Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat specjalistyczny - audiobook WA/A/WarSpA-Z
WA ćwiczenia (WA-cw) semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
wymagania techniczne akustycy: mikrofon 1szt
dodatkowe informacje techniczne: Realizacja zajęć w studiu nagrań (wyposażenie lektorskie - dwa pomieszczenia: lektorka i reżyserka)
Literatura:

Wybrana w porozumieniu z pedagogiem.

Efekty uczenia się:

K_W01 - posiada gruntowną znajomość kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną

pracę i poszukiwania

K_W02

ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych

K_W06 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do

realizacji własnych projektów artystycznych;

K_W07

posiada wiedzę niezbędną do właściwego wykonywania działań zawodowych z użyciem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu, umożliwiającą pracę w ramach wszelkich form scenicznych i studyjnych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach o różnorodnej akustyce i kubaturze

K_W09

rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju

K_U02

analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych

A_U27

K_U03

dostosowuje środki ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych umiejętnie wykorzystując specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie

K_U05

posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

K_U07

doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

K_U10

Samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych

K_K02

łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją w działaniach a vista przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych

K_K03

świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem; umiejętnie zarządza nimi w pracy indywidualnej i zespołowej

K_K04

dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie zrealizowanego nagrania wybranej literatury.

Zakres tematów:

Podstawa merytoryczna - zakres otwarty.

Metody dydaktyczne:

Praca warsztatowa, indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 10:00 - 14:30, sala AV (Audio-video)
Anna Buczek 16/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Teatru Collegium Nobilium
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)