Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka angielskiego 1 WOT/L/LAng-Z
WOT ćwiczenia (WOT-cw) semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
typ zajęć: WOT ćwiczenia
Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Upper-Intermediate/Advanced. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

3. Materiały własne lektorki.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EM1 Student potrafi rozpoznać i wyjaśnić podstawowe i/lub zaawansowane zagadnienia gramatyki języka angielskiego.

EM2 Student potrafi definiować i rozpoznać podstawowe i/lub zaawansowane słownictwo, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego branżą teatralną/filmową.

EM3 Student potrafi rozpoznać podstawowe i/lub zaawansowane formy pisemne w języku angielskim (oficjalne wiadomości, raporty, recenzje).

Umiejętności

EM4 Student potrafi poprawnie stosować podstawowe i/lub zaawansowane struktury gramatyczne zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej; w przypadku formy ustnej istotna jest także poprawność wymowy.

EM5 Student potrafi poprawnie używać słownictwa podstawowego i/lub zaawansowanego, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z branżą teatralną/filmową; w przypadku formy ustnej istotna jest także poprawność wymowy.

EM6 Student potrafi poprawnie sporządzać krótsze i dłuższe formy pisemne (maile, recenzje, raporty).

Kompetencje personalne i społeczne

EM7 Student potrafi wypowiadać się na tematy społeczno-artystyczne w języku angielskim.

EM8 Student potrafi relacjonować sytuacje/wydarzenia w języku angielskim.

EM9 Student potrafi krytycznie oceniać (pisemnie/ustnie) filmy/spektakle teatralne w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

a) Zaliczenie I semestru (test) (30%)

c) Czynny udział w dyskusjach (20%)

d) Praca pisemna (10%)

e) Prezentacja na zajęciach (10%)

d) Zaliczenie II semestru (test) (50%)

Zakres tematów:

Tematyka związana z językiem i kulturą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (przede wszystkim w kontekście teatralno-filmowym).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenie sprawności językowych – dyskusje, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie, używanie struktur leksykalno-gramatycznych (przede wszystkim w kontekście teatralno-filmowym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 118
Aleksandra Ożarowska 10/40 szczegóły
2 każdy czwartek, 10:45 - 12:15, sala 108 Muzyczna
Aleksandra Ożarowska 10/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)