej ma szansę prowadzić nagrania swoich kolegów z grupy. Studenci zapoznają się z uproszczoną obsługą programu nagraniowego, co umożliwia im uczestniczyć w nagraniach również od strony realizacyjnej. Na koniec zajęć z pomocą prowadzącego materiał jest zgrywany do użytecznego pliku audio (WAV, MP3) i może służyć studentowi jako demo wokalne, lub lektorskie.

Literatura:

Krzysztof Sztekmier - "Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań"

Małgorzata Przedpełska-Bieniek - "Sztuka dźwięku. Technika i realizacja"

"Domowe studio" - czasopismo, wyd AVT

Efekty uczenia się:

Student:

W04 zna zasady zachowania się w studio nagraniowym, znajduje odpowienie miejsce i potrafi sobie dostować warunki akustyczne umożliwiające wykonanie nagrywanego utworu

W05 zna elementy dzieła muzycznego i rozumie ich wzajemne relacje w stopniu niezbędnym w pracy aktora teatru muzycznego umie wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wykonania wokalnego

U04 tworzy warianty i improwizacje wokalne na podstawie wytycznych prowadzącego nagrania (reżysera)

U05 realizuje głosem nagrania

U07 umie utrzymać się w dowolnym głosie w obrębie zespołu wokalnego, tworzyć proste harmoniczne głosy (chórki)

K02 rozumie zasady pracy zespołowej i wykorzystuje je w praktyce, posiada umiejętność nawiązywania więzi emocjonalnej z prowadzącym nagranie (reżyserem) i osiągnięcia zadowalającego efektu artystycznego

KU03 zdobywa umiejętność pracy w warunkach pracy studyjnej (mikrofon, słuchawki, interkom), dostrzega możliwości sprzętu nagraniowego

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność oraz aktywaność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - forma zaliczenia zależy od etapu studiów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)