Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
Aktorstwo wg KRK (od 2012 r.) (2)
Aktorstwo, ogólnoakademicki (1)
Aktorstwo, spec. aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (1)
Reżyseria (od 2012 r.) (1)
Reżyseria, spec. reżyseria teatru lalek, ogólnoakademicki (1)
Technologia teatru lalek, pierwszego stopnia, praktyczny (1)
Wiedza o teatrze, drugiego stopnia (1)
Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (1)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)