Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat specjalistyczny - audiobook

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WarSpA-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat specjalistyczny - audiobook
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIV)
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zbudowanie umiejętności lektorskiej interpretacji audiobooków. Studenci powinni świadomie i swobodnie realizować zadanie czytania audiobooka, powinni umiejętnie poruszać się w studiu nagrań, świadomie korzystać ze sprzętu przeznaczonego dla lektora.

Pełny opis:

Praca praktyczna w studiu, w trakcie której studenci w porozumieniu z wykładowcą wybranym pozycjom literackim nadadzą interpretację lektorską. Zadaniem najistotniejszym będzie umiejętność interpretowania tekstu w taki sposób by nie wyręczać wyobraźni słuchacza, ale ją uruchomić. Studenci powinni posiąść umiejętność lektorskiej interpretacji tekstu, a także kontynuacji założonego interpretowania przy wielokrotności spotkań realizacyjnych (tj. kontynuować zbliżone swoje brzmienie, tempo, logikę, atmosferę).

Efekty uczenia się:

K_W01 - posiada gruntowną znajomość kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną

pracę i poszukiwania

K_W02

ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych

K_W06 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do

realizacji własnych projektów artystycznych;

K_W07

posiada wiedzę niezbędną do właściwego wykonywania działań zawodowych z użyciem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu, umożliwiającą pracę w ramach wszelkich form scenicznych i studyjnych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach o różnorodnej akustyce i kubaturze

K_W09

rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju

K_U02

analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych

A_U27

K_U03

dostosowuje środki ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych umiejętnie wykorzystując specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie

K_U05

posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

K_U07

doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

K_U10

Samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych

K_K02

łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją w działaniach a vista przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych

K_K03

świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem; umiejętnie zarządza nimi w pracy indywidualnej i zespołowej

K_K04

dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie zrealizowanego nagrania wybranej literatury.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)