Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat z języka angielskiego WA/A/LA(f)
WA wykład (WA-w) semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: egzamin
Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Advanced. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

3. Materiały własne lektorki.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education

Efekty uczenia się:

Wiedza

W01 Student/ka potrafi definiować i rozpoznać struktury gramatyczne i słownictwo języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym/zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z branżą teatralną/filmową; student wie, jak formułować myśli wygłaszać opinie w języku angielskim. Student zdobywa także wiedzę o środowisku filmowo-teatralnym w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Umiejętności

U01 Student/ka potrafi poprawnie używać struktur gramatycznych i słownictw języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym/ zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z branżą teatralną/filmową; umie formułować myśli i wygłaszać opinie w języku angielskim, pamiętając o zasadach poprawnej wymowy.

Kompetencje społeczne

K01 Student/ka potrafi brać udział w dyskusjach, wypowiadać się na tematy społeczno-artystyczne w języku angielskim, krytycznie oceniać filmy/spektakle teatralne w języku angielskim oraz relacjonować sytuacje/wydarzenia w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

a) Zaliczenie I semestru (słownictwo, gramatyka) – (30%)

c) Czynny udział w dyskusjach (20%)

d) Egzamin: (50%)

- egzamin pisemny (słownictwo, gramatyka, czytanie)

- egzamin ustny (rozmowa na wybrany temat poruszany na zajęciach)

Zakres tematów:

Tematyka związana z językiem i kulturą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenie sprawności językowych – dyskusje, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie, używanie struktur leksykalno-gramatycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 19:30 - 21:00, sala 121
każdy piątek, 17:45 - 19:15, sala 121
Aleksandra Ożarowska 23/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)