Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka angielskiego 1 WOT/M/LAng-Z
WOT lektorat (WOT-l) semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Upper-Intermediate/Advanced. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

3. Materiały własne lektorki.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education

Efekty uczenia się:

Tematyka związana z językiem i kulturą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (przede wszystkim w kontekście teatralno-filmowym).

Metody i kryteria oceniania:

a) Zaliczenie I semestru (test) (30%)

c) Czynny udział w dyskusjach (20%)

d) Praca pisemna (10%)

e) Prezentacja na zajęciach (10%)

d) Zaliczenie II semestru (test) (50%)

Zakres tematów:

Tematyka związana z językiem i kulturą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (przede wszystkim w kontekście teatralno-filmowym).

Metody dydaktyczne:

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) – zajęcia grupowe z udziałem prowadzącego w roli moderatora, służące wspomaganiu biegłości językowej – łatwości wypowiadania się, formułowania opinii, doskonalenia poprawności i korygowania wymowy; przygotowywanie prezentacji multimedialnej. Szczególny nacisk położony jest na dyskusje dotyczące współczesnego życia teatralnego/branży filmowej w Polsce i na świecie;

2. Ćwiczenia – zajęcia grupowe oparte na doskonaleniu gramatyki, słownictwa, dłuższych i krótszych form pisemnych (głównie w kontekście teatralno-filmowym);

3. Projekt indywidualny – przygotowanie prezentacji na wybrany temat (z prezentacją multimedialną), której planowany efekt uzależniony jest od wiedzy i umiejętności studenta nabytej w trakcie studiów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:15 - 13:45, Miodowa 22D, sala D.105
Aleksandra Ożarowska 8/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 12:15 - 13:45, Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie, sala 104
Aleksandra Ożarowska 18/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)