Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dubbing WA/A/Dubb-Z
WA - dydaktyka (WA-bd) semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

W01 posiada wiedzę niezbędną do właściwego wykonywania działań zawodowych z użyciem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu, umożliwiającą pracę w ramach wszelkich form scenicznych i studyjnych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach o różnorodnej akustyce i kubaturze K_W10

W02 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych; K_W05

U01 używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i Real izuje własne projekty twórcze K_U01

U02 dostosowuje środki ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych umiejętnie wykorzystując specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie K_U03

U03 doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych K_U06

K01 wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści K_K01

K02 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Analiza różnych sposobów oddziaływania głosem na mikrofon oraz możliwości technicznych urządzeń mikrofonowych w celu nabywania umiejętności głosowych umożliwiających pracę zawodową z tego rodzaju technologią w różnorodnych warunkach scenicznych. K_W10

Warsztat obejmuje wiele godzin praktyki mikrofonowej, która pozwala na realizowanie wszelakich zadań aktorskich z wykorzystaniem m.in. zmian poziomu głosu, charakterystyki głosu oraz konstruowanie postaci za pomocą wyłącznie głosu i dźwięku. K_W05

Praca z mikrofonem charakteryzuje się potrzebą gotowości aktora do podjęcia w krótkim czasie ekstremalnych zadań, dlatego uczestnicy warsztatu nabywają umiejętności szybkiego i spontanicznego reagowania w danej sytuacji dramaturgicznej. Kreacje aktorskie studentów są naturalne, nacechowane prawdą i ich indywidualnością. K_U01

Różnorodność zadań aktorskich obejmuje cały wachlarz ludzkich emocji, co pozwala na odpowiedni dobór środków wyrazu w określonych warunkach scenicznych wykorzystując specjalistyczny sprzęt jakim jest mikrofon. K_U03

Praca z mikrofonem w formie systematycznego warsztatu pozwala doskonalić umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej. K_U06

Praca w studiu wymaga ścisłej współpracy aktorów z reżyserem i realizatorem dźwięku. Skuteczna komunikacja jest kluczowa w procesie nagraniowych, a możliwości techniczne sprzętu pozwalają na wyczerpujące analizy artystyczne. K_K01

Mikrofon jako urządzenie bardzo precyzyjne pozwala zdemaskować wszelkie niedoskonałości dykcyjne i emisyjne, co pozwala na dokładną analizę i przygotowanie dalszego planu rozwoju indywidualnego każdego studenta. K_K02

Zakres tematów:

Cele przedmiotu

• Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych aktorowi do pracy z mikrofonem

• Przedstawienie specyfiki pracy w studiu nagraniowym

• Praktyka mikrofonowa poprzez realizację różnego rodzaju nagrań

• Prezentacja różnorodności zadań aktora w pracy z mikrofonem

• Właściwe używanie głosu i artykulacji w zależności od konwencji nagrania

• Rozwijanie plastyki głosu i artykulacji niezbędnych do realizacji bardziej złożonych zadań mikrofonach wymagających oddania charakterystyczności postaci

• Budowanie postaci w planie radiowym oraz realizacja nagrań scen wieloosobowych

Metody dydaktyczne:

Semestr 1

• Omówienie specyfiki i różnorodności zadań mikrofonowych

• Analiza i prezentacja możliwości zatrudnienia w dziedzinie pracy głosem

• Dubbing: Realizacją próbnych nagrań dubbingowych

• Omówienie zasad pracy w studio nagraniowym podczas realizacji nagrań polskich wersji językowych.

• Praktyczne działania: realizacja nagrań

Semestr 4

•Lektor: omówienie i próby nagrań różnych zadań lektorkich

•Dubbing: Omówienie i nagrania głosowe postaci charakterystycznych

•Realizacja możliwie różnorodnych postaci w celu zwiększenia skali, świadomości i umiejętności głosowych

•Praktyczne działania: realizacja nagrań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala AV (Audio-video)
Przemysław Wyszyński 24/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Teatru Collegium Nobilium
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)